Anyanevelő-bevezető

Amikor a gyerekeknek nem tetszik valami, módot találnak arra, hogy szüleiket, nevelőjüket "harcba" hívják. A könyv egy bokszmeccshez hasonlítja ezt a harcot. Nem jó, ha szülő beszáll a ringbe, s gyerekével szembeszáll, hisz ilyenkor a gyereknek a saját dühével, indulatával, érzéseivel, önmagával kell megküzdenie. Inkább álljunk a gyerek háta mögé edzőnek-javasolja az író.
Amikor az ilyen helyzetekben a kihívásra haraggal, indulattal válaszolunk, azonnal ellenfelévé válunk a gyereknek. Ezután arról szól a harc, hogy ki az erősebb, helyet kap a gúny, a hatalom-erő, a"soha, mindig" hazugságok használata. Miután a vihar lecsendesedik, sokszor a szülő azt hiszi, hogy mivel elhallgattatta a gyerekét, talán engedelmességre is bírta, ezzel megnyerte a harcot. Pedig a harc a szívben dől el.
Édesanyaként én is sokszor a viselkedést jutalmazom és bűntetem. Ez természetes is, de ennél több a szívbe tekinteni és a jellemet formálni. Egy-egy viselkedésnél, kitörésnél jó még a dackorszakban vagy tinikorban  levő gyereknek is előbb a szívét nézni, a lehetséges okát a viselkedésének, s csak utána az "eredményt". Amikor a haragom a fegyelmező eszközöm, azonnal Isten munkáját akadályozom a gyerek életében.
Gyakorlatilag, ha a gyerek haragos, vagy ellenszegül nem feltétlenül a tekintélyemmel kell felülkerekednem (NÉHA erre is szükség van. Istent sem értjük mindig, de engedelmeskedünk kell neki. Mégis legtöbbszöt türelemmel magyarázza, kivárja, hogy megértsünk dolgokat). Mondhatom azt a gyereknek, hogy így nem beszélgetek veled, nem akarok az ellenfeled lenni! Majd ha lecsendesedsz, megbeszéljük. Tiniklubban, osztály előtt is, ha egy gyerek szemtelen volt, ha így reagáltam bűntetés helyett, megtanulták, hogy egy felnőttel, tanárral nem lehet tiszteletlenül beszélni, és nem arra figyeltek, hogy miért mi lesz a bűntetés, mikor mennyit engedhetnek meg maguknak.
Érvényes ez szavak nélküli magatartásként is a hisztiző kicsi gyereknél is. Magára hagyni, amíg meg nem tanulja, hogy így nem kommunikálunk, nem harcolunk és nem ilyen eszközökkel érünk el valamit, amit szeretnénk.
Vannak elveink, szigorúan következetesek vagyunk, és kitartunk abban, amit elhatároztunk, de INDULAT nélkül! Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a gyerek azonnal megadja magát és egyből változni fog, de szülőként a közelséget választom a távolság helyett, a jellemformálást az ellenséges érzület helyett...
Ezért szükségesek a rutinok, a jó szokások, a jó alapelvek a családi életben. Legyen mihez következetes legyek. A családi élet legnagyobb megrontója az önzés. Gyerek és szülő szemszögéből is. A megoldás nem a megjavulás, hanem a megváltás! A változás a szívben történik először, ami megmutatkozik a viselkedésben is. Nagyszerű dolog részese lenni Isten tervében, amint gyermekem szívét szeretné megváltoztatni.
Amikor fegyelmezek sokszor a dühömre koncentrálok VAGY a gyerekre, akit fegyelmezek. Mindkettőre kellene: Miért vált ki ez a dolog indulatot belőlem? és  Mi lesz javára most a gyereknek? Miközben változtatok az indulatos magatartásomon jobban tudom segíteni a gyermekem is a változásra.
Néhány kérdés:
1. Hogyan válaszol a gyerek amikor utasítod?
2. Hogyan válaszol a gyerek, amikor kijavítod, kiigazítod?
3. Hogyan reagálsz te, amikor követelőzik?

Ezekből a kis helyzetekből fakadnak a rossz szokások. Harcolni könnyű. Szinte minden család ezt teszi. Ez ösztönből fakad. A nyílt dialógus viszont sokkal több energiába kerül. Az anyaság hitben járás. Minden lépésünkben kell bízni abban, hogy Isten ad megoldást és stratégiát. Miközben a hitbeli nevelés a gyülekezetben, a családi áhitatokon történik, mégis a leghatékonyabb lelki növekedést a napi rutinjaink végezhetik bennünk. A tanulmányban sorra kerülhetnek azok a rossz rutinok is, amelyeken változtatnunk kell. Családunk bűnös emberekből áll, ezért nem tökéletes, az önzés újból és újból meg akar gyökerezni bennünk és közöttünk. Az az imádságom, hogy a tanulmány végére  változást észleljek jellememben, anyai elhívásom megélésében.
1. Melyek azok a kijelentések, helyzetek, amelyekkel a gyerekeid mintegy kihívnak a "meccsre"? Melyek azok az általános dolgok, amelyek dühbe hoznak a gyerekeid viselkedésével kapcsolatban?
2. Olvasd el I Sámuel 16:5-7 Milyen Isteni alapelv szerint kell Sámuelnek királyt választania? -
Máté 7:15-2o Milyen alapelveket jelent ki Jézus a hamis tanítók megítélésével kapcsolatosan?
A külső (viselkedés) és belső (szív állapota) tényezők mennyire befolyásolják a nevelésünket?
3. V Mózes 6:6-9 Sok lehetőség van megemlítve itt, ahogyan segíthetünk gyermekünk hitre jutásában. Te melyiket fogod most alkalmazni?
4. II Sámuel 16:5-12, I Sámuel 26:6-11 Mindkét történetben a személy érzelemből, indulatból indul ki és ragál, de Dávid bölcsen oldja meg a helyzetet. Talán a szülők nem annyira agresszívek, mint a történetben a férfi, de miben érzünk hasonlóságot, ha a szülői magatartásunkat figyeljük?
5. Galata 5:22-23 Melyik lelki gyümölcsre van leginkább most szükséged a gyereknevelést illetően ,és melyikre van szüksége a gyerekeidnek külön-külön?
6. Mit jelent a rutin szó? Melyek azok a rutinok a te családodban (egyet-kettőt megemlíthetsz) amelyek otthonotokat egyedivé teszik?
AZOKRA A KÉRDÉSEKRE FELELJ, AMELYEKET ITT ŐSZINTÉN FELVÁLLALHATSZ.
 De valamire, kérlek válaszolj!:) A többit írd egy füzetbe, amelyik lehet az áhitatos vagy bibliatanulmányozó füzeted, vagy éppen itt egy személyes blogodba is beírhatod, de ajánlatos jegyzetet készíteni ezzel a bibliatanulmánnyal, mert kicsit több lesz "eledel" lesz bejegyezve...

Ezeket a bejegyzéseket magamnak írom először (aktuális:), amint említettem, a Jó és mérges című könyv alapján. De köszönöm, hogy velem tartasz. Külön bátorítás (nem csak nekem) akik nyilvánosan is vállalják.

Állhatatosság

Ha Isten színe előtt megköttetett a házasság, attól a perctől nyilvánosan is lezárult a keresés ideje ("Ideje van a keresésnek, és ideje van a megtartásnak" Prédikátor k. - férjem kedvenc igéje jegyváltáskor:). Ezután a megtartás izgalmas és néha fáradságos, de nagyon szép ideje következik. Házasságkötéskor és utána is,aki az Urat szereti megerősödik abban a bibliai igazságban, hogy jólétben és szenvedésben, még nagy bajok között is nincs más alternatíva csak a hűség és a változásért való ima, s ha kell böjt is. Mert Isten hatalmas!
De ha nem kéred, kéritek a segítséget........
A hűség:
 • "több, mint kötelességteljesítés. A hűség azt ígéri, hogy az önként vállalt kötelékben megmarad és szüntelenül megújítja a szeretetet."
 • A hűség nem magunkhoz láncolás, hanem az a szabadság és emberfeletti erő, hogy úgy döntök minden nap, hogy hűséges maradok
 • A hűség érdekében sose akarj a férjed istene lenni, de arra törekedhetsz, hogy társként légy a barátja, lelki testvére, légy az "anyja", és természetesen légy a szeretője. 
 sokszor kísértésnek vagyunk kitéve. legyen itt egy Illyés Gyula idézet, amit a férjemtől tanultam:
"Bár nekem is a vakító veszélyben
a hűség daca volt a menedékem"
1. Az II Kor 5:18 szerint mit vár el Isten tőled, amikor aggodalmat keltő körülménnyel nézel szembe?
2. Írd le a Filippi 4:11-13-at saját szavaiddal, alkalmazva helyzetedre.
3. Mit tehetsz, ha férjed nem úgy viszonyul hozzád, ahogyan szeretnéd, pedig te igyekszel Isten szerinti "társ" lenni?
4. Az I Pt 3:9 szerint hogyan kell reagálnod a bántásra?

A tanulmány végén néhány összegző kérdés:
Megkérlek szépen, ha nem esik terhetekre, levélben írjatok néhány sort, a tanulmányt illetően azok is, akik csak "láthatatlanul, névtelenül" követtétek a tanulmányt. Köszönöm.

 1. Írd össze azt a három ebben a tanulmányban tárgyalt területet, ahol "sikeresnek" érzed magad.
 2. Írd össze azt a három ebben a tanulmányban tárgyalt területet, ahol küzdelmeid vannak. Ezeket írd a naptárodban egy-egy hónap elé, s abban a hónapban kifejezetten foglalkozz azon a területen való növekedéssel (igetanulmány, ima, s a férjeddel való közösség által).

"Milyen lelkesítő azon az úton haladni, mely a kívánt cél felé visz, hogy férjed igazi segítőtársa légy. Isten mindig hűségesen teljesíti az Ő 100 százalékát a Szentlélek által, amint te is szorgalmasan végzed, ami a tiéd!" Linda Dillow


KÖSZÖNÖM, HOGY VELEM TARTOTTATOK EBBEN A TANULMÁNYBAN!
Válaszolhatsz a közvélemény kutatásban levő kérdésre is a jobb oldali sávon. A következő bibliatanulmány ennek a könyvnek az elolvasása után maradt meg, ill. formálódik bennem. A könyvet nem tudom, hogyan lehet megrendelni, de az itt következő bibliatanulmányhoz, nem feltétlenül szükséges, csak segédeszközként lesz felhasználva.

  Kreatív a szerelemben -testi kapcsolat a házasságban

  Ezzel a bejegyzéssel még várni kell, hogy tudjam mit is lehet ide leírni a fontos, nem tabu, de kényes témával kapcsolatban, és azt is csupán néhány sorban...Addig is olvassuk el a könyvből ezt a fejezetet:):) Kérlek, olvassátok újra, ha kell, és ne mondjátok: "már jól tudom..."


  Csak néhány gondolat röviden, ami a fontosabb gyakorlati következtetésekhez tartozik:
  "és lesznek ketten egy testté." Efézus 5:31
  "Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kivánok ülni; " Énekek Éneke 2:3

  Az erosz a házasságban akkor egészséges, kielégítő a feleség részéről, ha:
  - a házas életet mindkettőjük ajándékaként veszi Istentől. "És látá Isten, hogy jó"- az intimitás, az örömszerzés csodálatos eszköze a férjnek és a feleségnek egyaránt.
  - ezt a részét is az életüknek egyedinek fogadják el. nincs világi mérce, összehasonlítgatás. a lényeg, hogy egymás számára kielégítő legyen a házasélet.
  - ha nyíltan, konkrétan megtanul beszélni férjével érzéseiről, elvárásáról ezen a területen
  - ha a múlt rendezve van, gyógyulva vannak a sebek, (ha megtérés, helyreállás, előtt sebzetté váltak a felek, de a házaséletben is mikor konfliktusok adódnak.)
  - ha a szexuális kapcsolat nem teljesítménycentrikus, hanem szeretet-élményszerű
  - ha a plusz kilók ellenére vonzó marad (persze plusz nélkül még jobb, de mindig mindent nem lehet:), ápolt, csinos a férje számára (s elsősorban nem a munkatársnőknek pl. s másoknak)
  -ha  mer ő is kezdeményezni, kreatív lenni
  - ha az énképe, jelleme, Isten (és férje) segítségével alakulni és folyamatosan fejlődni képes.
  - ha az ilyen jellegű problémákat nem söprik a szőnyeg alá, s idejében segítségért folyamodnak (rengeteg keresztyén könyv van már a témában. lelkigondozásra is sor kerülhet)

  - ez az utolsó gondolat pedig legyen a tied!:)

  Örököljetek áldást

  A mai lecke felhívása részemről az, hogy legyek áldásközvetítő a konfliktusokban. Most inkább a személyes gondolataim írom le, hisz Linda ebben a fejezetben inkább esettanulmányokon keresztül magyaráz, amit nagyon érdemes elolvasni, de nem gépelem be a hosszúság miatt.

  Hogyan lehetek áldásközvetítő?

  1. Házasságunk alapelveit kifejezem. Sokan mondanak ilyent, hogy "bárcsak így lett volna meg úgy", "itthagylak", "veled nem lehet élni" stb. Nekünk, Isten gyermekeinek, egyik hitbeli meggyőződésünk, hogy a házasságunk Istentől van, ezért nincs jobb alternatíva. Akkor néha (néha, de nem csak a házasságkötéskor) miért ne adna ennek is hangot az ember? Pl. mikor mondtuk legutoljára, hogy "mindig hűséges maradok hozzád!"? Ezt a hozzáállást jó megerősítem a lelkületemmel, szavaimmal a konfliktusok idején is.
  2. A haragot szeretettel, áldással viszonozom. Linda úgy írja, hogy a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Jézus példáját követjük:

  •  ne kövessünk el bűnt I Pt 2:21-22
  • célunk kell legyen, hogy áldással viszonozzuk az elszenvedett sértést, bántást I Pt 2:23
  • célunk kell legyen, hogy készek vagyunk szenvedni mások gyógyulása érdekében I Pt 2:24
  szeretetem kifejezem akaratommal, szavakban, tettel (néha ez "eleven szén"-nek sikerül a másik fejére,de nem ez a motivációnk a szeretettel). Önzetlennek maradni a konfliktusokban az egyik legnagyobb szeretet-cselekedet.

  3. Kész vagyok a konfliktust rendezni
  az nem szeretet, hogy szőnyeg alá seperjük a problémákat a megbocsátás nevében...

  Lépések az áldásközvetítő konfliktusban
  • az Istennel való rendszeres kapcsolat ad józan ítélőképességet, hogy melyik konfliktust kell megbeszélni, és melyiken kell túllépni anélkül, hogy ügyet kreáljak
  • a konfliktus célja nem az, hogy bántsam a másikat, hanem az, hogy a problémát megoldjuk, hogy egymást segítsük a jó úton
  • hallgassam meg a férjem! az ő szemszögéből próbáljam megérteni a helyzetet, utána értessem meg az én gondolataim. Próbáljunk "a tiszteletadásban egymást megelőzőek" lenni.
  • őszintén és objektíven próbáljam meg elemezni a problémát, a motivációm. Isten igéje legyen mérvadó, nem az érzéseim, az "én véleményem, bölcsességem"... Szem előtt tartom a biblia tanítását, ami a férj autoritását és felelősségét illeti.
  • ne reagáljak azonnal és bántóan. A "szelíd lélek" azt jelenti számomra, hogy nem támadó, hogy uralkodik az indulatain, a szavain.
  • a következő lépés az egyeztetés
  • aztán a bűnvallás, bocsánatkérés Istentől és egymástól is!
  • konkrét lépések a probléma megoldásában
  • ha nem javul a helyzet, a társam beleegyezésével vagy együtt, segítséget kérhetünk egy másik házaspártól, lelkigondozótól...
  OSZD MEG TOVÁBBI GONDOLATAID, KÉRDÉSEID A TÉMÁBAN...

  Az igazgatóhelyettes

  Kicsi korában hasonlóan fogalmazott a nagyobb fiúnk, mikor a szüleiről kérdezték. Azt mondta: Édesapám  olyan, mint egy bíró. Édesanyám pedig az ügyvéd, vagy a titkárja....:) Huncutak a gyerekek...és azt is érzékelik, amit csak megélünk...

  Linda 3 féle felállásról ír a házasságban. Az egyik az

  • igazgató - Attól függ, mikor ki nyeri a csatát, kinek érvényesül az akarata, az az "igazgató". Általában  mindkét fél máshol keres emiatt kielégülést: munka, hobby, gyerekek, szolgálat stb. Kulcsszó: versengés
  • háziasszony - A férj a családfő, de a feleség nem igazán segítőtárs. Nem is érdekli a férje munkaköre, problémái, a saját területén követeli a megfelelő körülményeket. Túlságosan külön válnak a szerepkörök.  Sokszor érzi magát a nő ilyenkor "csak háziasszonynak", kialakul a mártíromkodó magatartás, még ha elején nem is enged hangot neki. Majd a kulcsszó: a panaszkodás lesz. ("csepegő háztető")
  • ötletdús feleség - nem alacsonyabbrendű munka, hanem munkamegosztás: "A férj és a feleség hasonlít az igazgatóhoz és az igazgatóhelyetteshez egy bankban. Mindkettő komoly felelősséggel rendelkezik, segít a a jó pénzpolitika kialakításában, összhangban él a törvények szabta kereteken belül. Amikor a vélemények megoszlanak, az igazgatónak kell meghozni a végső döntést. A férj feje a feleségnek, de tisztelet, hűség, jóakarat, bizalom és mély megértés kell, hogy jellemezze a kapcsolatot" Henry Brandt Kulcsszó: kiegészítés. 
  Engedelmesség, tisztelet és szeretet Efézus 5: 28-29
  Az engedelmes lelkület akadályai:

  • az "engedetlen férj" - a feleség nem azért kell engedelmeskedjen, hogy változást idézzen elő férjében... különben keveset tart az engedelmes lelkület.
  • a nemek önkényes megkülönböztetése - kölcsönös engedelmességről is beszél a Biblia, mégis az Isteni rendet alázattal kell elfogadni. Nem alkalmasság kérdése! Isteni rend elfogadásának a következménye az igazi engedelmes lelkület.
  • az önálló személyiség eltiprása - ha a férj visszaél szerepével a nő "elsüllyedhet". Amelyik férj igazán szeret, arra törekszik, hogy felesége is kiteljesedjen abban, amit Isten neki szánt. Figyelem! Nem úgy találjuk meg egyéniségünket, ha arra figyelünk, hogy "kik vagyunk", hanem ha megtagadjuk önmagunk. Mindkét fél így talál igazán magára, ha megtagadja önmagát társáért, gyermekeiért.
  további félelmek

  • a feleség fél attól, hogy férje olyant fog kérni vagy tenni, ami nem jó
  • fél, hogy a férj hibát követ el
  • fél férje felelőtlenségétől
  • fél Isten akaratától
  • továbbá a büszkeség az egyik nem utolsó akadály az engedelmesség útján
  Az engedelmességet nem régen úgy fogalmaztam meg, hogy ez a házasságban nem más, mint önzetlen együttműködés!
  Előnyei az engedelmes lelkületnek:
  • oldódnak a feszültségek, 
  • változnak a felek Krisztus hasonlatosságára,
  •  jó szexuális kapcsolat (többször az az oka a szexulis kapcsolatban való problémáknak, hogy a feleség igazán nem tudott azonosulni a befogadó, megadó szerepével a mindennapi életben (míg a férfié a megszerzés, a birtoklás), és ez kihat az intim pillanatokban is az érzésekre....ezért nincs beteljesülés.

  1.Mit mond számodra az I Péter 2. 3. részei a témában?
  2. Kérdezd meg a férjed, hogyan értelmezi ő az engedelmesség fogalmát, és mi a véleménye arról, ahogyan te ezt megéled a házasságotokban...