x. Fejezet 2. nap

A gyülekezet akkor ismeri meg Isten akaratát, amikor az egész test megérti, hogy Krisztus-a fej- mit mond neki.

Amikor Pünkösdkor a Szentlélek eljött az egyházba, Isten minden hívőben lakozást vett. Ezzel megteremtette a testet - a gyülekezetet-, amelyben minden egyes tagnak szüksége van a többire.

A lelkipásztoroknak, a gyülekezeti vezetőknek és a tagoknak olyan kapcsolatban kell lenniük Istennel, hogy tudja vezetni őket. Amikor Krisztus úgy irányíthatja a gyülekezet minden egyes lelki vezetőjét és tagját, hogy a neki megfelelő módon működjék, akkor az egész test képes lesz felismerni és cselekedni Isten akaratát.

1 Kor 1: 1o

Róma 15: 5-6

Összegző gondolatok:

· A gyülekezet akkor ismeri meg Isten akaratát, amikor az egész test megérti, hogy Krisztus-a fej- mit mond neki.

· Minden hívőnek közvetlen bejárása van Istenhez.

· Az egyéni vélemények nem annyira fontosak. Isten akarata nagyon fontos.

· A gyülekezetnek meg kell tanulnia, hogy Krisztussal, a gyülekezet fejével, úgy működjön, mint egy test.

· A gyülekezetnek várnia kell Isten időzítésére.

Mit kell tenned Isten akarata szerint a mai tanulmány hatására?

X. fejezet 1. nap

Ha egy gyülekezet engedi,hogy Isten jelenléte és tevékenysége kifejeződjék benne, akkor a figyelő világ vonzódik Istenhez.
Fontosabb lenni, mint tenni.
Írj le egy emer-központú ésegy Isten-központú állítást a gyülekezettel kapcsolatosan (163.oldal), ami neked most különösen üzenet lett.

ISTEN AZT AKARJA, HOGY NÉPE SZENT ÉS TISZTA LEGYEN.
ISTEN AZT AKARJA, HOGY NÉPE MUTASSA BE AZ EGYSÉGET.
ISTEN AZT AKARJA, HOGY NÉPÉNEK TAGJAI SZERESSÉK EGYMÁST.

Olvasd el a köv. igeszakaszokat. Az igék mindegyike kapcsolatos a fenti állítások valamelyikével. Melyik ige melyik állítást igazolja?
Jn 17: 20-21, 23
IJn 3:11, 18, 23
I Pt 1:14-16
Fil 2:14-16
Efézus 4:3
Hűséges-e gyülekezeted ezekhez a parancsolatokhoz? Szent, tiszta, egységes, szeretetteljes... melyiket tapasztaltad legutóbb leginkább a gyülekezetedben?
MI a véleményed a vasúti pálya példázatáról?

Oszd meg valakivel a gyülekezetedből a hét folyamán, hogy te mit szeretnél tenni annak érdekében, hogy gyülekezeted a fenti tulajdonságokban erősebb legyen.

Megtanulandó igevers: Róma 12:5

IX. fejezet 5. nap

Kérdések és válaszok


Miért tűnik lassúnak az, ahogy Isten munkálkodik az életemben?Jézus már 3 évet töltött a tanítványaival, amikor ezt mondta: "Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni:amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek." (János 16:12-13)
Még sok mindent kellett volna nekik megtanítania, de ők nem voltak rá készek. Jézus viszont tudta, hogy a Szentlélek majd Isten menetrendje szerint továbbvezeti a tanítványokat az igazságban.

Isten olyan tempóban tevékenykedik az életedben, ahogy engeded. Isten a mi életünkről az örökkévalóság távlatában gondolkodik. Adj meg neki minden időt, amire csak szüksége van ahhoz, hogy téged szándékai szerint kiformáljon. Nagyobb feladatra nagyobb felkészülés szükséges.
Kész vagy arra, hogy minden időt megadj Istennek, amire csak szüksége van ahhoz, hogy felkészítsen azokra a feladatokra, amelyeket a te életedre tervezett?
Vajon Istennek egyetlen terve van az életemmel örökre?Isten terve sokkal inkább egy kapcsolat, mint munkaköri leírás. Krisztus uralmának napi szinten kell alávetni magunkat, hiszen Isten rendszerint nem egy alkalomra szóló feladatot ad, hogy aztán ott hagyjon örökre. lehetséges, hogy egy bizonyos munka elvégzéséhez hosszabb ideig kell egy helyen maradnod, de Isten megbízatásait akkor is naponta értheted meg.

Ki tudjuk mondani a következőket?
Uram, mindent megteszek, amit országod ügye megkíván tőlem. Oda megyek, ahová te akarod. Bármilyenek is a körülmények, készséggel követlek téged. Ha egy szükséget az én életemmel tudsz megoldani, állok rendelkezésedre, megteszem, bármibe is kerül.(köszönöm Margit!)

IX fejezet 4. nap

MEGISMERED ISTENT

1. Isten cselekvése által önmagát jelenti ki népének.
Isten hogyan jelenti ki magánt nekünk?
Jn 6:35, Jn 8:12, Jn 10: 9, Jn 10:11, Jn 11:25, Jn 14:6, Jn 15:1


2. A 220. oldalon a függelékben található istenevekből sorolj fel néhányat, ami számodra is már tapasztalattá vált.

3. Isten melyik neve a legdrágább, a legjelentőségteljesebb életed mostani szakaszában?
4. Töltsd a mai napot Isten dicsőítésével.