6. Őszinteség: a becsületesség ajándéka

Mi számít hazugságnak?
- egy állítás, ami nem igaz, illetve tagadása az igazságnak
- bármilyen szándék, hogy valakit félrevezessünk (hallgatással, testbeszéddel is lehet hazudni)
csúszós területek: viccek, játszás a szavakkal, színezés, "ártalan hazugságok"(nem tudja, nem fáj neki ,vagy nekem). A kisgyerekeket sokszor ilyen módon észrevétlenül megtanítják hazudni a felnőttek... Tudatosan törekedjen a szülő, hogy szavai mindig megbízhatóak legyenek a gyermeke előtt. Példaadással nevelhetünk őszinte beszédre is....mert "a hazudozó ember gyenge karakter", mondják a világban. Igen, nem csupán az egyes fájó hazugságot, hanem a szív állapotát lássuk a gyermekeinkben is. Isten tudja megváltoztatni a szívet. Nagyszerű dolog eszköznek lenni benne szülőként!

Az őszinteség, az egyenesség az egy életforma! Hogyan lehet nevelésünk egyik fontos része?
1. fedeztessük fel az őszinte, igaz beszéd formáit, áldásait a gyerekkel kicsi koruktól kezdve, de később is térjünk vissza rá. Pl. történetek, mesélések után kérdezzünk rá néha, mit gondol mi volt igaz, mi nem? Kicsi korban még sokat fantáziál a gyermek, nem kell illúziórombolónak lenni, vagy azt gondolni a fantáziáló gyerekre, hogy hazudozó, de fokozatosan tudatosítsuk benne az igaz állításokat, hogy tudja megkülönböztetni az igazat a "hamistól"...Tini korban is nagyon jó beszélgetni az etikai kérdésekről, megvitatni az egyenes út előnyét, áldását, még ha áldozattal is jár, vagy azt, hogy néha rövidtávon nem is nyerő...
2.tanítsuk meg a gyerekeket a kemény munkára is
az igazság verejték... ha a gyerek az ágy alá dobigálja a ruháit, játékait és jelenti, hogy rend van, csak megszabadul a munkától, de bűntudattal, félelemmel játszik utána, vagy később fogja megbánni... a szőnyeg alá söpört szemét sem az egyenes út.  Szükségük van a gyerekeknek házimunkára, kisebb kortól kezdve jó egyszerű feladattal megbízni, majd növelni a felelősséget. Így tanulja meg a becsületes munkát, s nem akar majd "könnyen" jutni áldásokhoz...
3. Azokat a gyerekeket, akik kísérthetőbbek a hazugsággal, szorosabban kell követnünk, és amennyire lehet csökkentsük kisebb korukban a hazugságra való kísértés esélyeit. "Ne vigyük kísértésbe". Ha látjuk, hogy a felemelt hangnemre hirtelen nem mondanak igazat, lehet félelemből is, magunkat fékezzük az indulatunkkal elsősorban, utána korrigáljuk az esetleges gyengébb jellemvonást. Később lehet növelni a felelősséget részükről, mintegy gaykoroltatni a hazugságra hajlamos gyereket az igazmondásban. Mindig jegyezzük meg, hogy értékeljük az igazmondást, még akkor is ha fáj, vagy azért következménnyel jár a számukra....
Pl.mindig enyhítő körülmény, ha egy engedetlenség után bevallják a tettüket. Amennyiben kendőzik, következetesen nagyobb a fenyítés miatta. Egyszer hallottam az egyik gyereket amint a testvérének suttogta a gyerekszobában: "menj, mondd meg apának, mert akkor nem leszel eltiltva teljesen a számítógéptől, csak egy kicsit...:)
4. A "magánélet" nem joga a növekvő gyereknek, hanem kiváltsága. Különösen azoknál kell tudatosítani ezt, akik hajlamosak a ferdítésre, a hazugságra. Pl.a látogatott weboldalok ellenőrzése (időben és tartalomban) nem a magánjogának a megsértése, hanem segítség arra nézve, hogy gyakorolja magát a gyermek a tisztaságban,  az igazmondásban, a becsületességben. Amennyiben bizalmat nyert, egyre inkább elengedjük, de néha jó újból megbizonyosodni, hogy nem-e tért vissza régi szokásához. Meg kell tanulnia azt, hogy Isten úgyis mindig mindent lát, s ő az, aki igazából számít...
5. A hazugság következménnyel jár. A hazugság egyik olyan terület, ahol a legkövetkezetesebbnek kell lenni. Nem jó elnevetni, idő hiányában "elfelejteni"... Vegyük komolyan. A hazugság bűn!
6. Tanítsunk a becsületességről, az őszinteségről már kicsi koruktől kezdve történeteken keresztül. Akár saját életünkből is. Tanuljunk igeverseket velük a témában.
7. Tanítsunk a kételkedésről, a bizalom-bizalmatlanságról is mint nagyon fontos, alapvető következményről... s mint minden kapcsolat alapjáról.
8. Nem utolsó sorban, légy te megbízható!


  • szerinted miért fontos egy kapcsolatban a nyiltság, az őszinteség? elengedhetetlen?
  • hogyan nyerheti vissza valaki a bizalmat?
  • I Mózes2o:1-12 Miért hazudott Ábrahám? Hogyan igazolta ezt magában? 12.v Milyen hatással volt ezt Abimélekre, mikor kiderült az igazság?
  • Dániel 3:1o-18 Miért tagadta meg a fiatalember, hogy meghajol az aranyszobor előtt? Mit taulhatunk tőle?
  • Apcsel 5:1-1o Miért hazudtak Anániás és Safira? kinek hazudtak? Gyermekeinkkel mit tanulhatunk ebből a történetből?
  • Efézus 4.15 Mit jelent az igazságot szeretettel mondani? Kompromisszumot?
Imádkozzunk, hogy gyermekeink is meghozzák a döntést a becsületes, őszinte élet mellett. Életünk folyamán ezt a döntést nekünk is sokszor meg kell újítani. Te mikor újultál meg ebben utoljára?