30.nap a 40-ből

FORDULÓPONT

1. Mi a hit-krízis? Saját szavaiddal...
2. Olvasd el az alábbi történeteket, és válassz ki egyet, amely alapján írd le a hit-krízist és, hogy mit üzent neked az Úr ez által.

 • Józsué és Jerikó falai Józsué 6:1-5
 •  Gedeon és 300embere Bírák 6:33, 7:1-8
 • Dávid és a filiszteusok I Krón 14: 8-16
 • Péter, ahal és az adó Máté 17:24-27

3. Ha megoszthatsz életedből, vagy gyülkezeted életéből egy hit-krízist, írd le nekünk is.
4. Megtanulandó igevers: Zsidók 11:6

29. nap a 40-ből

ISTEN SZÓL A GYÜLEKEZET ÁLTAL

1. I Korintus 12:7-31
Pál címzettei egy adott gyülekezetben levő keresztyének voltak, vagyis a korinthusi gyülekezet. Mi a gyülekezet? (27.v)
A 12. vers alapján a két kép közül karikázd be azt, amelyik jobban illusztrál egy gyülekezetet.
A 25. vers szerint, mi az, aminek egy gyülekezetre nézve igaznak kell lennie?

2. A testtől elkülönülve me, tudod teljesen megismerni Isten akaratát a testhez való kapcsolatodra nézve.
A gyülekezetben nem a szükség hozza létre az elhívást. Jólehet a szüksége sem elhanyagolható. Sose félj attól, hogy a hívők közössége segítsen neked megtudni Isten akaratát. Ugyanakkor tartsd szem előtt, hogy egy tag még nem a gyülekezet.
Úgy fogod találni, hogy számos részlet kezd majd egybeesni, és összeáll a kép. A Bibliából, az imádkozó életedből, a körülményekbőlés a gyülekezetből kihallod, hogy kezdi mind ugyanazt mondani. Ekkor bizton léphetsz tovább... Lehet erre azt mondod: de te nem ismered az én gyülekezetem, ha tudnád...nem függhetek tőlük! Amikor ilyent mondasz, többet árulsz el arról, hogy mit hiszel Istenről, mint a gyülekezetedről. Itt lép előtérbe a hitkrízis szükségessége. Légy résen!
MIT KELL TENNED ISTEN AKARATA SZERINT AMAI TANULMÁNYOD HATÁSÁRA?
3. Megtanulandó igevers: Efézus 4: 15-16
4.  Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

28. nap a 40-ből

LELKI MÉRFÖLDKÖVEK

1. A következő személyek közül válassz ki egyet, és tanulmányozd a választott személyt. Olvasd el az Istennel való találkozását.
Nóé - IMózes 6-8
Abrám - I Móz 12: 1-8 vagy 13:1-18
Izsák - I Mózes 26: 17-25
Jákób - I Mózes
Mózes - II Mózes 17:8-16 vagy 24:1-11
Józsué - Józs 3:5-4-9
Gedeon - Birák 6:11-24
Sámuel - I Sám 7:1-13

2. Röviden írd le az általad választott személy találkozását Istennel. Mit tett Isten? Mit gondolsz, az illető személy miért épített oltárt vagy miért állított fel emlékkövet?

3. Szavaiddal írd le a lelki mérföldkövek meghatározását.

4. Szerinted hasznosak a "lelki mérföldek"? Ha megoszthatsz egyet, mondd el miben segít az a "mérföldkő" neked?

5. Melyik igét választod a mai igeversek közül memorizálásra?

Jó ötlet

 igeversek tanulásához ez az album. A konyhában tarthatom, fólia védi az igekártyákat, így nem piszkolja be a nedves kezem:), és nem veszlődnek el, mint társai, amelyeket ide-oda tűztem ki. Jól lehet tanulni belőle, ismételni az igéket. Ha van egy ilyen egyszerű album, akkor megéri a gyerekek aranymondását is ebbe beírni, és a miénket is. Ha megtelik, jó lesz "emléknek" a családi kincsesládánkba. Odaadom majd a gyerekeknek- unokáknak, szó szerint továbbadhatom így a mózesi parancsot, nem? ("És ez ígék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz." VMózes 6.)
Az albumot, ötletet, kicsi Caroltól kaptam, aki már az Úrnál van, de így élő örökségem van tőle.

27.nap a 40-ből

 A körülményed igazsága

Nem ismerheted meg a körülményed igazságát, amíg Isten nem mondja meg. Mózes második könyvének 5-6.fejezetében Mózes azt tette, amit Isten mondott neki. Kérte a fáraót, hogy engedje el Izráelt. A fáraó ezt elutasította, sőt sokkal keményebben bánt. Izráellel. Az izraeliták erre Mózesnek estek, és kritizálni kezdték, hogy miért hozott rájuk ennyi bajt.

Életedet radikálisan Istenhez kell tájolni. A legnehezebb dolog, amit meg kell tenned: önmagad megtagadása, Isten akaratának a felvétele, és az ő követése. Az Istennel való kapcsolatod legnehezebb része, hogy Isten központú legyél. Ha feljegyzést készítenél egy napodról, meglátnád, hogy imádságaid, viselkedésed és gondolataid a nap folyamán mind-mind határozottan ön-központúak. Lehet, hogy nem Isten távlatából nézed a dolgokat. Amikor tényleg Úrrá teszed Jézust, akkor az ő egyedüli joga, hogy életednek KÖZÉPPONTJA,KEZDEMÉNYEZŐJE és IGAZGATÓJA legyen. Ezért Úr.

Hallani az igazságról
Jn 14:6- Amikor a Szentlélek szól hozzád, az igazságot jelenti ki neked. Egy személyről fog beszélni, Jézusról. Az Igazság egy személy! Addig nem tudod felismerni körülményeid igazságát, amíg Isten meg nem mondja.

A Bibliában sok eset van feljegyezve, amikor a körülmények elszomorítóak voltak.
 Lukács 7:11-17- az özvegyasszonynak meghalt az egyetlen fia. Látszólag a fiát is elvesztette, nemcsak a férjét. – látszólag ez volt a helyzet igazsága. De megérkezett Jézus (az IGAZSÁG) és kijelentette magát ebben a körülményben és az emberek dicsőítették Istent.
Soha, semmikor se próbáld meghatározni helyzeted igazságát a körülményeid alapján. Ne értékeld ki a helyzetedet, míg Jézustól nem hallasz kiértékelést. Ő az Igazság.

Mondj példát az életedből olyan eseményekre amikor a körülményeidben szólt Jézus és megértetted a helyzet igazságát!

26. nap a 40-ből

ISTEN SZÓL A KÖRÜLMÉNYEK ÁLTAL

1. A tanulmány kapcsán mi jut eszedbe az elköv. 7 szórol? Írj egy-egy mondatot bármelyikről a saját szavaiddal: munkálkodás, kapcsolat, meghívás, szól, krízis, igazodás, engedelmesség.
2. Isten távlata életbevágóan fontos. Jóbnak volt egy ilyen rossz tapasztalata.Nem tudta mi történik, amikor mindenét elveszítette, gyermekeit megölték, és mikor egész testét elborították a fekélyek (Jób 1-2). Jób küszködött, hogy megértse körülményeit. Nem tudta, hogy Isten távlatából mi történik. Ő még nem tudta elolvasni az utolsó fejezetet (Jób42:12-17), ahol Isten majd helyreállítja a birtokát, a családját és egészségét.

Mikor nehéz körülményekkel nézel szembe, azok elboríthatnak. Először menj oda Istenhez és kérjed, ő mutassa meg neked a körülményeidre vonatkozó távalti tervét. Isten szívétől kiindulva vedd szemügyre körülményeidet. Másképpen téves megállíptásaid születhetnek, mint: "Isten nem szeret engem" vagy "Isten kegyetlen".
Voltál-e már olyan tragédiában vagy zavaros körülményben, amikor imáidban olyan dolgokért vádoltad Istent, amelyről azt gondoltad: ez nem igazság Isten részéről? Hogyan történt?
3. Megtanulandó igevers: I Kor 2:10-12

25.nap a 40-ből

Mi történik, amikor imádkozol?

 Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak, ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert, amit Ő tesz, azt teszi a Fiú is hozzá hasonló módon.  Jn 5:19

Jártál már úgy, hogy imádkoztál valamiért és mást kaptál?
Csak Isten Lelke tudja, hogy Isten mit cselekszik, vagy mit szándékozik cselekedni életemen.

1Kor 2: 10-12

Ha  valamit kérni kezdek Istentől és valami más történik, mindig figyelek arra, ami történik. Úgy tapasztalom, hogy Isten mindig többet ad, mint, amit én kérni vagy elgondolni tudok.

„Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön- örökké”  Ef 3: 20-21

Ha Isten többet akar adni, mint, amit kérsz, továbbra is ragaszkodsz ahhoz, hogy azt adja, amit te kértél vagy elfogadod azt, amit Ő akar adni?
Egyedül ki az, aki eligazíthat Istennek az életedben végbe menő munkáját illetően?

Az a problémánk, hogy  imádkozunk, de aztán sose hozzuk összefüggésbe a történéseket imádságunkkal.
Ha imádkozom és dolgozom egy bizonyos irányban, közben pedig azt veszem észre, hogy Isten egy másik irányban munkálkodik, életemet ahhoz igazítanám, amit Isten tesz. El kell döntened, hogy vagy azt teszed, amit akarsz és Isten áldását kéred rá, vagy oda mégy dolgozni, ahol Ő dolgozik.

Az egész Szentírásban azt találom, hogy mikor Isten népe imádkozott, Isten válaszolt.

Előfordul, hogy imádkozol és megfeledkezel arról, amiért imádkoztál. Aztán különféle események következnek be a nap folyamán, amilyenek máskor nem szoktak. Figyelem elterelésnek véled és megpróbálsz szabadulni tőlük, ahelyett, hogy összekapcsolnád azzal, amiért imádkoztál.
Készülj arra, hogy Isten válaszol az imáidra, de várd is ki a választ! Az Ő időzítése mindig a legjobb, leghelyesebb.

Imádkoztál már valaha kitartóan valamiért és nem kaptad meg, vagy valami mást kaptál helyette?
Mit tehetsz ilyenkor?
Imádkozol-e most valami olyanért, amit Isten nem ad meg? Ha így van, kérd Istent, hogy segítsen megértened, amit az életedben cselekszik. Aztán figyeld meg azt, ami utána  következik vagy amit Igéjéből kezd kijelenteni neked!


Előfordult már, hogy megtapasztaltad, hogy imádkozol, de Isten hallgat?
Átmentem egy hosszú időszakon, amikor Isten hallgatott. Némelyek azt mondták, hogy valami bűn van az életemben, adtak egy „bűn-ellenőrző listát”, amit végigimádkoztam. Nem tudtam megérteni Isten hallgatását, de csak egy dolgot tehettem: visszamentem Istenhez. Hiszem, hogy Isten, akivel szeretetkapcsolatban állok, tudatni fogja velem, hogy mi történik az életemben, amikor azt tudnom kell!

Jn 11:1-45 –tel kapcsolatban:

„ Ha akkor jöttem volna, amikor ti hívtatok, akkor meggyógyítottam volna őt. Akkor sohasem ismertetek volna meg engem nagyobbnak, mint addig. Tudtam, hogy készek vagytok rólam egy nagyobb kijelentést is felfogni, mint, amit eddigi életemből megismertetek. Azt akartam, hogy tudjátok meg, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Késlekedésem és hallgatásom nem elutasítás volt, hanem lehetőség arra, hogy többet felfedjek önmagamból, mint, amit eddig ismertetek rólam.”

Ezek után néhány olyan dolog történt az életemben, amit sohasem fogadtam volna el készség és várakozás nélkül.

Mi lehet az oka Isten hallgatásának?

 1. Isten hallgatása lehet,  hogy a bűneim miatt van. Ezért, ha eltitkolt bűn van az életemben, azt meg kell vallanom és rendbe kell hoznom.
 2. Ha Isten még mindig hallgat, akkor készülődni kezdek Isten új, olyan megtapasztalására, amilyenben még nem volt részem. Isten olykor azért hallgat, mert azzal készít fel önmaga mélyebb megértésére. Bármikor jön a csend, folytasd tovább, amit Isten utoljára megparancsolt neked és figyelmesen várj!

Az imádság szabaddá tesz engem, és az imádság: egy személy, aki cselekvőn részt vesz az életemben.
Életem legnagyobb igazodása a várakozás, a hit és a bizalom magatartása volt.

24.nap a 40-ből

Isten szól az imádságon keresztül

Az imádság kapcsolat, és nem csupán egy vallásos tevékenység. Amikor a csendességben Isten szól hozzád, jegyezd le, az imaválaszokat is , és azt is, hogy miben kell Istenhez igazítanod az életed!

Jézus nem azt mondta, hogy Ő majd megtanítja nekünk az igazságot. Ő azt mondta, hogy „Én vagyok az igazág” Jn 14:6
Ha a Szentlélek kijelenti neked az igazságot, nem egy gondolatrendszert tanít, hanem egy személyt ad neked, Jézust.

Isten vágyat ébreszt bennem, hogy részt vegyek az elveszett világot önmagával megbékítő missziójában. Erre reagálva Istenhez jövök és igyekszem megismerni az akaratát. Mikor kijelent nekem egy igazságot, tudom, hogy azzal megpróbál ráébreszteni arra, amit az életemben végez. Isten Igéjének kijelentése már a találkozás Istennel. A Szentírás szerzője megmondja nekem, mit cselekszik az életemben.

Jártál-e már úgy, hogy egy igeversben, amit sokadszorra olvastál, olyasmit láttál meg, amit még soha?

Az imádság kétirányú közösség és kommunikáció Istennel. Te szólsz Istenhez és Isten is szól hozzád. Mindez magában foglalja a hallgatást is. Amit Isten mond neked, az mindig fontosabb, mint amit te mondasz neki.

Róm 8:26-27.

Az imádság arra való, hogy téged igazítson Istenhez. Azért kell imádkoznod, mert Isten imádság közben valamit tenni akar veled és általad. A Szentlélek imádság közben is jelen van, és aktívan munkálkodik az életedben. Az igazi imádság nem vezet az Istennel való találkozáshoz. Az már az Istennel való találkozás!

Istené a kezdeményezés, mert rávett, hogy imádkozz.
A Szentlélek Isten Igéjével kijelenti neked Isten akaratát.
A lélek által imádkozva összhangba kerülsz Isten akaratával.
Életed Istenhez igazítod. Figyelmesen hallgatsz és megerősítésre vagy további irányításra vársz a Bibliából, a körülményekből, vagy a gyülekezettől, más hívőktől.
Azután engedelmeskedsz.
Isten munkálkodik benned és általad, hogy véghez vigye szándékait.
Úgy tapasztalod meg Őt, ahogy a Lélek kijelentette, mikor imádkoztál.

 Tapasztaltad-e már, hogy mikor imádkozol a Szentlélek igéket juttat az eszedbe?
Miért van szükségünk a Szentlélek segítségére imádkozás közben?
Milyen előnye van a Szentléleknek, amivel mi nem rendelkezünk?
Mit tesz a Szentlélek az érdekünkben?

Gyengeségünk miatt nem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk. A Szentlélek tudja, mi Isten akarata. Istennel összhangban imádkozik.
Ha olyan dolgokat kérsz, amit Isten már neked szándékozik adni vagy veled cselekedni, megkapod, mert Isten akarata szerint kérted.
Amikor Isten megválaszolja az imádságot, Övé a dicsőség, a te hited pedig növekszik.

Fontos- e tudnod, mikor szól hozzád a Szentlélek?
Honnan tudod, mit mond?

„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően!” Fil 2:13

„Nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek!” Jn 16:13

Ez a folyamat szellemi-lelki koncentrációt igényel.

De honnan tudom, hogy azok az útmutatások, amelyek alapján imádkozom, a Szentlélek vezetéséből valók és nem az én önző vágyaimból?

Tagadd meg önmagad, legyen az a vágyad, hogy megtudd Isten akaratát. Figyelmesen vizsgáld meg, mit szól a Szentlélek más módokon hozzád? Megegyezik-e az Isten írott Igéjével? De soha ne keress olyan igeverset, ami látszólag igazolja önző vágyaidat!

Szólt-e már Isten hozzád imádságon keresztül e tanfolyam során?
Adott-e neked Isten megerősítést a Biblián, a körülményeken, a gyülekezeten vagy más hívőkön keresztül?

23.nap a 40-ből

HONNAN TUDOM ,HOGY ISTEN SZÓLT


Isten Szentlelke által kijelenti Önmagat,terveit,útjait.
Bizonnyára az emberek által leggyakrabban feltett kérdések Isten kijelentéseivel kapcsolatban:
-Miként szól Isten hozzám?
-Miként tudhatom, hogy mikor beszél Isten?
-Hogy tehetem Istennel való kapcsolatom még élőbbé, még személyesebbé?

Isten minden emberhez  egyedi módon szól, es úgy, ahogy Ő kívánja ezt megvalósítani.
Amilyen mértékben haladsz előre Istennel való kapcsolatodban, mindinkább megtanulod felismerni Szavát.
Akkor tudhatod, mikor is szól Isten hozzád.
 
Jezus ezt a kapcsolatot a juhok es pasztoruk kapcsolatahoz hasonlítja
Janos 10:4
Aki az ajton megy be a juhok pasztora az.
Ennek az ajtonallo ajtot nyit , s a juhok hallgatnak arra.
Es mikor kiereszti az o juhait ,elottok meg yes a juhok kovetik ot,mert ismerik az o hangjat
Pontosan ilyen modon felismered az Ur hangjat
Isten kulonbozokeppen beszel, szol hozzank.
Szentlelke altal, foleg Igejen keresztul, ima altal, korulmenyek es a gyulekezeten keresztul
Ez a negy modszer nehezen valaszthato szet.
Mert Isten az imadsagot es Bibliat egyutt hasznalja kijelentesere
Gyakran megtortenik , hogy Isten felhasznalja a korulmenyeket  s a gyulekezetet vagy mas felebaratod, hogy igazolja tervet veled.
Vizsgaljuk meg mikent beszel Isten a Biblian keresztul

-Olvasod Bibliad
-Az Igazsag Lelke felfedi neked az igazsagot Isten Igejebol
-Eleted alkalmazod e kijelentett igazsaghoz
-Engedelmeskedsz
-Isten munkalkodik benne es altalad, hogy tervet veghezvigye

Erzeki ember pedig nem foghatja fel Isten Lelkenek dolgait:mert bolondsagok neki.

A bibliai igazsagok nem vezetnek el egy Istennel valo talalkozasra , hanem maga az Istennel valo talalkozas.

Szolt –e hozzad Isten e tanulmany folyaman?
Ha igen ird meg mit ertettel meg ebbol.
Ha pedig nem szolt , kerd hogy megmutassa ennek az okat.

22.nap a 40-ből

Isten kinyilatkozik

Isten szól népéhez. Amikor szól , mit jelent ki? A Biblián végig, amikor Isten szól, kijelent valamit önmagáról, szándékairól és útjairól. Isten kinyilatkoztatásai arra valók, hogy szeretetkapcsolatba hozzanak vele.
Isten kijelenti önmagát.
Ha Isten szól hozzád a Szentlélek által, gyakran kijelent önmagáról valamit. Kijelenti nevét. Kijelenti természetét és jellemét.
Olvasd el az alábbi igeverseket, és figyeld meg , mit jelentett ki Isten önmagáról!

1 Mózes 17:1
3Mózes 19:1-2
Mal 3:6-7
Jn 6:51

1.Isten kijelenti önmagát, hogy növelje hitemet, amely tettekhez vezet. Figyelmesen hallgasd, hogy Isten mit jelent ki neked önmagáról. Ez akkor lesz döntő jelentőségű, amikor próbába jutsz.
2.Isten kijelenti szándékait, így fogod megtudni, hogy mi  a terve. Ha csatlakozni akarsz hozzá, akkor tudnod kell, hogy Isten mit készül tenni? Nem az a fontos, hogy te mit akarsz tenni Istenért. Ami Ő tervez tenni ahol te vagy, az a fontos.
3.Isten kijelenti útjait nekünk, mert ez az egyetlen módja annak, hogy végbemenjenek szándékai. Célja mindig az, hogy kijelentse magát népének, és azt szeretetkapcsolatba vonja magával.

Utoljára mit jelentett ki neked Isten önmagáról?
Volt már eset az életedben arra, hogy amit Istenért próbáltál tenni az ellentétben volt az ő akaratával?
Hogyan értetted meg legutóbb Isten kijelentését életedre vonatkozóan?

Mit kell tenned Isten akarata szerint a mai tanulmányod hatására?

 • Isten kijelentései arra irányulnak, hogy szeretetkapcsolatba hozzanak engem ővele.
 • Isten kijelenti magát, hogy növelje hitemet.
 • Isten kijelenti szándékait, így tudom majd cselekedni az ő munkáját.
 • Isten kijelenti útjait, így véghezvihetem szándékait.

Megtanulandó igevers: Péld 19:21

segítséget kérek

tőletek, akiknek van könyvetek a tanulmányhoz. kérlek, tudnátok vállalni  a kivonat megírását ide a héten? nagyon igyekeztem, de tegnap s ma sem jött össze... lehet holnap összejönne, de biztos, ami biztos. úgyis jól jönne a segítség, kicsit jó más oldalról is megközelíteni, nem muszáj úgy, mint én. ha vállalsz, azt is írd meg melyik napot (22.nap- pénteken, 23.nap-szombaton? 24.nap-vasárnap?). köszönöm.
kérlek segítsetek...

21. nap a 40-ből

ISTEN SZÓL A SZENTLÉLEK ÁLTAL

Ha lelki igazságot értek meg, ez azért történik mert a Szentlélek működik az életemben.
"Ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik"I Kor 3:16 "Testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma"I Kor 6:19

1. Hogyan szólt Isten az Ószövetségben?
Hogyan szólt Isten az evangéliumokban?
Hogyan szólt Isten az Apostolok cselekedeitől napjainkig?
Hogyan ismered fel Isten hangját?
Hogyan ismered fel Isten időzítését?
ASzentlélekkel való találkozás: Istennel találkozás. Te magad sose fogod felfedezni az igazságot. Az igazság az kijelentés.

2. Ossz meg velünk egy üzenetet, amelyet nem rég üzent Isten neked a benned lakozó Szent Lélek által.
3. Megtanulandó igevers: I Sámuel 3:19
4. Válaszolj a kérdésre a jobb oldali sávon.

A felénél vagyunk (20.nap a 40-ből)

ISTEN SOKFÉLEKÉPPEN SZÓL

Ha egy keresztyén nem tudja, mikor szól hozzá Isten, akkor keresztyén életének a lényegével van baj!
1. Az Ószövetségben Isten szólt:

 • Angyalok által (I Móz 16)
 • Látomások által (I Móz 15)
 • Álmok által (I Móz 28:10-19)
 • Az úrim és tummím használatával (II Móz 28:30)
 • Jelképes cselekedetek által (Jer 18 1-10)
 • Szelíd hangon (I Kir 19:12)
 • Csodás jelek által (II Móz 8:20-25)
 • és más módon
Te melyiket szeretted volna megtapasztalni, ha az ÓSZ-ben éltél volna?

A legfontosabb tényező az, hogy Isten szól, és nem az, hogy hogyan.
2. Az Ósz-ben négy fontos tényező volt,ami bizonyította,hogy Isten szólt:
 • Példátlan eset volt az illető számára
 • Személyesen szólt az Úr. Az illető biztosan tudta, hogy Isten volt az, aki szólt.
 • Az illető tudta,hogy mit mondott neki Isten.
 • találkozott Istennel.
Nem engedheted, hogy egyedül a tapasztalat vezessen, azt sem, hogy hagyomány, szokás, módszerek. Ha meg akarod tudni Isten akaratát, és meg akarod ismerni az ő hangját, akkor szentlej fáradtságot és időt arra, hogy szeretetkapcsolatot alakíts ki vele. Ő ugyanis ezt akarja!

3. Megtanulandó igevers: János 8:47
4. Válaszolj a kérdésre a jobb oldali sávon.

19.nap a 40-ből

FELISMERNI ISTEN MŰKÖDÉSÉT
Vannak dolgok, amiket csak Isten tehet meg.
1. Írj erre egy példát te is.
2. Olvasd el: Jn 14:15-17
Ha szereted Krisztust, és engedelmeskedsz neki,kit fog neked adni az Atya? Írj le nevei közül kettőt. Hol fog lakni ez a személy? Jn 14:26 Mi az két dolog, amit a Szentlélek fog cselekedni tanítványaival? Jn 16:8 Mi még az a 3 további dolog,amit a Szentlélek cselekszik?
3. Mit cselekszik Isten:
- a munkahelyeden
-az otthonodban
a gyülekezetedben?
4. Bill így imádkozott: "Ó, Istenem, mutasd meg nekem, hol munkálkodsz." Figyelnie kell az összefüggést imái és az azt követő esemény között. Ha nem hozod összefüggésbe azt, ami utána történik, akkor elmulasztod Istennek az imdságodra adott válaszát. Mindig hozd összefüggésbe azt, ami utána történik. Mit kell még ezután Billnek tennie? Tegyél fel olyan kérdéseket az illető személynek, amelyek kihozzák belőle, hogy mi történik az életében. Tanulj meg kérdéseket feltenni azoknak, akik hozzád jönnek, hogy megtudják mit cselekszik Isten az életükben. PL:

 • Hogyan imádkozhatnék érted?
 • Mi az, amiért imádkozhatnék?
 • Akarsz beszélgetni?
 • Mit látsz életed legnagyobb kihívásának?
 • Most éppen mi a legjelentősebb dolog, ami életedben történik?
 • Elmondanád,hogy Isten mit cselekszik az életedben?
 • Mi az, amit Isten most felszínre hozott az életedből?
 • Mi az a különös teher, amit Isten rád terhelt?
AZTÁN HALLGASS FIGYELMESEN!
5. Mik azok az események, amelyek segítenek neked meglátni Isten működését egy szituációban? Mire fogsz figyelni, amikor Isten tevékenységét keresed a körülötted élő emberek életében? Nevezz meg legalább hármat. Megfigyelném, hogy ki az, aki....
Írd le azoknak az embereknek a nevét a füzetedbe,akik környezetedben Isten eme tevékenységei közül legalább egyet tapasztalanak életükben.


Amikor Isten megmutatja, hogyvalahol, valaki bibliatanulmányozásra vagy egy gyülekezetre vágyik, akkor reagálunk rá.
Még két pont: 1. Isten szól, mikor arra készül, hogy megvalósítsa szándékait. 2. Amit Isten elkezd, azt be is fejezi.  Ez egy bizonyíték arra nézve is, hogy valaki Isten küldötte,prófétája: ha elkezd valamit, Isten általa azt be is fejezi dicsőségére!
6. Megtanulandó igevers: Filippi 1:6

18. nap a 40-ből

ISTEN MEGHÍV, HOGY CSATLAKOZZ HOZZÁ!


Isten munkálkodik a világban az embereken keresztül


 • Amikor Isten eldöntötte,hogy megítéli a világot,odament Noéhoz. Készült valamire, és azt Noén keresztül szándékozott megtenni.
 • Amikor Isten úgy döntött, hogy létrehoz egy népet a maga számára, Ábrahámot használta a véghezvitelhez.
 • Amikor Isten meghallotta népe kiáltását, elhatározta, hogy megszabadítja őket, és Mózest használta benne.
A. Mikor Isten tenni készül valamit, akkor ő kezdeményez és odamegy egy vagy több szolgájához.
Ámósz 3:7 mit mond?
B. Jézus példája
János 5:17, 19-20
Hogyan tudta meg Jézus, hogy mit kell tennie Atyja munkájában? Hogyan reagált Jézus?
C. Az alábbi lépésekben hol szoktál elakadni, vagy most éppen hol tartasz?
 1. Az Atya mind ez ideig munkálkodik.
 2. Isten most bennem munkálkodik.
 3. Magamtól semmit sem kezdeményezek.
 4. Figyelem, hogy mit tesz az Atya.
 5. Azt teszem, amiről látom, hogy az Atya már cselekszi.
 6. Látjátok, az Atya szeret engem.
 7. Mindent megmutat nekem, amit ő tesz.
D. Mi az két tényező, ami szükséges ahhoz, hogy felismerd Isten körülötted végzett munkáját?
OTT DOLGOZZ, AHOL ISTEN!
E. Megtanulandó igevers: János 5:17 (ez már volt, de nem baj:)

17. nap a 40-ből

Szeresd az Istent

1. 
János 14:21
Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Ki az, aki szereti Jézust? Mivel rendelkezik, és mit tesz? Hogyan felel az Atya annak,aki szereti Jézust? Mi az a két dolog,amit Jézus fog cselekedni azzal, aki szereti őt?
Szeretsz? Engedelmeskedj! Az Istennel való kapcsolat megkívánja, hogy az iránta való szeretetedet engedelmességgel mutasd ki. Ezzel nem csak a törvény betűjének teszel eleget, hanem a parancsolat szellemében jársz el. HA bajod van az ellenséggel, akkor a szeretettel van bajod. Fordítsd figyelmed Isten szeretetére!

2.
Isten szeretet és ezért akarata a legjobb számomra.
Isten mindentudó, ezért utasításai mindig helyesek.
Isten mindenható, ezért képessé tesz engem akaratának megtételére.
A fenti állítások közül melyik szólt most leginkább hozzád és miért?
Amikor ilyen szvakat hallasz, hogy parancsok, döntések, rendelkezések vagy törvények mi az első benyomásod, pozitív vagy negatív?

3. 
Olvasd el az V Mózes 6:20-25 igeverseket, és határozd meg, hogy mi Isten törvényének, intelmeinek, rendelkezéseinek és parancsolatainak a célja?
Írjatok idézeteket a mai tanulmányból, amelyek megérintettek,  osszuk meg másokkal, hiszen nagyon sok jó gondolat van, amit szívesen begépelnék még...

Ismerd meg Őt. Szeresd Őt. Higgy neki. Bízz benne. Engedelmeskedj neki.

4. Megtanulnadó igevers: V Mózes 6:20-25 Kérlek jelezd, ha ezeket az igéket megtanulod:)

16. nap a 40-ből

ISTEN IMÁDÁSA
Töltsd ezt a napot azzal,hogy Isten a nevein keresztül imádod (lásd az előző bejegyzésben is Isten neveit az igehelyekkel). Ha Isten nevére összpontosítasz, akkor nevéről Istenre magára fog irányulni a figyelmed.
Mikor Istent imádod, azzal tiszteled és nagyra becsülöd,elismered, hogy számodra dicséretre méltó.

Isten imádásainak módjai:
áldjad nevét, hívd segítségül nevét, hirdesd nevét, adj hálát nevének, dicsőítsd nevét, adj tiszteletet nevének, reménykedj nevében, ismerd meg nevét, emeled fel kezedet nevében, szeresd nevét, magasztald nevét, örvendezz nevében, emlékezz nevére, keresd nevét, énekkel dicsőítsd nevét, énekelj nevének, bízz nevében, gyönyörködj nevében...

Foglald össze röviden,mit gondoltál,éreztél vagy tapasztaltál Isten imádása közben. Mi volt ennek az imádásnak a legjelentősebb része számodra?

15. nap a 40-ből

ISTEN MEGISMERÉSE


Sose fog kielégíteni, ha csak megismersz valamit Istenről. Isten megismerése csakis abból a megtapasztalásból jön, amikor kijelenti magát neked.
 1. Milyen neveit ismered Istenek (jelentése)?
 2. Olvasd el I Mózes 22:1-18 Milyen cselekedetet kért Isten Ábrahámtól? Mire utal a 8. vers Ábrahámra vonatozóan? Mit tett Isten Ábrahámért? Minek nevezte Ábrahám azt a helyet? Miért ígérte meg Isten, hogy megáldja Ábrahámot? Ábrahámnál Isten megtapasztalása milye sorrendben történt? (a 7 igazságot ismételed át a tanulmányban)
 3. Írj le egy olyan eseményt, amelyről tudod, hogy azon keresztül Isten munkáját tapasztaltad meg életedben. Milyen névvel illetnéd Isten, akit megtapasztaltál?

Isten neveinek jelentése (kérlek gépeljetek be ti is párat, akiknek van könyvetek, a megjegyzésben, és én ide bemásolom. Hogy könnyebben menjen, s más is elolvashassa)
 1. Mellettem bizonyít (Jób 16:9)
 2. Szomorúságban megvigasztal (Jer 8:8)
 3. Csodálatos Tanácsos (Ézs9:5)
 4. Hatalmas Szabadítóm (Zsolt 140:8)
 5. Atyánk (Ézs64:7)
 6. Szilárd drága sarokkő (Ézs 28:16)
 7. Mindenható Isten (IMóz 17:1)
 8. Bosszút áll értem az Isten (Zsolt 18:48)
 9. Ő vezet minket mindhalálig (Zsolt 48:15)
 10. Segítségünk és pajzsunk (Zsolt 33:20)
 11. Nagy főpapunk (Zsid. 4,14)
 12. Reménységem (Zsolt. 71,5)
 13. Igaz bíró (2 Tim 4,8)
 14. Vezérünk, az Isten (2 Krón 13,12)
 15. Az élet világossága (János 8,12)
 16. Az aratás Ura (Máté 9,38)
 17. Fejedelem (Dániel 9,25)
 18. Békesség Fejedelme (Ézs 9,5)
 19. Oltalmunk és erősségünk (Zsolt 46,2)
 20. Szabadító (Zsolt 42,6)
 21. Szuverén (Lk 2,29)
 22. Támaszom (2Szám 22,19)
 23. Élet kenyere (Jn 6,35)
 24. Bizodalmam (Zsolt 71,5)
 25. Özvegyek védője (Zsolt 71,5)
 26. Hű és Igaz (Jel 19, 11)
 27. Emésztő tűz (5Móz 4, 24)
 28. Tanúm (Jób 16, 19)
 29. Minden vigasztalás Istene (2 Kor 1, 3)
 30. Megszabadít (Zsolt 51, 14)
 31. Az egyház feje (Ef 5, 23)
 32. Oltalmam (Zsolt (32, 7)
 33. Szent vagyok köztetek (Hós 11, 9)
 34. Féltőn-szerető (2 Móz 34, 14)
 35. Királyok Királya (1 Tim 6, 15)
 36. Krisztus, a mi életünk (Kol 3, 4)
 37. Uraknak Ura (1 Tim 6, 15)
 38. Közbenjáró (1 Tim 2, 5)
 39. A mi békességünk (Ef. 2, 14)
 40. Megváltóm (Zsolt 19, 15)
 41. Szabadítóm (2 Móz 15, 2)
 42. A jó pásztor (Jn 10,11)
 43. Erősség (Zsolt 18:2)
 44. Jó Mester (Mk 10, 17)
(Köszönöm, Kinga és Kati!:)
  4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

  5. Megtanulandó igevers: melyik igeverset választod a 3. pontban felsoroltak közül?

  14. nap a 40-ből

  IGAZI, SZEMÉLYES ÉS GYAKORLATI KAPCSOLAT


  1. Olvasd el a hat igeszakaszt. Írj legalább egy tényt,ami jelzi a történetben, hogy a személy Istennel való kapcsolata igazi, személyes/gyakorlati.

  • Ádám és Éva: I Mózes 3:20-21
  • Hágár: I Mózes 16:1-13
  • Salamon: IKirályok 3:1-13, 5:9-10
  • a tanítványok: Márk 6:7-13
  • Péter: Apcsel 12:1-17
  • János: Jelenések 1:9-20

  2. A fentiek közül melyik történet szólt most leginkább hozzád, és miért?
  3. Röviden írj le egy személyes megtapasztalást Istennel!
  ÉLETED ÉS SZOLGÁLATOD LEGTAPASZTALHATÓBB RÉSZE ISTEN JELENLÉTE

  4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

  5. Megtanulandó igevers: Gyakorold az eddigi 13 igeverset, hogy tudd felmondani majd őket valakinek:)

  13. nap a 40-ből

  ISTEN SZERETETKAPCSOLATRA TÖREKSZIK


  1. Olvasd el a János 6:44-45, 65 verseket

  • Ki jöhet Jézushoz az Atya vonzása nélkül?
  • Mit tesz az a személy, aki az Atyára figyel és tőle tanul?
  • MI az egyetlen út, melyen Jézushoz lehet jönni?
  2. Honnan tudod, hogy Isten szeret téged? Mik az indokok, amik meggyőzhetnek téged arról, hogy Isten szeret téged?
  3. A következő igeversek Isten kezdeményezéséről szólnak a szeretetkapcsolatban. V Mózes 30:6, Lukács 10:22, János 15:6, Filippi 2:13, I Jn 3:16, Jelenések 3:20 Mit cselekedett Isten? Hogyan kezdeményezett? Melyik ige érintett meg legjobban?
  4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

  5. Megtanulandó igevers: Hóseás11:4 vagy/és Jeremiás 31:3

  12. nap a 40-ből

  ISTENNEL JÁRVA

  1. Isten az első embert Ádámot és Évát,a vele való szeretetkapcsolatra teremtette. Miután Ádám és Éva vétkeztek, hallották, amint Isten hűvös alkonyatkor sétál a kertben. Félelmükben és szégyenükben elrejtőztek előle. Próbáld átérezni azt a szerető atyai szívet, mely ezt a csodálatosan szeretetteljes kérdést feltette: "Hol vagy?" I Mózes 3:9 Isten tudta, hogy valami történt a szeretetkapcsolattal.
  A tanulmány írója mondja: "Megtartom az időt,amikor egyedül vagyok vele, de nem azért, hogy legyen kapcsolatom vele, hanem azért mert megvan a kapcsolatom vele."
  Krisztus szeretete szorongat-e téged? II Kor 5:14
  2. Ma szánj időt az Istennel való járásra, amire utaltunk a szombati fejezet végén. Írj róla... Milyen volt ma Vele "járni"?