11. nap a 40-ből

AZ ISTENNEL VALÓ SZERETETKAPCSOLAT


1. Nem az idő, hanem az örökkévalóság számára lettél teremtve
Melyek azok a dolgok a múltadból, amelyek erős korlátozó hatással vannak az éltedre ma? Ezek lehetnek: hátrányos helyzet, rossz családi háttér, kudarcok, szégyenérzet, valami igen személyes vagy családi "titok", vagy büszkeség, hírnév, elismerés, kiemelkedés, jóllét stb.
Mit gondolsz? Elsődlegesen a múltad vagy a jövőd formál-e téged? Miért?
2. Pál küszködött ezzel a problémával. Itt látjuk, hogyan foglalkozott múltjával és jelenével: Filippi 3:4-14

 • Mi történt Pál múltjában, ami befolyásolhatta volna a jelenét?
 • Hogyan értékelte Pál ezeket?(8.vers)
 • Miért határolódott el Pál ennyire a múltjától? (8-11 versek)
 • Mit tett Pál azért, hogy felkészüljön a jövő jutalmára? (13-14 versek) Elfelejtette....Nekifeszült.....Egyenest futott......
3. Mibe fekteted be életed, idődet és tehetségedet? Készíts két listát! A bal oldalra írd azokat a dolgokat, amelyek elmúlnak, a jobboldalra azokat, amelyek örökkévaló értékek. Van-e szükség valamilyen területre kiigazításra?
4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

5. Megtanulandó igevers: Máté 6:19-21

10. nap a 40-ből

SZERETETKÖZÖSSÉGRE TEREMTVE

1. Mit jelent az, hogy bensőséges szeretetkapcsolat Istennel? Mondjunk néhány jellemzőt rá, vagy hasonlatot.
2. Ha nem mondhatod el az Istennel való kapcsolatodról, hogy teljes lényeddel szereted Őt,akkor szükséges kérned, hogy a Szentlélek juttasson el erre a kapcsolatra.
Ha szükséged van erre és a készség is megvan a szívedben, kérd most azonnal a Szentlelket,hogy hozzon téged teljes szívű szeretetkapcsolatra az Istennel.


3. Tölts időt imádságban, hogy kifejezd szereteted Isten felé. Köszönd meg neki mindazt, ahogy ő tanúsította szeretetét irántad. Leírhatsz ide is néhány esetet.


4.  Olvasd el a köv. igeverseket a szeretetkapcsolatról: V Mózes 30:19-20, Jn 3:16, Jn 14:21, Róma 8:35,37,39. IJn 3:16, IJN 4:9-10, 19
Ki a te életed? Milyen módokon fejezte ki Isten az irántunk való szeretetét? MI hogyan mutathatjuk ki az iránta való szeretetünket? Mit ígért Isten válaszul, ha szeretjük őt? Ki szeretett előbb:mi vagy Isten?
5. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

6. Megtanulandó igevers: Máté 22: 37-

plusz feladat:

az 50. oldalon majd lesz egy olyan feladat, hogy az elkövetkező héten szánj időt arra, hogy kb. 30 percet "Istennel járj". Tervezz be egy ilyen speciális sétát a nap bizonyos időszakában, hogy egyedül légy Istennel és beszélgess. Lehetséges helyszínek: lakótelep, park, kert, tópart, erdős rész, bárhol...

9. nap a 40-ből

ISTEN BIZONYOS CÉLLAL SZÓL

A Szentírásban nem gyakori, hogy Isten csak magáért a beszélgetésért szólt az emberekhez. Mire készült Isten, mikor Ábrámhoz szólt (I Mózes12)? Egy nemzetet akart létrehozni.
Milyen hosszú idő telt el attól fogva, hogy Isten megígérte Ábrámnak,hogy Izsák, az ígéret gyermeke meg fog születni? Huszonöt év! ( Mózes 12:4, 21:5) Huszonöt évbe került, míg Isten egy megfelelő apát formált Izsáknak. Nem Ábrámban, egy népben gondolkodott....
Mikor Isten elhívta Ábrámot, azt mondta neki: "naggyá teszem neved" I Mózes 12:2. Ez azt jelenti: "Fejleszteni fogom a jellemed, hogy alkalmassá légy a feladatra".
Nincs szánalmasabb dolog,mint gyenge jellemmel nagy feladatot végezni. Sokan nem sok gondot fordítanak a jellemükre, de nagy feladatot akarnak Istentől.
Akarod megtapasztalni Istent, amint ő hatalmasan munkálkodik benned, és az életeden keresztül? Akkor legyen olyan Istenre hangolt életed, hogy kövesd őt bárhová vezet-még ha kicsinek és jelentéktelennek is tűnik a feladat. Mert azt szeretnéd hallani, hogy: Jól van, jó és hű szolgám!
1. Milyen feladatokat akartál az Úrtól megkapni? Voltál-e már csalódott, kiábrándult ezen a területen?
2. Emlékszel-e olyan esetre, amikor Isten valószínűleg használni akart egy feladatban, de úgy döntöttél, hogy nem követed az ő vezetését?
3. Nem mond a Szent Lélek ebben a pillanatban neked valamit  a jellemedről? Mit mond?
4. Arra utalnak-e tetteid, hogy Krisztus  az életed Ura? Ha nem, akkor mit válaszolsz neki most, ha eleget akarsz tenni az ő életedre vonatkozó igényeinek?

5. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

6. Megtanulandó igevers: Máté 25:21

8. nap a 40-ből

"Ő szól hozzám"
 ill. Isten beszél az Ő népével

"Ó, sose hagyd, hogy valaki is eltántorítson attól, hogy Istent halljad!"


1. Olvasd el a következő igeverseket
Zsidók 1: 1János 14: 26, János 16:13-14, János 8:47

 • Hogyan és kiken keresztül szól Isten régen az Ószövetségben?
 • Hogyan szól Isten ezekben a végső időkben, az Újszövetségben?
 • Kiről beszélt Jézus a János 14:26-ban, akit az Atya elküld nekik az Ő nevéért?
 • Miben áll a Szent Lélek munkája a János 14: 26János 16:13-14 szerint?
 • KI hallja azt, amit Isten mond?
 • Mit mond el a János 8:47 arról a személyről, aki nem hallja meg azt, amit Isten mond neki?
2. Mi az a négy mód,ahogyan Isten szól ma hozzánk?
3. János 10 2-4, 14 verseket olvasd el. Ismerni a Pásztor hangját, az nem egy formulát jelent. Nem is egy módszer,amelyet követni tudsz. Az Isten hangjának felismerése a vele való bensőséges szeretetteljes kapcsolatból fakad. Isten egyedülálló módon kommunikálhat veled,úgyhogy csak Istenre fogsz támaszkodni. Nem lesz szükséged semmi egyéb mankóra. A vele való kapcsolat a legeslegfontosabb.

4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

5. Megtanulandó igevers: János 10:14

7. nap a 40-ből

1. II Mózes 2:11-15, Zsoltárok 81:11-15
Hogyan viszonyult Isten azokhoz, akik nem követték az ő útjait?
Mit cselekedett Isten már előzőleg Izráellel?
Mit ígért meg Isten az ő népének?
Hogy reagált rá a nép?
Mit tett Isten?
Mi valósulhatott volna meg, ha Izráel hallgat Istenére, és követi őt?
Zsid 3:7-9
Miért nem mehettek be Izráel fiai az ígéret földjére?


2. Változtatott-e módszert Isten időközben az emberekkel való munkálkodásában, ahhoz,hogy véghezvigye terveit és szándékait? Inkább vándorolsz a lelki pusztaságban a saját terveid követve, vagy Istent követve hamar be akarsz lépni az lelki ígéret földjére? Mondjatok erre példát, ha már átéltétek, hogy ez milyen...


3. Istené a kezdeményezés! Sokkal fontosabb megérteni,hogy mit készül tenni Isten ott, ahol éppen vagy, mint közölni vele, hogy mit akarsz tenni őérte.
Esettanulmány a következő lecke, a Müller György élete. Olvashatsz róla itt és itt, ha nincs bibliatanulmányozó könyved.


4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

5. Megtanulandó igevers: Filippi 2:13

6. nap a 40-ből

ISTEN-KÖZPONTÚ ÉLET
1.
Önközpontú
 • önmagára alapozott élet
 • büszkeség önmagára és teljesítményére
 • túlzott önbizalom (vagy kisebbrendűségi érzés-ezt én írtam, mert tapasztaltam, hogy az is túlságosan az énjével van el, aki folyton küzd a negatív érzéseivel)
 • önmagától és saját képességeitől való függés
 • önérvényesítés
 •  a világnak való tetszés keresése, annak útjai szerint
 • a körülményeknek az emberi perspektívából való szemlélése
 • önző és közönséges élet
Isten-központú
 • Istenbe vetett bizalom
 • Istentől, az ő tehetségétől és gondviselésétől való függés
 • Istenre és az ő tevékenységére alapozott élet
 • Isten előtti alázat
 • Isten országának és igazságának keresése
 • Isten nézőpontjának keresése minden körülményben
 • Szent és Istenes élet
Írd le saját szavaiddal az önközpontú és Isten központú fogalmak jelentését

2. Válaszolj a következő kérdésekre
 • Mit akart Isten tenni, amikor eljött Nóéhoz és kérte, hogy építsen bárkát? II Mózes 6: 5-14
 • Mit akart tenni Isten Sodomával és Gomorával, amikor eljött Ábrahámhoz? I Mózes 18:16-21, 19:13
 • Mit akart Isten tenni, amikor eljött Gedeonhoz? Bírák 6:11-16
 • Mit akart tenni Isten, amikor eljött Saulhoz (Pál) a damaszkuszi úton? Apcsel 9:1-16
 • Ezekben az időzítésekben mi volt a legfontosabb tényező? Amit az illető személy akart tenni Istenért, vagy amit Isten akart tenni?
3. Nem ülünk le, hogy megálmodjuk, mit akarunk tenni Istenért, aztán pedig odahívjuk, hogy segítsen már nekünk megcsinálni azt. A bibliai minta szerint először meghódolunk Isten előtt, aztán pedig várunk, míg Isten megmutatja nekünk, hogy mit készül tenni, vagy megfigyeljük, hogy mit végez már körülöttünk és csatlakozunk hozzá. Sohasem fordult elő, hogy Isten kérné egyesektől, hogy álmodják meg, mit akarnak tenni őérte.
Mit kell tenned Isten akarata szerint a mai tanulmányod hatására?
4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

5. Megtanulandó igevers: János 12:22-25

5. nap a 40-ből

ISTEN SZOLGÁIN KERESZTÜL MUNKÁLKODIK 2. RÉSZ


A. Mózes életpéldáját figyeljük meg tovább II Mózes 3-4 részek


4. Isten szól, hogy kijelentse önmagát, szándékait, és útjait
5. Amikor Isten meghívta Mózest, hogy munkálkodjon ővele, ez Mózest hit-krízisbe sodorta, mivel hite és cselekedetet kívánt.
6. Mózes életében nagy változásokkal járó igazodásra volt szükség, hogy csatlakozhasson ahhoz, amit Isten cselekszik.
7. Mózes tapasztalatból ismerte meg Istent, amint engedelmeskedett neki, és Isten véghezvitten munkáját Mózesen keresztül.

 •  Mit jelentett ki Isten önmagáról szándékairól és útjairól?
 • Mit volt nehéz Mózesnek elhinni Istenről?
 • Hogyan foglalhatnád össze Mózes hitét a Zsidók 11 részének leírása szerint?
 • Mi mindenben kellett Mózesnek igazodnia Isten tervéhez?
 • MIt gondolsz, mit érzett Mózes, amikor Isten megszabadította az izráelitákat általa?
B. más életpéldák:
 • "Illés ugyanolyan ember volt mi"
 • Péter és János iskolázatlan de hatalommal rendelkezők
 • D.L. Moody cipőkereskedőből lánglelkű evangélista
 • Bemerítő János csak 6 hónapot szolgált, Jézus mégis azt mondta róla, hogy asszonytól született nincs nagyobb nála!
Összegzésként:
Ne világi normákkal mérd az életed! Isten leginkább az átlagembert szereti használni. Pál azt mondja, hogy Isten tudatosan keresi a gyengéket, a megvetetteket, mert rajtuk keresztül nyer nagyobb dicsőséget. I Kor 1: 26-31
C.  Mi volt a legjelentősebb állítás azok közül, amit ma megértettél? Mit kell gyakorlatilag most alkalmaznod belőle?
D. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

E. Megtanulandó igevers: melyiket választottad?


4. nap a 40-ből

ISTEN SZOLGÁIN KERESZTÜL MUNKÁLKODIK

A. Isten megtapasztalásának hét igazsága
1. Isten mindig munkálkodik körülötted
2. Isten folyamatos szeretetkapcsolatra törekszik veled, amely valóságos és személyes.
3. Isten meghív, hogy csatlakozz az ő munkájához.
4. Isten szól hozzád a Szentlélek által a Biblián keresztül, az imádságban,a körülmények által és a gyülekezet által, hogy fölfedje önmagát, szándékát és útjait.
5. Isten meghívása a vele való munkálkodásra, mindig hit-krízisbe vezet, amely hitet és tettet kíván.
6. Életedben komoly változásokra van szükség ahhoz, hogy igazodj Istenhez, amikor ő cselekszik.
7. Megismered Istent tapasztalatból, amint engedelmeskedsz neki, és ő véghezviszi munkáját rajtad keresztül.
 •  Írd le azokat a kulcsszavakat vagy kifejezéseket,amelyek segítenek neked felfedezni a 7 igazságot.
 •  Írd le kérdéseid azokkal az igazságokkal kapcsolatban,amelyeket nem értesz egészen.
 • Csak a kulcsszavaid segítségével próbáld meg fejben összefoglalni a 7 igazságot.
 • Megjegyzésben (itt a bejegyzés után) próbáld meg leírni azt ahogyan megmaradt a 7 igazság benned.
B. Esettanulmány: Mózes példája II Mózes 2: 3-4
1. Isten már munkálkodott Mózes körül.
2. Isten folyamatos szeretetkapcsolatra törekedett Mózessel,amely valóságos és személyes.
3. Isten meghívta Mózest,hogy csatlakozzon az Ő munkájához.
 • Milyen bizonyítékát látod annak, hogy Isten személyes és valóságos kapcsolatot akart kialakítani Mózessel?
 • Hogyan akarta Isten bevonni Mózest abba a munkába, amelyet már végzett?
C. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

D.  Megtanulandó igevers: Ámósz 3: 7

3. nap a 40-ből

Sokszor félő lehajolni,pl.
- helyre tenni ifi után a széket olyan után is, aki "csak azért sem" tenné helyre soha
- fölvenni a szemetet, amit a diák a folyóson elhajított, és  helyette alkalmassint szó nélkül a szemétbe dobni
-nem tenni szóvá mindig azt, ami fáj, hanem anélkül megbocsátani és nagyon (!) szeretni....
Miért? Mert félünk, mi van, ha visszaélnek, ha megaláznak, ha kihasználnak?

Krisztus szolgálatra hív, de nem úgy, hogy az emberek szolgája légy s így Krisztust szolgáld, hanem Krisztus szolgája légy, s így az embereket szolgáld! (bocsánat, ha nem elég világosan fogalmaztam, én értem a gondolatot:):) Nyugodtan világosabbá lehet tenni, vagy kiigazítani az eszmefuttatásaim bármikor.)

TANULD MEG, HOGYAN LEHETSZ KRISZTUS SZOLGÁJA
1. Kire mondjuk azt, hogy szolga? Írd le a saját szavaiddal a szolga értelmezését.
2. Olvasd el Jeremiás 18: 1-6 verseit. Ha a szolgát az agyag és fazekas kapcsolatához hasonlítjuk:
 • Mi mindent tehet a szolga önmagától?
 • Ha Isten működik egy szolgán keresztül, akkor mennyit tehet ez a szolga?
 • MI az a két dolog, amit a szolgának meg kell tennie ahhoz, hogy Isten használhassa?
3. Olvasd el az I Kir 18: 16-39 igerészt
 • Illés Isten szolgájaként élt. Hány idegen prófétával kellett szembe néznie?
 • Milyen próbát javasolt Illés annak bebizonyítására, hogy kinek az Istene az egy élő Isten?
 • Mit tett Illés az Úr oltárával?
 • Kinek a kezdeményezésére indítványozta Illés ezt a párviadalt? A magáéra vagy Istenére?
 • Mit szándékozott bizonyítani e megtapasztalás által?
 • Hogyan reagált erre az egész nép?
 • Mi volt Isten munkája ebben az eseményben?
 • Mi volt Illés cselekedete?
Összegző gondolatok:
Ahhoz, hogy Isten szolgája legyek, formálhatónak kell lennem, és a Mester kezében kell maradnom.
Isten nélkül semmit sem tudok tenni.
Ha Isten munkálkodik rajtam keresztül, akkor meg tudok tenni mindent,amit Isten megtehet.
Amikor rájövök, hogy hol a Mester, akkor tudom, hogy nekem is ott kell lennem.
Úgy ismerem meg tapasztalatból Istent, hogy engedelmeskedem neki, és ő elvégzi munkáját rajtam keresztül.

4. Amikor befejezünk egy feladatot, és kiábrándultságot érzünk, mert nem látunk tartós lelki eredményeket, lehet-e ennek oka az, hogy bár sokmindent tettünk, de csak nagyon kevés olyan feladatba fogtunk bele, amit csak Isten tehet meg?
5. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.

6. . Megtanulandó igevers: Mt 20: 26-28

2. nap a 40-ből

JÉZUS A PÉLDAKÉPED


Gyerekkoromban a szüleimben, a tanítónéniben, tanárnőben, majd a barátokban, később az idősebb nőkben....mindig kerestem és találtam példaképeket. Tudatosan, vagy csak úgy ösztönösen. Mert én is támaszra vágytam. Valami biztosra. Amit már más jól tud, amit én is megtanulhatok,és alkalmazhatok. Rájöttem, hogy egy példakép van,aki senkiben sem okoz csalódást. Ő Jézus. Az igéből ismerhetem meg legjobban, így tudok igazodni is hozzá. DE őt keresem az emberekben is, így lesznek példaképeim sokan. Mikor sikerül, könnyű a másikat különbnek tartani, szeretni és szolgálni...
 Te mit és valójában kit is figyelsz a példaképeidben? Van példaképed?


1. Olvasd el János ev. 5: 17, 19-20 verseit
Ki az aki folyton munkálkodik? Mennyit tehet a Fiú önmagától? Mit cselekszik a Fiú? Az Atya miért mutatja meg a Fiúnak azt, amit cselekszik?


2. Melyik állítást nehéz neked követned a Jézus példájából:
a. Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik.
b. Isten most általam is munkálkodik.
c. Semmit sem teszek saját kezdeményezésből
d. Megfigyelem, hogy az Atya mit cselekszik
e. Azt teszem,amiről látom, hogy az Atya már végzi
f. Látjátok, az Atya szeret engem.
g. Mindent megmutat nekem, amit ő cselekszik.


3. Isten mindig munkálkodik körülötted. Figyeld meg, hol munkálkodik és csatlakozz hozzá! Ha ez sikerül ma, megoszthatod velünk is.
4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.
5. Melyik igeverset tanulod meg ma? 

1. nap a 40-ből

JÉZUS AZ UTAD


1. Olvasd el Abrám elhívását I Mózes 12:1-5. Mit mondott Isten? Mi volt a lényege? Hány részletbe volt beavatva, mielőtt követésre kapott volna felszólítást? 
2. Jézus azt mondta: Én vagyok az út. János 14:6
Nem azt mondta: Meg fogom neked mutatni az utat
Nem azt mondta: Adok majd egy turistatérképet.
Nem azt mondta: Meg fogom mondani, merre indulj.
Ő azt mondta: Én vagyok az út. Jézus ismeri az utad. Ő az utad!
Szerinted: Mi a nehéz ebben a vezetési módban? Mi a titok?
3. Olvasd el: Máté 6: 33-34, aztán csendesedj el és imádkozz!
Fogadd el, hogy Isten teljesen megbízható.
Állapodj meg Istennel, hogy naponként követni fogod őt.
Egyezz bele,hogy akkor is követni fogod őt, ha nem magyaráz el neked minden részletet.
Engedd meg neki, hogy ő legyen az utad.
4. Válaszolj a jobb oldali sávon a közvélemény kutatásos kérdésre.
5. Melyik igeverset tanulod meg ma? A tanulmány alatt minden nap ajánlok egy igeverset kiírni egy füzetbe a napi igékből. Ez a tanulmány végére  (ami 60 nap) 60 igeverset jelent. Vajon mennyit sikerül meg is tanulni belőle?


Nem régen történt. Egy fontos döntés előtt álltam. Szerettem volna csak egy keveset látni a jövőből, hogy annak megfelelően mondjak le valamiről. DE nem tudtam semmit. Férjem bátorított, hogy merjek lépni hittel. Ha Isten meggyőz valamiről, akkor ő gondoskodni fog a következő lépésről,még ha semmit sem látok a "jobb jövőből". Lehet, nem is lesz produktívabb anyagilag, vagy személyes megközelítésből, de mégis jobb lesz, mert Isten vezet! Abrám palotát hagyott ott még csak nem is kunyhóért, hanem sátorért. Rokonokat, barátokat, szomszédokat, sok kapcsolatot elhagyhatott még. És jobb lett! De sosem tudott többet egy lépésnél az Úrral való úton. Számomra a titok az volt a döntés meghozatalában, hogy félre kellett vonuljak Istennel (egy néhány hosszabb reggel, ill. délelőtt, mert egy napra nem tudtam kivonulni a családból:), hogy megbizonyosodjam még jobban közelségéről, erősödjön a kötődés,a bizalom. Pontosan, mint a kisgyerekeinknél, mikor velünk, szülőkkel, "ismerkedtek". Ezután jöhetett a hitlépés olyan kegyelem adta "magától". Hittem azt, hogy meglesz a ráadás, és a holnap aggódni fog magáért. Úgy is van. DE azóta még sokszor szükség volt ilyen különlegesebb elvonulásra....böjtre is. Most is vágyom, hogy ez a tanulmány alatt Isten megújító szeretete csorduljon túl bennem, a tudatomtól a szívemen keresztül a cselekvő énemig!


Összegzés: Amint naponként követem Jézust, ő Isten akaratának középpontjában tart engem. Jézus az én utam. Nincs szükségem semmi egyéb térképre.


A kérdésekre a megjegyzésekben lehet válaszolni, illetve ki lehet egészíteni, vagy kérdezni, ha úgy tetszik.. ahogyan az eddigi tanulmányokban itt a blogon.

vigyázz, kész

Start a hétvégén!
Remélem addigra mindenkihez megérkezik a könyv, akiknek nem volt meg, és akiktől címet kaptam. A többiek pedig minden nap kapnak egy kis szubjektív ízelítőt az aznapi bibliatanulmányból. Beszkennelni kicsit sok lenne.
Akik olvassák ezt a blogos tanulmányt kérem, érezzék magukat felelősnek érte!:) Szóljatok hozzá, kérdezzetek akár a bejegyzés, akár az általam meg nem említett témák, igék, kérdések alapján is.
Hiszem Isten eszközként használja fel ezt is az imáim megválaszolására, miszerint
Uram, növeld a mi hitünket! és Uram, légy segítségül a mi hitetlenségünkön!
(Lukács 17:5, Márk 9:22-24 alapján)
Ez a két igevers lehet memorizálni való feladat a hétvégéig:)