Nők a Bibliában 5

Küldetés a közéletben - Debóra

igerész (kattints rá, hogy elolvasd most): Bír 4:4-10, és 5 rész

 1. Mit jelent, mit foglal magába a közélet megnevezés?
 2. Miután elolvastad a Debóráról szóló leírást, jellemezd őt, figyelembe véve az Istennel, a férjével és a népével való kapcsolatát!
 3. Vajon miért tartotta Isten fontosnak, hogy a Deboráról szóló leírás tartalmazza azt, hogy ő nemcsak próféta nő, hanem Lappidót felesége volt?
 4. A Bibliában közéleti tisztséget betöltő nők vajon megtagadták a férfi tekintélyelvet?
 5. Debórának milyen tulajdonságai lesznek nyilvánvalóvá abból, hogy teljesíti Bárák kérését?
 6. Szerinted, ha valakinek segítségre van szüksége, az gyávaságról vagy gyengeségről tanúskodik? A Biblia alapján mi a véleményed arról a kijelentésről, hogy a „nő gyöngébb eszköze az Úrnak, vagyis nem minden szolgálatra alkalmas”
 7. Mikor vállaljon szerepet a hívő nő a szűk családi körön túl a nagyobb közösségben?
 8. Isten a győzelem érdekében embereket használ fel, még olyanokat is, akiknek hite bátorításra és erősítésre szorul. Látsz-e magad körül valakit, akinek hite bátorításra szorulna a győzelem érdekében, és mi az akadálya annak, hogy te legyél az a személy?
 9. Megtanulható igeversek:

  Gal 3:28b – Krisztusban nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

  Péld 31:10a,15b,18a, 26 – Derék asszonyt kicsoda találhat? Ételt ad háza népének és rendelkezést szolgálóinak,...érzi, milyen hasznos tevékenysége, ...szája bölcsességre nyílik és nyelve szeretetre tanít.

  Fil 2:3-4 – Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból...és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

  1Thessz 4:14b - ...Biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.

 10. Isten olyan emberek által teljesíti akaratát, akik engedelmeskednek neki, akik mernek hitbeli lépéseket tenni. Van-e személyes megtapasztalásod, ami alátámasztja ezt az igazságot.
 11. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...

Nők a Bibliában 4

gyereknevelésről nem csak édesanyáknak!

Lóisz és Euniké

2Tim 1:5

 1. Mit tudunk meg a Bibliából erről a két nőről és családjukról? Mi a véleményed arról, ahol több generáció egy fedél alatt lakik?
 2. Hogyan jellemeznéd a képmutatás nélküli és a képmutató hitet?
 3. Mi a legnagyobb örökség, amit a szülők gyermekeikre hagyhatnak?
 4. Szerinted hány évesnek kell lennie a gyermeknek ahhoz, hogy Isten igéjéről lehessen neki beszélni?
 5. Örökölheti-e a gyermek a hitet?
 6. Megkövetelhetek-e a gyermekemtől valamit, amit én nem csinálok?
 7. Milyen eledellel tápláljuk gyermekeinket ma? Miből van több, népmeséből vagy Igéből?
 8. Lóisz és Euniké nem tudhatta, hogy mi lesz Timóteusból. Ők csak hűségesen hitben éltek és úgy nevelték gyermeküket. Neked mi a véleményed a háttérszolgálatról? Tudod-e, hogy mi a te feladatod a családban, gyülekezetben?
 9. Melyik igeverset fogod megtanulni?

Péld 28:4a – Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket.

Péld 14:1 – Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le.

Péld 13:14 – A bölcs tanítás az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülésére.

Zsid 6:12 – Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.

10. Írj le egy rövid bizonyságtételt, történetet vagy éppen verset, idézetet a témában.

11. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...


Nők a Bibliában 3

gyereknevelésről, várandóságról nem csak édesanyáknak!

Volt-e már, hogy teljesítettél valamit a gyereknek csak azért, mert annyira követelőzött? Mire vagy inkább hajlamos, engedékenyen vagy túl szigorúan viszonyulni a gyerekekhez (iskolában, klubban, saját gyeremekeidhez, unokáidhoz)? Erre a kérdésre a közvéleménynél válaszolhatsz, itt a bal oldali sávban.

Sámson édesanyja

Igehely: Bír 13:3-24, 14:1-4

1. Mit tudunk erről a névtelen nőről? Pl. meddő. (meglepő, hogy a Biblia több nagyszerű nője hosszú ideig gyermektelen volt, és a később született gyermekkel Istennek különös terve volt népe életében.)

2. Milyennek látod az Istennel való kapcsolatát?

3. Érdekes, hogy az angyal neki jelent meg, és nem a férjének...

4. Milyennek gondolod a férjével való kapcsolatát?

5. Vajon Mánóah kételkedett felesége szavában, és azért kérte, hogy az Úr küldje el ismét az ő angyalát?

6. Milyen bizonyítékot kaptak arról, hogy Isten különleges feladot bízott születendő fiukra?

7. Mennyire befolyásolja az édesanya terhesség alatti életmódja a születendő gyermek életét?

8. Vajon elrontottak valamit Sámson szülei a gyermeknevelésben? Helyes-e, hogy a szülő engedjen gyermeke kérésének, annak tudatában, hogy az ellentmond Isten rendelésének? Garancia –e a szülő hite, istenfélő élete arra, hogy gyermeke is azt választja? Felelős-e a szülő felnőtt gyermeke döntéseiért?

9. Melyik igeverset fogod megtanulni?

Ajánlott igék: Péld 13:1, Péld 13:14, Péld 22:6

10. Írj le egy rövid bizonyságtételt, történetet vagy éppen verset, idézetet a témában.

11. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...

Nők a Bibliában 2

Mária, a János Márk anyja
ApCsel 12:11-17, 25,( ApCsel 13: 13, ApCsel 15: 37-40, I Péter 5:13)
A kiemelt kérdésekre mind válaszolhatunk, a többire sorban.:)

1. Mi a Mária név jelentése?
2. Mit tudunk meg a Bibliából erről a Máriáról?
3. Milyennek gondolod a kapcsolatát a gyülekezet vezetőivel, vagy a gyülekezet tagjaival?
4. Mit gondolsz, milyen édesanya lehetett?
5. Mit érezhetett, amikor fia visszafordult a misszióútról? Hogyan viszonulhatott Pálhoz, amikor az visszautasította Barnabás ajánlatát, hogy másodszor is vigyék magukkal Márkot? Mivel tudod alátámasztani véleményedet?
6. Mit tanulhatunk mi Máriától?
7. a. Mit jelent a vendégszeretet? Milyen megnyilvánulási formái vannak? b. Hogyan szolgálhat ezzel egy nő?c. Milyen jó tapasztalatod volt vendégként? Mi az, ami megmaradt benned utána, s szeretnéd követni (egy egyszerű ötlet is lehet)?
8. Melyik igeverset sikerült megtanulnod a vendégszeretetről? „A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.” Róma 12:13, “A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.” Zsidók 13:2, “Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.” I Pt 4:9
9. Téma a gyakorlatban
Írj le egy rövid bizonyságtételt, történetet vagy éppen verset, idézetet a témában.
10. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...