mennyei fény villant

fel a damaszkuszi úton Saul előtt, aki “fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen", éppen Jézust követő férfiakat és asszonyokat készült összefogni, bebörtönözni.

Saul szenvedélyesen képviselte „szolgálatát”. Okosabbnak tartotta magát a mesterénél is, Gamálielnél. Meglepő volt utánaolvasni, hogyan is gondolkozott ez a Gamáliel (Cselekedetek 5: 33-39). Volt bölcsessége! Saulnak?! Neki volt ambíció, erő, hit. De nem a jóra. Céltévesztés! Ó, képviselhetünk mi is szenvedélyesen egy-egy dolgot, eszményt, ami mellett kardot is törnénk, de nem jézusi a cél. Elképzelésünk van arról, hogy ki és hogyan vezesse ezt és azt a szolgálatot, ki és hogyan alázkodjon meg és rendezze ügyét, ki, hogyan mit csináljon és mit ne... Erre mondja Ézsaiás, hogy kegyelem nélkül „minden igazságos cselekedetünk olyan, mint a szennyes ruha”. Ézsaiás 64:6 Tartalomra, igaz, jézusi célokra, alázatra vágyom, hogy munkám szenvedélyessége hiteles maradjon.

Pál miután találkozott Jézussal és megtért, nem a megbízóival, elődeivel, vagy mondjuk Heródessel hasonlítja össze magát, bűnösségét, hanem azt mondja, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Mikor bizonyságot teszek, példámmal mire segítek másokat? A bűnbánatra és bűnbocsánatban való hitre vagy a maguk igazolására?

Mikor Pál a bűnösségére gondolt egy eset biztosan előtte volt. Amikor egy férfi imádkozott s megkövezése után elaludt. Saul is javasolta megkövezését (Cselekedtek 8:1). „Vajon hogyan nézhette Jézus ezt a két embert? Az egyik (István) érte adja az életét, a másik (Saul) kész ellene is letenni azt. Az egyik férfit befedi a vér, a másikat befedezi az imádsága a haldoklónak. Az egyik nem menthette meg magát emberektől, a másik nem szabadulhatott a bűnétől. Az egyik halott testben, de él a lelkében. A másik él testben, de halott az ő lelkében. És az egyik is a másik is szeretve van Istentől. Ez a kegyelem!” (Beth M)

Igen, a kegyelem megkeres még Damaszkusz legporosabb kegyes, törvényt ismerő utcáin is. Mert lehet teljes szívvel hinni és mégis rossz úton járni. Az őszinteség nem sokat jelent, ha célt téveszt. Pálfordulatot, mennyei fény villanását kérjük ma is, Istenünk!

nagyvárosi élet

"Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább; Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam." Filippi 3:4-6
Jeruzsálemben sok jót tanult Saul. Kétségem nem fér hozzá. Biztos vagyok benne, hogy a "jó törvény" mellett ragadt rá is képmutatás. Látta mi az igazi és látta mi a hamis. Mint egy "jó farizeusnak"a törvény lett az Istene. Ez történik velem is, amikor az engedelmességem mellől elmarad a szeretet. Isten iránti néha rajongó, máskor csendes szeretetem nélkül csak jó próbálok lenni. Semmi nem fárasztóbb. Ismerős ez az érzés? Nekem igen. Igyekeztem szolgálni, engedelmeskedni az Úrnak, jó hívő lenni. HA sikerült, akkor is kegyelemből volt, Isten nem vetett meg, de várta, hogy megadjam magam. Könyörült rajtam, többek között egy lánykonferencián, (néhányan emlékezhettek rá, a Hargitán volt kb. 7 éve) , ahol nekem kellett az élő vízről beszélni. Beszéd közben kaptam a vizet és nem csak "feltört a száraz talaj" (ahogyan Mike József is énekeli). Imádkozom, hogy ne kerüljek messzire a Szeretettől. Mert a törvény önmagában nagyon rideg, taszítóan "tökéletes" és kegyetlen tud lenni.
Nem tudom milyen hatásoknak engedett ez a fiatal fiú a nagyvárosban, amellett, hogy minden reggel imával kezdte és este imával fejezte be a napot.
Sokszor imádkozom azért, hogy Isten jó barátokat adjon a gyerekeimnek. Akik jó hatással vannak, és nem a rosszra csábítanak. Azt hiszem a nagyok esetében ideje változtatni az imáimon:
Uram, könyörgöm, hogy gyermekeim legyenek istenfélő hatással a barátaikra!

felsőbb oktatásban:)

"Én zsidó ember vagyok, születtem a czilicziai Tárzusban, fölneveltettem pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, taníttattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma" Cselekedetek 22:3

Tárzusból Jeruzsálembe 13 évesen. Egyedül a nagy városban. Elképzelem, ahogyan Saul eminens tanulóként járja az utcákat, és Gamálielnek öröm lehetett a tudományt átadni ennek az ismeretre éhes fiatalembernek.
Jeruzsálem, mint legtöbb zsidó gyerek álma. Zsoltárok 137:5-6 azt mondja: Jeruzsálem a legfőbb örömem.

Van-e "Jeruzsálemed", egy olyan hely, akár egy saroknyi is, ami mindig Isten jelenlétére emlékeztet téged?
Körübelül öt évet tölthetett Saul Jeruzsálemben, a legkritikusabb (tinédzser) éveit! Álma valóra vált: farizeus lett (a jelentése ennek a szónak nem csupán képmutató, hanem nagyon pozitív: bővebben itt). Mi több a farizeusnál, Saul mostmár tanár és rabbi. A leveleiben sokszor utal ezekre az évekre, amikor vitázott, ismeretet szerzett, férfi lett.
Ő írja ezt is az I Kor 8:1-3 versekben:
"Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle."
Nem hiszem, hogy Pál semmivé nyilvánította a tanulás éveit az életében. De ma is figyelmeztetés, hogy csupán a bibliaismeret, vagy bármilyen más eszményi érték, végzettség nem tesz bölcsé, hasznossá. Csak, ha az Isten és ember iránti szeretet szolgálatába áll. Ez az imádságom ma nekem is.érdekes tanulmányba

fogtam. Pál apostol életét kezdtem tanulmányozni elsősorban az igéből. Például azzal kezdtem, hogy kicsit utána olvastam milyen lehetett Pál apostolnak zsidó kisfiúként. Mondjak néhány valószínű feltételezést?
 • óriási ceremónia lehetett rendezve a Berit Milah napján, vagyis a körülmetélésekor. ekkor az újszülött nyolc napos lehetett. általában ilyenkor jelen volt a Minyan, vagyis a 10 személyből álló zsidó bizottság, aki kiválasztotta a sandeket. ő tartotta a gyereket mondjuk a térdén, a szertartás alatt. ez a férfi lett a lelki atyja a gyereknek. az újszülött Pál a zsidó apának büszkeség, diadal, győzelem jele volt! a kis Saul is! (ZSoltárok 127: 3-5)
 • Saul (Pál) házának az ajtófélfájára ige volt írva. gyerkkorától emlékezhetett az Istennel kötött szövetségre. (V Mózes 11:13-21)
 • Józsué 1: 8 törvény volt a zsidó fiúnak is. mindig igét olvashatott a kis Pál is elalvás előtt.
 • az apák egyik legkomolyabb felelőssége volt a fiúk nevelése (jobban, mint az anyáké). törvény írta elő mint kellett Sault (Pált) is az édesapja a hitbeli dolgokra megtanítania már kicsi korában. érdekes, hogy Pál az írja az Efézusi levélben, hogy az atyák ne ingereljék gyerekeiket. lehet Pál átélte mit jelent ez, minden jó atyai nevelés ellenére?
 • arra gondoltam, hogy bár nagyon szigorú törvények között nevekedhetett, biztosan sok olyan jó dologban volt része, amit ma jó lenne sok gyerekek élveznie.
 • egy kisfiú három-négy évesen már részt vett a zsinagógában és az előírások szerint áment kellett mondania a megfelelő pillanatokban. képzelem a kis Sault:) (ezt az én fiam is csinálja előírás nélkül is, én meg mondtam ne, mert magára hívta a figyelmet. pedig ennek kellene természetesnek lennie?!)
 • ami még ma is szokás, hogy ünnepekkor az asztalnál a legfiatalabb gyereknek lehetett kérdezni az apától, mint egy provokálásként, hogy mesélje el, hogyan hozta ki Isten Izráel népét a szolgaságból.
 • kb. 5 évesen már olvasott egy héber fiúcska
 • hat éves kora körül Saul megkezdte tanulmányait egy rabbi iskolájában és ekkoriban tanulta meg kívülről az V. Mózes 6:4-9 szakaszt is, ami a házuk ajtófélfájának mélyedésébe volt helyezve egy kis pergamenre írva
 • ilyen kisfiú korában tanulhatott meg kötelezően hat zsoltárt: a 113-118 zsoltárokat.
 • 13 éves korában már a törvény fia volt, és férfiként volt tekintve, használta a tefillint, a két kis bőrtokot a bal kezén ill. homlokán. ebben idézetek voltak a tórából pergamenre írva. II Mózes 13:9
Máris sokat tanultam a gyermek hitbeli neveléséről. Van, ami példa, ugye?

természetesen ebben a tanulmányban újra Beth Moore mellé IS szegődtem.
folyt. köv. Pál életéről, aki azt mondta, legyünk a követői. én most igazából szót akarok fogadni!

a közös bibliatanulmány

ezzel véget ért. mindenkinek köszönöm a részvételt, még ha csak olvasott, vagy személyesen írt is. köszönöm az építő sorokat, azokat, amelyek gondolkozni, töprengeni késztettek vagy bátorítottak, intettek. Isten áldjon meg minden igére és lelki közösségre vágyó olvasót.
a közös bibliatanulmány szünetelni fog egy jó ideig. ám folytatjuk a női alkalmakon:).
de én itt tovább is megosztom, amit az Úrtól kapok, ha nem is mindent. mert Ő még szól!
hozzám is. hála!

Nők a Bibliában 10

Betegségben, szenvedésben: A meggörnyedt asszony

Igehely: Lk 13:10-13

Példaértékű, hogy ilyen állapotban is elment a zsinagógába. Nem olvassuk róla, hogy gyógyulásért ment volna. Állapota miatt, fel sem tudott nézni Jézusra, de Jézus meglátta őt. Gyógyulással ajándékozta meg. Meggörnyedve érkezett, egyenes háttal távozott.

 1. Azt olvassuk az igében, hogy betegség lelke lakott az asszonyban. Szerinted, hogy kell értelmeznünk ezt?
 2. Mit olvashatunk ki ebből a történetből is Jézusnak a betegekhez való viszonyulásáról?
 3. Gyakran halljuk napjainkban a pszihoszomatikus betegség kifejezést. Mit tudunk ezekről és hogyan segíthetünk egy ilyen betegen?
 4. Mit szólsz az olyan mondásokhoz, hogy ha valaki nem gyógyul ki egy betegségből akkor: - nem is igazán hívő, - vagy kicsi a hite, - rosszul és keveset imádkozik

Hogyan igazítanál helyre valakit, aki ilyet mond?

 1. Hogyan képzelsz el egy beteglátogatást? Mit illik vagy nem illik tenni beteglátogatáskor?
 2. Sorolj fel néhányat a beteglátogatás motivációi közül!
 3. Melyek a leggyakoribb hibák, amiket beteglátogatóként ejtünk?
 4. Mi az, ami segít és ami biztosan nem egy betegnek látogatás alkalmával?
 5. Látsz-e magad körül „meggörnyedt asszonyt”, akinek szüksége lenne az érintésedre? Hogyan tudnál segíteni neki?
 6. Megtanulható igeversek:

  Mt 11:28 – Jöjjetek énhozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

  2Kor 1: 3-4 – Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.

  Róm 12:12 – A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.

  Jak 1:27 – Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

  Jak 5:14- Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte....

  Péld 11:25 - ...aki mást felüdít, maga is felüdül

Már csak 1 lecke van

Ennek is a végére értünk. Ahogyan észrevettétek ez a tanulmány nagyon gyakorlatias volt. Nem nagyon lehetett "mesélni", szép bibliai válaszokat adni- ahogyan a barátnőm mondta. Nekem az a meglátásom, hogy a nők közötti bibliatanulmány nem igefejtegetésről szól elsősorban. Ezt jobban szeretem a gyülekezeti bibliaórán, amikor férfi testvéreinkkel együtt keressük az igei igazságokat, illetve rengeteg jó igehirdetést lehet hallani, olvasni ma már minden témában. Nők között a gyakorlati oldal másságára vágyom, amit kis közösségben megvallhatunk. Hát, ez ellentétként csapódott itt le. Mert a kérdés személyes volt, kis csoportnak íródott, de sokan voltunk. Lehetett az "egész világ". Érthető, hogy kevesen mertek válaszolni, inkább személyesen irogattak. Nekem is sokszor kérdés, mennyi építő a blogon való nyíltságból. Mégis hálás vagyok azokért, akik kitartottak, mindegyikért! Külön a hűséges Iriért, hogy hitéből és korából is adódó bölcsességét kitartóan megosztja velünk, mindezt nagyon őszintén.

Minden dicséret a Krisztusé az áldásokért, amit a közös tanulmányból kaptunk.
Köszönöm, Borika (Szilágyi), hogy barátságunkban sokat kaptam tőled az Úrtól, hogy munkatársak is lehetünk. És köszönöm, hogy nem sajnáltad a szemed, az időd, hogy segíts ennek a tanulmánynak a megírásában. Hiszem még mások is épülnek belőle. SDG!

ne felejtsétek, még jön az utolsó lecke!:)