aki holnap

Isten közelébe kerülhet az Ő szent hegyén, vagy sátorában, a következő dolgok jellemzők rá (ugyanis ez feltétel a 15. zsoltár szerint):
1. becsületes élet (nem hazudik, nem képmutató) 2. vers
2. nem pletykál, nem mond rosszat másról 3. vers
3. rokonaira nem hoz szégyent 3. vers
4. Isten gyermekeit mind tiszteli 4. vers
5. megbízható, amit ígér kárával is beváltja 4. vers
6. nem megalkuvó, nem megvesztegethető 5. vers

Sokan mondjuk vasárnap, hogy szeretnélek meglátni, Uram! Szeretném meglátni dicsőséged, megérezni jelenléted. Hányszor énekeljük, hogy "meglátni Jézust, és hallani hangját..."Rajtunk is áll, hogy így legyen. Azon is gondolkodtam, hogy sokszor van, hogy ugyanazon az istentiszteleten néhányan többet kapnak az áldásból, míg mások kevesebbet, vagy unatkoznak. ez a zsoltár elárulja a titkot!
Irgalmazz nekem is, Uram, és kegyelmedből hadd léphessek holnap jelenlétedbe. Adj erőt, hogy erre hétközben is készüljek. Minél szentebb szeretnék lenni, hogy te jobban lakozást vehess bennem, illetve én a te szent jelenlétedben! És akkor meg sem tántorodom soha...

hűségedben bízom

"Fokozatosan kezdtem úgy érezni, hogy az ajtó már nincs bezárva és elreteszelve. Vajon nem a segítségért való saját dühöngő, eszeveszett kapkodásom miatt csapódott be az orrom előtt? Lehet, hogy Isten éppen akkor nem tud segíteni rajtad, amikor a segítségért kiáltás tölti be az egész lelkedet. Olyan vagy ekkor, mint a fuldokló, akit nem lehet kimenteni a vízből, mert összevissza kalimpál és görcsösen kapaszkodik. Lehet, hogy szüntelen kiáltozásod tesz süketté arra a hangra, amit hallani szeretnél. Mintha a lármázó ínség elzárna attól, amire szükségünk van." (C. S. Lewis)
a mai napi áhitatból


Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az ÚRnak, mert jót tett velem." (Zsoltárok 13)

Az Úr ígéretei tiszták

Most már fölkelek - mondja az ÚR, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az ÚR ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. URam, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek." (Zsoltárok 12)
Fölkel az én Istenem és megadja, amit kértem. Ígérete szerint...


Szülőként szoktam ígérni. És néha nem tisztán... Néha csak azért, hogy elhallgasson már, néha csak azért, mert úgy volt kedvem. Aztán nekifoghatok az ígéret tisztázásának...
Ó, az én Istenem soha nem ígért nekem így.... Köszönöm, Uram, hogy eljött az idő ígéreted beváltására. Azt is köszönöm, hogy segítesz nekem is helyesen ígérni és "felkelni" az ígéret beváltására, akkor, amikor kell.

a napi zsoltárral imádkozom

vePedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz, és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kérd számon bűnét, hogy nyoma se maradjon! Király lesz az ÚR mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, URam. Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet, véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. 1o zsoltár


E panaszénekben a szorongatott helyzetben lévő, Isten segítségére váró ember szinte összeroppan a terhek alatt, lelke háborog a körülötte tapasztalható - s nyilván őt is érintő - igazságtalanságok miatt. (A zsoltáros nem próbált kizárni kegyességéből minden disszonáns elemet, kérdéseivel is az Úrhoz fordult, épp ezért hiteles és életszerű az előttünk álló igeszakasz is.)
A "szükség ideje" bármikor lecsaphat az emberre különféle csapások, vagy más emberektől elszenvedett bántások formájában. Zsoltárunkban ez utóbbival találkozunk. Az elbizakodott elnyomó gondolatait több ízben tárja elénk az ige: "Nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj... Elfelejtett az Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha!" Az ilyen gondolatok aztán elvetemült tettekben öltenek testet, a gonoszok környezete sosem lehet biztonságban (8-10. v.). Azonban az Úr látja a "vészt és bánatot", amit okoznak másoknak."  /NHA/
Nemeshegyi Anna

Isten igéje a legjobb gyereknevelési szakkönyv

Kérlek, Uram! az Istennek amaz embere, akit küldöttél volt, hadd jőjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Bírák 13:8

Gyereknevelési  kis teszt egyszerűen csupán 3 utasító, bátorító mondatból:
1. gyere ide! (szülő-gyerek kapcsolatról, engedelmességről árulkodik...odajön a gyerek? hányszor kell kérni?). Isten is engedelmességet kér népétől.
2. nem szabad! ( vannak elvek, fegyelem. sokan csak szeretetet adnak a gyereknek, de mércét nem.). Isten is követeli a szent életet.
3. "szeretlek!" "ügyes vagy!" (érzi a gyerek, hogy nagyon értékes a szülőnek.elhiszi a gyermek mikor mondja neki a szülő? esetleg zavarba jön tőle?) a Fiát adta Isten értünk. és sokszor mondja, hogy értékes vagy, szeretlek!

Ma délelőtt hallottam az imaházban és tovább gondoltam. Időzítve volt, hogy a legkisebb végre megkapja a vesszős fenyítést is (hát jó, csak egy suhintás volt, de elég félelemnek, ha eddig még nem kapott.). Pont ma és pont én kellett megtegyem. Még éppen nem szaladtunk ki az időből vele kapcs., ami a testi fenyítést illeti. A nagyobb megjegyezte: édesanya, neked kellett prédikálni a mai igét, mert a legkisebbet szinte elkapattad....
Jaj, nem könnyű szülőnek lenni. De olyan szép...

csodálatos eszközök

Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 8. Zsoltár
Édesanyám sokszor felemlíti, hogy a nagy bajban kislányként odamentem hozzá, és mondtam, hogy énekeljük: "a bajok jönnek mennek, Jézus által mind eltűnnek!"
én is tapasztalom, hogy a gyerekeim szája által Isten építi hatalmát előttem. a vigasz eszköze is Isten kezében van.

tekintély

"Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet." 7. Zsoltár

A tegnapi ifiórán arról beszélt egy fiatal, hogy nem adta oda Istennek, ami az Övé volt, amit kért is tőle az Úr. Ezután úgyis elvette a fiútól, de azt már egy rendőri büntetésként élte meg.
Úgy veszem észre az ilyen megtapasztalásokat Istennel nem nagyon szeretjük hallgatni (nem a tegnapi ifjúságról beszélek, ott nagyon nyitottak voltak). Sokkal inkább a könyörületet, a jóságos Isten tetteit beszéljük el, és zengünk értük hálaadást.
Pedig ő minden nap büntethet. És az ő vesszője és botja vigasztalnak minket! (Zsolt23) Vagy ezt hogyan érthetnénk másképpen?

no comment

Kegyelmezz, URam, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, URam, mert reszketnek tagjaim! Lelkem is csupa reszketés, és te, URam, meddig késel? Fordulj hozzám, URam, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy! Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát neked a sírban? Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, mert meghallotta az ÚR hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az ÚR, imádságomat elfogadta az ÚR. Megszégyenül, és reszketni fog nagyon minden ellenségem, meghátrál, és megszégyenül egy pillanat alatt!"
6. Zsoltár

Őszintén szólva,

szeretem elmesélni a dolgokat. Harcom, hogy ne színezzem ki azokat, csak a poén kedvéért. Miközben utálom a képmutatást és ferdítést komoly dolgokban (apukám nagy hatással volt rám ilyen szempontból), Isten ma rámutatott arra, hogy a "jelentéktelen" dolgokban is törekedjem az igazságra. Minden hazugság, ami nem hiteles. (Még ha igaz is valami, nem biztos, hogy építő.) A blogolással kapcsolatban is ezért fog el visszatérő jelenségként a félelem. Bár ott nagyon vigyázok, hogy semmi, semmi ne legyen, ami nem igaz, ami megtévesztő, mégis ha valaki nem ismer, félreismer csupán a blogjaim alapján (ezért is csak kapcsolattartó, nem ismerkedő részemről a célja)
. Bár nem hazugság az, ha nem mindent ír le valaki, mégis csalóka dolog. Természetesen az olvasónak is kell legyen bölcsessége, ítélőképessége és jóindulata. Mégis..
Harcaimban a kegyelem a vigaszom.
"Mert te, URam, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal. "
( Zsoltárok 5:13)

Veled találkozik az Úr?

Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol. Ézs 64:4

Hogyan ébredsz?

Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. 3. Zsoltár
Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek! 4. Zsoltár

Az utóbbi időben kértem Istent, hogy segítsen korán kelni örömmel (mert bagoly típus vagyok inkább). Arra is kértem, hogy este segítsen idejében és nyugodtan lefeküdni. Tegnap és ma ezeket az igéket olvasva, megint elhittem, hogy lehetséges az Isten gyermekének eleget pihenni vagy kipihennie magát, és megint visszaszokni az élvezetes korán kelésbe. Tapasztalom és tapasztalni fogom. Mert nem most van ez így először. Jó az Úr, hogy még az alvásomra, álmaimra is vigyáz.

kigyógyítom hűtlenségükből

fájt, fájt...
ki mondta, hogy a közbenjárás az könnyű, hogy örömmel tud az ember másért imádkozni?
Isten igéje hangzik, keményen és szeretetteljesen. megérintett engem. s fájt, hogy van, aki csak nevet a komoly dolgokon, van, aki közömbös tévénéző állapottal ül, s van olyan is aki felsőbbrendű érzéssel a bizonyságtevőn, a testvéren túl néz... igen, tudom van éhes szív is, igét befogadó, engem megszégyenítő, több az előbbieknél.
a Lélek szólt: ne ítélj! nem is teszem, ezért engedem, hogy fájjon. Isten előtt! ő azt mondta, hogy "kigyógyítom hűtlenségükből", sőt: virágozni fog, gyökeret ver, kiterjednek ágai, ékes lesz és illatos! Hóseás 14.rész
már nem tehetetlen fájdalom van bennem, hanem hittel telve bánkódom az Úrral. és ő elhozza szabadítását, mint friss harmatot. mert nem tud mást tenni, csak könyörülni és szeretni. engem is!

az Úrért és az ő szolgájáért!

"az Úrért és Gedeonért!"mintájára, az Úr szolgái közül, ki ne szeretné ezt hallani, amint kiáltják:
az Úrért és az ő szolgájáért?!
Feltétele: 1. Istennel való beszélgetés (magyarán a rendszeres napi áhítatok mélysége)
2. Engedelmesség ( tettekben, életmóddal megélni a megértett igét)
Ezután is csakis Istentől jön a győzelem, hogy el ne bizakodjon valaki is, és magának tulajdonítsa azt! A nagy tömegből, Gedeon oldalán, kevesen részesültek a győzelem örömében.
Te a győztes csapatban lennél?

fel fel a szent munkára

Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Prédikátorok 9.

Azt hiszem, ellen fogok állni, hogy ma a zilahi széljárást és fellegeket vizsgáljam... Egyébként is, ez csak haszontalan semmittevés. Ahogyan megértettem a múltkor, a szolgálatban, az ember azokba fektessen, akik jó föld a vetésre vagy vágyják az aratást. Még ha csak kevesen is vannak... Csak eszközök vagyunk egyébként is. Hogy hány embernek az életében, azt Isten dönti el, aki használ minket. Csak az a lényeg, hogy az eszköz mindig kész legyen, hogy folyton használhassák...

Istenben bízni

tanulok. Egy hivatalos intézménnyel való egyezményt kellett aláírassak az alapítvány nevében. Tudtam, hogy nehéz dió, hónapokat tudnak ülni a kérvénykötegeken, s utána kezdhetem előröl. Eszembe jutott, hogy az aligazgató ismerős. Gondoltam, nyert ügyem van. Mit mondjak? Nem csalódás, ha azt mondom teljes kudarc volt! Kávéja mellől nem akart elmozdulni, még kevésbé a képernyő elől, aztán mégis, de bár ne tette volna, mert alig tudtam elmenekülni a "Potifárné lelkülettől"... Elszomorodtam. Kifelé jövet az épületből, találkozom az egyik kedves iskolapszichológussal, aki kollégának szólít. Mondjuk ez a kapcsolat megnyerőbb volt, de már nem is akartam elmondani panaszom. Talán nem is mondtam el rendesen. Mint egy angyal egy irodába "unszolt", és már másodjára ott oldódott meg a problémám. Ez itt mégsem a Szilágy megyei C.J.R.A.E. dicsérete, még csak nem is az "angyalé", hanem az Istené! Egyébként is, az Úr megmondta, hogy:
Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége...
146. Zsoltár
Miért van, hogy olyan hamar elfelejtem mit mond az én Uram, pedig annyiszor igazat adtam már ennek az imáimban.... legközelebb remélem hamarabb eszembe jut!

hogyan dolgozunk?

a ma reggeli napi áhitat szerint:
Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.
Példabeszédek 10:4
Sokan szeretnének gazdagok lenni. Vagy így fogalmazunk, hogy csak egy kicsit kellene több: változatosabb étel az asztalon, újabb ruha, kicsit szebbé tenni a lakást, és az autónk is eléggé elhasznált... Mi nők, nagyon értünk ahhoz, hogy a többet kívánjuk. De a munka mögötte vajon milyen? Legyen az házimunka, gyeremekeink gondozása és nevelése, a munkahely, vagy éppen a gyülekezetben, testvérekért végzett szolgálat.
Az ige abban fedett meg, hogy nem elég dolgozni, hanem azt képességeink és ajándékaink szerint szorgalmasan tegyük! Nem a munkaadóért, nem a közvéleményért, mégcsak nem is a férjünkért ("ha ő dolgozik nekem is illik igyekezni valamilyen módon") hanem mert Isten figyel. És ő megjutalmazza gazdag áldással azt, aki neki szorgalmasan gyűjt!

a vezérfonal

szerint olvasom ismét a napi igét. bár nagyon kísértett egy újabb Beth Moore tanulmány, úgy gondoltam, jobb lesz ha egy ideig minden közeli hittestvéremmel egy igét olvasok.
ma este a "tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink az Úrban" igevers eszembe juttatta a tegnap esti ifjúsági órát. a férjem arra bátorított a szívesség-jóság gyümölcstermés kapcsán, hogy készítsünk egy listát. jövő héten minden nap legyen valaki, akivel tudatosan a kedvességet gyakoroljuk.
gondoltam, viszek egy üveg házi zakuszkát az egyik rokon-testvérnőmnek kedvességből és részvéttel. hamar adott egy üdítőt a fiamnak .restelltem,nem számítottam rá.
aztán vittem egy szál virágot valakinek. csak úgy spontán. mégis, a beszélgetésben én kaptam többet lélekben. megint nem számítottam rá. igen, ez a testvéreknél így működik. visszaragyog, s ha nem így tenné, akkor továbbragyog.
vessünk jól!