Láttad már Istent?

"Menekültél-e valaha? Talán rémálmodban, de lehet, hogy a valóságban is..."
Nőket kérdeztem erről nem is régen.
A válaszok közül néhány:
-Menekültem a gyerekkoromból, mert elegem volt abból, ahogyan neveltek, illetve "idomítottak"...
-Igen, menekültem az iskolából. Sok volt a kudarc...
-Menekültem volna a házasságból. A Boldogtalanságból...
-Menekültem otthonról, mert ott csak a gyász telepedett rám.
-Menekültem a betegségemből, a fájdalomból...

Kérdeztem azt is, hova menekültek.
Többen válaszolták azt, hogy emberekhez, baráthoz, egy újabb kapcsolatba, munkába, gyereknevelésbe, kedvtelésbe, különböző gyógymódokhoz, "csodaszerekhez", illetve a drog is szóba került...

Legtöbben menekülünk, ha félelem, fájdalom vesz körül minket. Nőként, talán még intenzívebb a félelem érzése, így a menekülés lehet konkrét kibúvó, egy "olcsó vigasz" ill. a "struccpolitika" vagy "beletörődés" is egy fajtája. Mindegyik pusztaságba, szomorúságba vezet előbb-utóbb.
Hágár története is erről szól.
I Mózes 16:1-16

1. Mikor a pusztaságba ér, találkozik végre egy forrással, találkozik Istennel. Isten megkérdezi, honnan menekül és hová tart? Érdekes, hogy ma is, mint Hágár akkor, az első kérdésre tudunk válaszolni. Tudjuk honnan jövünk, miből futunk. Kevesebben tudnánk azt megmondani eszeveszett menekülésünkben, hogy hová is tartunk...
Isten látta Hágárt! Utánament, megállította...szólt hozzá.
Tőled mit kérdezne Isten egy ilyen helyzetben?

2. Hágár is látta azt, aki őt megszólította. Sokan átéltük már azt a hitet, hogy igen, Isten lát minket, tud rólunk. Volt-e már olyan megtapasztalásod, hogy te is láttad Őt? Hágár azt a nevet adta Istennek, hogy a "Látás Istene". Láthatta Istent, és látta az életcélt, a jövőt, ami rá várt, s hozzá az Istentől kapott ígéretet.
Te milyen nevet adtál volna Istennek, amikor legutóbb négyszemközt beszélgettél vele? Egyáltalán tudod-e úgy szólítani Őt, mint Hágár?

3. Érdekes, hogy miután Isten rátalál Hágárra a menekülés pusztájában, s megállítja, nem úgy bátorítja, hogy: "megértelek, nehéz neked otthon. gyere segítek neked tovább futni, egy jobb helyet találni." Ebben az esetben Isten azt mondja Hágárnak, hogy alázkodjon meg, és térjen vissza, nézzen szembe a problémával, majd ő gondoskodik gyermekéről, s annak jövőjéről.
Isten erőt ad az erőfeletti problémával szembe nézni, megoldani azt, elviselni, s tovább menni... Ígérete  a gondoskodása és törődése jele, amelyet mindig megtart.
Még kárával is, még ha egyszülött Fia életébe is került...

Milyen jövőképed van? Hogyan érzel, ha rá gondolsz?

  • reményteljes
  • ködös minden
  • kihívás
  • ijesztő
  • kiszámítható
  • egyéb
Ha kapnál most egy képeslapot Istentől, vajon mit olvashatnál rajta? Keresd meg a Bibliádban (Ézsaiás 42:16, 139 Zsoltár, Ézsaiás 44:21, Ézsaiás 43:4).
 Hisz Ő szólhat hozzád...LÁT TÉGED IS!

Barátom az Isten

Házasságunk elején sokszor megtörtént, hogy észre vettem magam, hogy csak én beszélek. Egy-egy autóutazás alatt, több órán keresztül ültünk egymás mellett, s én meséltem, kérdeztem. A férjem bólogatott, keveset mondott, és megértett. Tanulnunk kellett a kommunikációt. Nekem is meg kellett tanulnom meghallgatni, csendben lenni is, ha kell. A férjem pedig azóta már kifejezi érzelmeit, gondolatait, néha kérdeznie is kell, hogy én is mondjak valamit:) Barátok lettünk, legjobb barátok!

Az egyik kedves ismerősöm mondta a múlt héten, hogy ő mindennap imádkozik, és sokszor. Megkérdeztem: s Isten mit szól hozzá(d)? Kicsit zavarba jött, s azt felelte: nem tudom.
Óriási felfedezés volt az Istennel való kapcsolatomban az, hogy nem csak alkalomadtán, véletlenszerűen, egy-egy istentiszteleten, egy-egy igén keresztül, hanem Isten SZÓL HOZZÁM. Mindahányszor megszólítom, s kész vagyok én is meghallgatni őt. Igéje beszédévé, válaszává lett nekem is az évek folyamán. Igéjét személyessé tette. A Biblia szava érthetővé vált. Barátom lett az Isten Jézus Krisztus által.
Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
Jn 15:15
Mózes és Isten barátsága is egy példa.
II Mózes 33:7-34:7
Néhány kérdés a fenti igerész alapján:

  • ki kereste a beszélgetést, a barátságot? kinek lehetett kezdeményezni?
  • szoros barátságra utal a beszélgetés Mózes és Isten között. milyen tulajdonságok utalnak erre? (pl.Mózes nem fél vissza kérdezni, kérni, hivatkozni Isten ígéreteire....)
  • miben hasonlít ez a barátság az Istennel való kapcsolatomra?
  • ez a barátság sem volt öncélú. Mózest Isten a baráti kapcsolat által tudta segíteni a vezetésben. te mit szoktál kérni Istentől, mikor szükségben vagy: - bölcsességet, - hogy változtassa meg a helyzetet, -semmit nem kérsz, csak panaszkodsz, -nem szoktad kérni, megoldod te a helyzetet, a szavát kéred, hogy nem hagy el és veled lesz mindenben... vagy egyéb?


VAJON MI VÁLTOZNA MEG AZ ÉLETEDBEN, a mai napodban, HA ISTEN A LEGJOBB BARÁTOD LENNE?