XIl. Fejezet 1.nap

Isten gyógymódja a megromlott közösségre


A koinóniát a Szentlélek teremti és tartja fenn.
A megromlott közösség valakivel, aki Krisztusban testvérem, az Istennel megromlott közösségemet jelzi.
A bűn megtöri az Istennel való koinóniát.
Isten ítélete és fenyítéke az ő szeretetének a kifejeződése.
A 2 Krónikák 7:14re alapozva fogalmazd meg, hogy mit kell tenni, hogy helyreálljon a koinónia amikor Isten ítéletet hoz népére ?! ( ez érvényes családi életre, gyülekezeti életre is)


Megtanulandó igevers a héten: Zsidók 1o: 24-25

XI.Fejezet 5.nap

Közösség az Isten országában


A hívő ember nem tudja egyedül megtapasztalni Istent mindazokban a dimenziókban, amelyeket az Úr csak a Krisztus testében- a helyi gyülekezetben-tartogat számára.
A keresztények a Krisztus-testben és a föld végső határáig az együttesen végzett misszióban kezdik megtapasztalni az Isten országában való élet teljesebb mértékét.
Amint Isten népének más csoportjaival is átéljük a koinóniát , Isten jelenlétének tágasabb dimenzióit tapasztaljuk meg ebben a világban.
Olvass a jeruzsálemi gyülekezetről: ApCsel 2, 42-47

XI.Fejezet 4.nap

Közösség(Koinónia)


Jézus felfogásában és tanításában a gyülekezet a hívők létfontosságú, élő, dinamikus közössége.

Nem tudsz igazi közösségben lenni Istennel úgy, hogy közben nincs közösséged keresztyén testvéreiddel.

Koinónia: a lehető legteljesebb közösség Istennel és a többi hívővel. Igazi, személyes találkozás az élő Krisztussal!

Milyen szóval jellemeznéd az Istennel való kapcsolatodat?
Például : élő, növekvő,személyes,ingadozó vagy egyéb...

Olvasd el:
1 János 1:1-7
1 Korinthus 13
János 13:35

A keresztény testvéreiddel való közösséged kifejezi istennel való kapcsolatodat.
Ha azt mondod, hogy az Úrral való közösséged jó, de ha a többi kereszténnyel való kapcsolatod silány, akkor valami nincs rendben. Ha Istennel bensőséges kapcsolatban jársz, akkor bensőséges kapcsolatban fogsz járni a Krisztusban testvéreiddel is.
Te milyen kapcsolatban vagy a testvéreiddel? Miben kell változtatnod?

XI.Fejezet 3.nap

Isten országának útjai - 2. rész

Válassz ki két példázatot az alábbiak közül, olvasd el, és oszd meg velünk mit üzent Isten általa az Ő országa terjedésével kapcsolatosan.
Máté 13: 47-50 A háló
Máté 18: 23-35 A gonosz szolga
Máté 20: 1-16 A szőlőmunkások
Máté 25:1-13 A tíz szűz
Máté 25: 31-46 A juhok és a kecskék szétválasztása
Márk 4:26-29 A magától növekedő vetés

Gyakorlatilag ezt hogyan alkalmazod a saját és gyülekezeted életére?

XI.Fejezet 2.nap

Isten országának útjai 1.rész


Isten országának alapelvei és a világ alapelvei nagyban eltérnek egymástól Jn 18:36

Olvasd el a Máté 13:24-3o és a 36-43 - A búza és a konkolypéldázatát

Isten országába tartozásnak nem az az igazi tesztje, hogy valakinek a neve szerepel a gyülekezetek tagnyilvántartásában. Csupán azért, mert valaki hasonlóságot mutat más keresztyénekkel, ez még nem jelenti azt, hogy ő is keresztyén. Isten az, aki majd kimondja a végső ítéletet minden egyes ember vele való kapcsolatáról.

Olvas el Máté 13:31-32 - A mustármag példázata

Ha kicsinynek, jelentéktelennek is érzed magad, Isten felhasználhat, hogy valami nagy horderejűt, hasznosat hozzon ki belőle.
Isten bármit megtehet azzal a személlyel aki hisz benne és engedelmeskedik neki.

Máté 13:33 A kovász példázata

Máté 13: 44-46

Mennyit ér neked az Isten országába való belépés?

Máté 25:14-3o

A felsorolt igerészek közül melyiket használta Isten, hogy üzenjen neked? Mit értettél meg?


Összegző gondolatok:
Isten bármit megtehet,amit csak akar, az által, aki hisz őbenne és engedelmeskedik neki.
Isten megadhatja, hogy a mostani kis befolyásom az ő időzítésével még messzire kihasson.
Isten országa mindent megér.
Ha hű vagyok a kevésen, Isten többet fog rám bízni.

XI.Fejezet 1.nap

Misszióban a világ felé

A gyülekezet élő szervezet.Krisztussal, a fejjel, olyan, mint egy élő test. A test minden egyes tagja kapcsolódik Krisztushoz is és egymáshoz is.Istennek szabad bejárása van az ő népéhez.Így az által a gyülekezet által megérintheti a világot.Minden helyi gyülekezet világmissziós stratégiai központ.Isten megérintheti a világot általad. Neked csak Isten tevékenységéhez kell igazítanod az életed ott, ahol vagy.

ApCsel 8: 26-39- az etióp kincstárnok megtérése

Gondolj a te környezetedre. Isten kit és hogyan használhatna fel, hogy hatással legyen a misszióra?
Írhatsz már megtörtént eseteket is.

Példák:
  • külföldi diákok a helyi főiskolákon akik Jézus-követők és életükkel rá mutatnak
  • keresztyén fiatalok akiket Isten misszionáriusnak hívhat el
  • egyszerű emberek akik készek karitatív munkát végezni és ezzel Istenre mutatni


Megtanulandó igevers: 1 János 1:7

X. fejezet 5. nap

Élet a Testben

Az Istennel való helyes kapcsolat sokkal fontosabb,mint az épületek, költségvetések, programok, módszerek, egyházi személyzet, méretek, vagy bármi más.
Olvasd el a következő igeverseket, és írd le, hogy Isten akarata szerintmilyen kapcsolatok kell legyenek a gyülekezetekben
Róma 14:1, 12-13
I Kor 10:24
Efézus 4:25, 29, 31-32
Efézus 5:19-20, 21
Kolossé 3: 13-14

Te kikre szoktál figyelmet fordítani? Akikkel Isten gyarapítja a testet?
Mennyire fontos neked a szövetség megtartása?
Kaptál-e valamilyen feladatot a mai lecke elolvasása után?

X. fejezet 4. nap

A Krisztus Teste 2.rész


A test Jézus. Istennek gondja van arra, hogy az egység fönnmaradjon a testben. Isteni szeretetnek kell uralkodni a testben. Gyülekezetemre vonatkozóan akkor értem meg Isten akaratát, amikor az egész testre hallgatok, amint a tagok kifejezik, hogy mit tapasztalnak a test életében. Isten számára minden egyes tag  értékes.
Olvasd el az I Kor 13. részt. A test tagjainak így kell szeretniük egymást. Nem mi választunk magunknak megbízást. Úgy reagálj, és úgy szolgálj, mint az Úrnak! Meg tudod tenni! A Szentlélek képessé tesz arra, hogy elvégezz bármilyen tőle kapott megbízást.
Mai imádságunk alapigéje még a János 17: 20-21
Írj le egy valamit, amiben azt gondolod, hogy Isten változást akar látni nálad, hogy másképp viszonyulj a Krisztus-test többi tagjához, a gyülekezetedhez?

x.Fejezet 3.nap

A Krisztus Teste 1.rész

Olvasd el a Róma 12.részt!
Megtanulandó igevers Róma 12, 5A Szentlélek az ajándék.
Isten Lelke mindig jelen van, hogy egy isteni feladat kivitelezésére felruházzon engem.
A lelki ajándék a szentlélek munkájának megnyilvánulása egy életében és azon keresztül, a Krisztus testének hasznára.
A Szentlélek dönti el, hogy kiknek ad megbízást , és ő képesíti az egyes lelki vezetőt és gyülekezeti tagot, hogy véghezvigye Isten munkáját.
Isten rendezi el a lelki vezetőket és tagokat a testben, ahogyan jónak látja.
Az összes Isten által adott lelki vezető és tag nélkül, a test nem teljes.
A test tagjainak azonos törődést kell tanusítainuk egymás iránt.
A test lelki vezetői és tagjai különböző feladatokat kaptak Istentől, az egész test hasznára.

A Róma 12.részben utasítások vannak a gyülekezeti élettel kapcsolatosan. Melyek azok amelyeket a gyülekezetednek jobban kéne gyakorolnia?
Írj imatémákat az életeddel kapcsolatosan!