Új sorozat...kapcsolódj be te is

édesapámtól kaptam egy bibliatanulmányozó könyvet. a szolgálattevő csoport már tanulmányozta ezt itt Zilahon, úgy gondoltam, egy kisebb csoporttal én is átvenném. itt a blogon lejegyzem a gondolatokat, és szívesen venném, ha más is hozzászólna. tehát, ha van lehetőséged beszerezni ezt a könyvet, és kedved csatlakozni (áldozattal jár, mert időbe kerül!) kérlek készülj.... mert január közepétől start!...:)

zilahi nők, ha ezt olvassátok, jelezzétek nekem, hogy itt a blogon vagy élőben is csatlakoznátok:) hetente (két hetente, amikor úgy alakul) egy délelőtt(?) találkoznánk kb. másfél órára...és kb 12 alkalomból állna.

fontolgatom

hogy az új évvel kezdjek-e itt új tanulmányt, hagyjam békén ezt a blogot, maradjon a notesznek s a Bibliámnak, vagy mit csináljak? mérlegelnem kell ezt is.

mi van a te házadban

áldás vagy átok?-hangzott az esti istentiszteleten az II Királyok 4. rész alapján.
én is körbejártam a házat. az előszoba rendben, itt sokan járnak ki-be, általában csak mosolygósan váltunk pár szót, vagy futtában köszön az ember. a vendégszoba is elég jó állapotban, itt is igyekszünk kedvesek lenni, meghallgatni, a háló is tele szeretettel, a gyerekszobák kacajjal (mondjuk igaz, a rend itt időszak kérdése), a kamrában is elégedett vagyok, akkor is ha nincs tele minden edény. de a konyhában elbizonytalanodtam. itt szoktam legtöbbször türelmetlenné válni, rászólni a gyerekekre, hogy "mindjárt", "egy pillanat"-ami van, hogy egy órába kerül, vagy kioktatni őket ha nem is kell. Istenem áldd meg a konyhámat is türelmes, szeretetre nevelő légkörrel!

Mily boldog ház

Mily boldog ház, hol befogadtak téged,
Mi Urunk Jézus, te legjobb barát,
És ha betérnek szeretett vendégek,
Mind közt legdrágább vagy és várva várt!

Mily boldog ház, hol szeretetben egyek,
És hitben járnak férj és feleség,
S mint akik, Jézus, benned eggyé lettek,
Egy keskeny úton sietnek feléd!

Mily boldog ház, hol szülők imádsága
Rád bízza, Jézus, a kicsinyeket,
És ahol őket, gyermekek barátja,
Hű szeretettel véded, vezeted!

Mily boldog ház, amelynek szorgos népe
Téged a munka közben sem feled,
Mert neked végzi, egy hő vágytól égve,
Hogy teljesítse szent tetszésedet!

Mily boldog ház, hol te törlöd a könnyet,
Megsebzett szívek áldott orvosa!
Mily boldog ház, hol víg napok ha jönnek,
Téged akkor sem felednek soha!
Carl Johann Philipp Spitta 1801-1859 (német).

Kiút

Mert te gyújtasz nekem mécsest, URam, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek." "lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem" Zsoltárok 18Van, hogy elveszítjük magunkat, ha nem figyelünk eléggé oda. (...) Mindenki eltűnik néha. Van, aki saját akaratából, mások náluk nagyobb erők hatására. De ha megértjük, mire szomjazik a lelkünk, világossá válik, melyik utat válasszuk. Van, hogy látjuk a kiutat, mégis szembemegyünk az ösztöneinkkel, egyre mélyebben be a sötétbe, mert a félelem, a harag és a szomorúság nem hagyja, hogy visszatérjünk. Van, hogy inkább az eltűnést választjuk, és csak keresgélünk, mert ez az egyszerűbb. Van, hogy magunk találjuk meg a kiutat. De valaki mindig, mindig ránk talál.
 Ahern, Cecelia

aki holnap

Isten közelébe kerülhet az Ő szent hegyén, vagy sátorában, a következő dolgok jellemzők rá (ugyanis ez feltétel a 15. zsoltár szerint):
1. becsületes élet (nem hazudik, nem képmutató) 2. vers
2. nem pletykál, nem mond rosszat másról 3. vers
3. rokonaira nem hoz szégyent 3. vers
4. Isten gyermekeit mind tiszteli 4. vers
5. megbízható, amit ígér kárával is beváltja 4. vers
6. nem megalkuvó, nem megvesztegethető 5. vers

Sokan mondjuk vasárnap, hogy szeretnélek meglátni, Uram! Szeretném meglátni dicsőséged, megérezni jelenléted. Hányszor énekeljük, hogy "meglátni Jézust, és hallani hangját..."Rajtunk is áll, hogy így legyen. Azon is gondolkodtam, hogy sokszor van, hogy ugyanazon az istentiszteleten néhányan többet kapnak az áldásból, míg mások kevesebbet, vagy unatkoznak. ez a zsoltár elárulja a titkot!
Irgalmazz nekem is, Uram, és kegyelmedből hadd léphessek holnap jelenlétedbe. Adj erőt, hogy erre hétközben is készüljek. Minél szentebb szeretnék lenni, hogy te jobban lakozást vehess bennem, illetve én a te szent jelenlétedben! És akkor meg sem tántorodom soha...

hűségedben bízom

"Fokozatosan kezdtem úgy érezni, hogy az ajtó már nincs bezárva és elreteszelve. Vajon nem a segítségért való saját dühöngő, eszeveszett kapkodásom miatt csapódott be az orrom előtt? Lehet, hogy Isten éppen akkor nem tud segíteni rajtad, amikor a segítségért kiáltás tölti be az egész lelkedet. Olyan vagy ekkor, mint a fuldokló, akit nem lehet kimenteni a vízből, mert összevissza kalimpál és görcsösen kapaszkodik. Lehet, hogy szüntelen kiáltozásod tesz süketté arra a hangra, amit hallani szeretnél. Mintha a lármázó ínség elzárna attól, amire szükségünk van." (C. S. Lewis)
a mai napi áhitatból


Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az ÚRnak, mert jót tett velem." (Zsoltárok 13)

Az Úr ígéretei tiszták

Most már fölkelek - mondja az ÚR, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az ÚR ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. URam, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek." (Zsoltárok 12)
Fölkel az én Istenem és megadja, amit kértem. Ígérete szerint...


Szülőként szoktam ígérni. És néha nem tisztán... Néha csak azért, hogy elhallgasson már, néha csak azért, mert úgy volt kedvem. Aztán nekifoghatok az ígéret tisztázásának...
Ó, az én Istenem soha nem ígért nekem így.... Köszönöm, Uram, hogy eljött az idő ígéreted beváltására. Azt is köszönöm, hogy segítesz nekem is helyesen ígérni és "felkelni" az ígéret beváltására, akkor, amikor kell.

a napi zsoltárral imádkozom

vePedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz, és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kérd számon bűnét, hogy nyoma se maradjon! Király lesz az ÚR mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, URam. Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet, véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. 1o zsoltár


E panaszénekben a szorongatott helyzetben lévő, Isten segítségére váró ember szinte összeroppan a terhek alatt, lelke háborog a körülötte tapasztalható - s nyilván őt is érintő - igazságtalanságok miatt. (A zsoltáros nem próbált kizárni kegyességéből minden disszonáns elemet, kérdéseivel is az Úrhoz fordult, épp ezért hiteles és életszerű az előttünk álló igeszakasz is.)
A "szükség ideje" bármikor lecsaphat az emberre különféle csapások, vagy más emberektől elszenvedett bántások formájában. Zsoltárunkban ez utóbbival találkozunk. Az elbizakodott elnyomó gondolatait több ízben tárja elénk az ige: "Nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj... Elfelejtett az Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha!" Az ilyen gondolatok aztán elvetemült tettekben öltenek testet, a gonoszok környezete sosem lehet biztonságban (8-10. v.). Azonban az Úr látja a "vészt és bánatot", amit okoznak másoknak."  /NHA/
Nemeshegyi Anna

Isten igéje a legjobb gyereknevelési szakkönyv

Kérlek, Uram! az Istennek amaz embere, akit küldöttél volt, hadd jőjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Bírák 13:8

Gyereknevelési  kis teszt egyszerűen csupán 3 utasító, bátorító mondatból:
1. gyere ide! (szülő-gyerek kapcsolatról, engedelmességről árulkodik...odajön a gyerek? hányszor kell kérni?). Isten is engedelmességet kér népétől.
2. nem szabad! ( vannak elvek, fegyelem. sokan csak szeretetet adnak a gyereknek, de mércét nem.). Isten is követeli a szent életet.
3. "szeretlek!" "ügyes vagy!" (érzi a gyerek, hogy nagyon értékes a szülőnek.elhiszi a gyermek mikor mondja neki a szülő? esetleg zavarba jön tőle?) a Fiát adta Isten értünk. és sokszor mondja, hogy értékes vagy, szeretlek!

Ma délelőtt hallottam az imaházban és tovább gondoltam. Időzítve volt, hogy a legkisebb végre megkapja a vesszős fenyítést is (hát jó, csak egy suhintás volt, de elég félelemnek, ha eddig még nem kapott.). Pont ma és pont én kellett megtegyem. Még éppen nem szaladtunk ki az időből vele kapcs., ami a testi fenyítést illeti. A nagyobb megjegyezte: édesanya, neked kellett prédikálni a mai igét, mert a legkisebbet szinte elkapattad....
Jaj, nem könnyű szülőnek lenni. De olyan szép...

csodálatos eszközök

Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 8. Zsoltár
Édesanyám sokszor felemlíti, hogy a nagy bajban kislányként odamentem hozzá, és mondtam, hogy énekeljük: "a bajok jönnek mennek, Jézus által mind eltűnnek!"
én is tapasztalom, hogy a gyerekeim szája által Isten építi hatalmát előttem. a vigasz eszköze is Isten kezében van.

tekintély

"Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet." 7. Zsoltár

A tegnapi ifiórán arról beszélt egy fiatal, hogy nem adta oda Istennek, ami az Övé volt, amit kért is tőle az Úr. Ezután úgyis elvette a fiútól, de azt már egy rendőri büntetésként élte meg.
Úgy veszem észre az ilyen megtapasztalásokat Istennel nem nagyon szeretjük hallgatni (nem a tegnapi ifjúságról beszélek, ott nagyon nyitottak voltak). Sokkal inkább a könyörületet, a jóságos Isten tetteit beszéljük el, és zengünk értük hálaadást.
Pedig ő minden nap büntethet. És az ő vesszője és botja vigasztalnak minket! (Zsolt23) Vagy ezt hogyan érthetnénk másképpen?

no comment

Kegyelmezz, URam, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, URam, mert reszketnek tagjaim! Lelkem is csupa reszketés, és te, URam, meddig késel? Fordulj hozzám, URam, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy! Mert a halál után nem emlegetnek téged, ki ad hálát neked a sírban? Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, mert meghallotta az ÚR hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az ÚR, imádságomat elfogadta az ÚR. Megszégyenül, és reszketni fog nagyon minden ellenségem, meghátrál, és megszégyenül egy pillanat alatt!"
6. Zsoltár

Őszintén szólva,

szeretem elmesélni a dolgokat. Harcom, hogy ne színezzem ki azokat, csak a poén kedvéért. Miközben utálom a képmutatást és ferdítést komoly dolgokban (apukám nagy hatással volt rám ilyen szempontból), Isten ma rámutatott arra, hogy a "jelentéktelen" dolgokban is törekedjem az igazságra. Minden hazugság, ami nem hiteles. (Még ha igaz is valami, nem biztos, hogy építő.) A blogolással kapcsolatban is ezért fog el visszatérő jelenségként a félelem. Bár ott nagyon vigyázok, hogy semmi, semmi ne legyen, ami nem igaz, ami megtévesztő, mégis ha valaki nem ismer, félreismer csupán a blogjaim alapján (ezért is csak kapcsolattartó, nem ismerkedő részemről a célja)
. Bár nem hazugság az, ha nem mindent ír le valaki, mégis csalóka dolog. Természetesen az olvasónak is kell legyen bölcsessége, ítélőképessége és jóindulata. Mégis..
Harcaimban a kegyelem a vigaszom.
"Mert te, URam, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal. "
( Zsoltárok 5:13)

Veled találkozik az Úr?

Találkozol azzal, aki örül, mert igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol. Ézs 64:4

Hogyan ébredsz?

Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. 3. Zsoltár
Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek! 4. Zsoltár

Az utóbbi időben kértem Istent, hogy segítsen korán kelni örömmel (mert bagoly típus vagyok inkább). Arra is kértem, hogy este segítsen idejében és nyugodtan lefeküdni. Tegnap és ma ezeket az igéket olvasva, megint elhittem, hogy lehetséges az Isten gyermekének eleget pihenni vagy kipihennie magát, és megint visszaszokni az élvezetes korán kelésbe. Tapasztalom és tapasztalni fogom. Mert nem most van ez így először. Jó az Úr, hogy még az alvásomra, álmaimra is vigyáz.

kigyógyítom hűtlenségükből

fájt, fájt...
ki mondta, hogy a közbenjárás az könnyű, hogy örömmel tud az ember másért imádkozni?
Isten igéje hangzik, keményen és szeretetteljesen. megérintett engem. s fájt, hogy van, aki csak nevet a komoly dolgokon, van, aki közömbös tévénéző állapottal ül, s van olyan is aki felsőbbrendű érzéssel a bizonyságtevőn, a testvéren túl néz... igen, tudom van éhes szív is, igét befogadó, engem megszégyenítő, több az előbbieknél.
a Lélek szólt: ne ítélj! nem is teszem, ezért engedem, hogy fájjon. Isten előtt! ő azt mondta, hogy "kigyógyítom hűtlenségükből", sőt: virágozni fog, gyökeret ver, kiterjednek ágai, ékes lesz és illatos! Hóseás 14.rész
már nem tehetetlen fájdalom van bennem, hanem hittel telve bánkódom az Úrral. és ő elhozza szabadítását, mint friss harmatot. mert nem tud mást tenni, csak könyörülni és szeretni. engem is!

az Úrért és az ő szolgájáért!

"az Úrért és Gedeonért!"mintájára, az Úr szolgái közül, ki ne szeretné ezt hallani, amint kiáltják:
az Úrért és az ő szolgájáért?!
Feltétele: 1. Istennel való beszélgetés (magyarán a rendszeres napi áhítatok mélysége)
2. Engedelmesség ( tettekben, életmóddal megélni a megértett igét)
Ezután is csakis Istentől jön a győzelem, hogy el ne bizakodjon valaki is, és magának tulajdonítsa azt! A nagy tömegből, Gedeon oldalán, kevesen részesültek a győzelem örömében.
Te a győztes csapatban lennél?

fel fel a szent munkára

Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Prédikátorok 9.

Azt hiszem, ellen fogok állni, hogy ma a zilahi széljárást és fellegeket vizsgáljam... Egyébként is, ez csak haszontalan semmittevés. Ahogyan megértettem a múltkor, a szolgálatban, az ember azokba fektessen, akik jó föld a vetésre vagy vágyják az aratást. Még ha csak kevesen is vannak... Csak eszközök vagyunk egyébként is. Hogy hány embernek az életében, azt Isten dönti el, aki használ minket. Csak az a lényeg, hogy az eszköz mindig kész legyen, hogy folyton használhassák...

Istenben bízni

tanulok. Egy hivatalos intézménnyel való egyezményt kellett aláírassak az alapítvány nevében. Tudtam, hogy nehéz dió, hónapokat tudnak ülni a kérvénykötegeken, s utána kezdhetem előröl. Eszembe jutott, hogy az aligazgató ismerős. Gondoltam, nyert ügyem van. Mit mondjak? Nem csalódás, ha azt mondom teljes kudarc volt! Kávéja mellől nem akart elmozdulni, még kevésbé a képernyő elől, aztán mégis, de bár ne tette volna, mert alig tudtam elmenekülni a "Potifárné lelkülettől"... Elszomorodtam. Kifelé jövet az épületből, találkozom az egyik kedves iskolapszichológussal, aki kollégának szólít. Mondjuk ez a kapcsolat megnyerőbb volt, de már nem is akartam elmondani panaszom. Talán nem is mondtam el rendesen. Mint egy angyal egy irodába "unszolt", és már másodjára ott oldódott meg a problémám. Ez itt mégsem a Szilágy megyei C.J.R.A.E. dicsérete, még csak nem is az "angyalé", hanem az Istené! Egyébként is, az Úr megmondta, hogy:
Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége...
146. Zsoltár
Miért van, hogy olyan hamar elfelejtem mit mond az én Uram, pedig annyiszor igazat adtam már ennek az imáimban.... legközelebb remélem hamarabb eszembe jut!

hogyan dolgozunk?

a ma reggeli napi áhitat szerint:
Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.
Példabeszédek 10:4
Sokan szeretnének gazdagok lenni. Vagy így fogalmazunk, hogy csak egy kicsit kellene több: változatosabb étel az asztalon, újabb ruha, kicsit szebbé tenni a lakást, és az autónk is eléggé elhasznált... Mi nők, nagyon értünk ahhoz, hogy a többet kívánjuk. De a munka mögötte vajon milyen? Legyen az házimunka, gyeremekeink gondozása és nevelése, a munkahely, vagy éppen a gyülekezetben, testvérekért végzett szolgálat.
Az ige abban fedett meg, hogy nem elég dolgozni, hanem azt képességeink és ajándékaink szerint szorgalmasan tegyük! Nem a munkaadóért, nem a közvéleményért, mégcsak nem is a férjünkért ("ha ő dolgozik nekem is illik igyekezni valamilyen módon") hanem mert Isten figyel. És ő megjutalmazza gazdag áldással azt, aki neki szorgalmasan gyűjt!

a vezérfonal

szerint olvasom ismét a napi igét. bár nagyon kísértett egy újabb Beth Moore tanulmány, úgy gondoltam, jobb lesz ha egy ideig minden közeli hittestvéremmel egy igét olvasok.
ma este a "tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink az Úrban" igevers eszembe juttatta a tegnap esti ifjúsági órát. a férjem arra bátorított a szívesség-jóság gyümölcstermés kapcsán, hogy készítsünk egy listát. jövő héten minden nap legyen valaki, akivel tudatosan a kedvességet gyakoroljuk.
gondoltam, viszek egy üveg házi zakuszkát az egyik rokon-testvérnőmnek kedvességből és részvéttel. hamar adott egy üdítőt a fiamnak .restelltem,nem számítottam rá.
aztán vittem egy szál virágot valakinek. csak úgy spontán. mégis, a beszélgetésben én kaptam többet lélekben. megint nem számítottam rá. igen, ez a testvéreknél így működik. visszaragyog, s ha nem így tenné, akkor továbbragyog.
vessünk jól!

"no comment" részemről

ezt mondta ma Isten:
"Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?" Jeremiás 12:5

kemény eledelről

szóltam a másik blogomon. egy női csendesnapi szolgálatot értettem alatta, amire felkértek. ha ismertek, tudjátok, hogy félek a tanítástól. kemény eledel nekem: imádság, felkészülés sokkal több, mint amire általában idő jut, és hogyismondjam bármennyire csal a látszat, izgulok elől beszélni. ha eszetekbe jutok szeptember folyamán, kérlek ezért imádkozzatok. szeretném megemészteni a kemény eledelt, hogy asztalt teríthessek másoknak. bárcsak táplálhatna az Úr mindenkit hozzáillő eledellel! a téma a családi élethez kapcsolódik. tudom, hogy úgyis csak egy hosszabb bizonyságtétel lesz belőle. vagyis nem tudom...
ezért kell imádkozni!

vasárnap hallottam

 • 6 napon át dolgozz szorgalmasan, mert Isten figyel téged. a hetediken pedig figyeld meg te jobban, hogyan dolgozik az Isten!

 • mióta az Úrral élek, nem fáj az élet!
 • bocsásd meg Urunk, hogy sokszor erénynek tartjuk a lóti-futi életvitelünk. segíts benned megnyugodni, tőled erőt venni.

„Mikor úgy érzed, hogy

egy percig sem tudod tovább megállni a helyedet, s minden megtettél, amit emberi erõvel meg lehet tenni, az az a pillanat, mikor az ellenség a legjobban ki van fáradva, s ilyenkor kell egy lépést tenni elõre, hogy learassuk a küzdelmünk gyümölcsét.”
Winston Churchill
az az egy lépés, illetve az aratás eszköze: imádság böjttel.

Pál apostol életének

tanulmányozását lassan befejezem. sajnos, a nyáron nem voltam gépközelben eleget, hogy lejegyezzem a sok üzenetet, ezért nincs itt folytatás.
mostanában Isten tanít a folyamatos közbenjárásra. növeli a hitem, hogy ez a leghatékonyabb szolgálat szeretteim és mindenki irányában.

onkorlatozas a viskoban

rajottem, hogy a teologiai csusztatasok mellett miert volt nehez a Visko konyvet elolvasnom. vegul, erdekesen, ez lett az aldassa szamomra az egeszbol.

egeszsegeskent nehezen tudunk a betegek, a nagyon betegek fele fordulni. nehez nezni a szenvedest, meg nehezebb egy lenni az ertelmi fogyatekos, a halalosan beteg lelkevel. miert? mert szeretjuk az egeszseget, a szepet, a kivanatost. azoknak a tarsasagat inkabb keressuk, nem? visszaemlekszem milyen nehez volt egyszer egy filmet megneznem a szolgalatrol, amit a Baptista Szeretetszolgalat konferenciajan vetitettek olyan cellal, hogy megertsuk mit jelent a molesztalt nok fele szolgalni. nekem a szexualis elet szep, mert Istentol kaptam ajandekba a rendelt idoben, naszajandeknak. jobban esik ha nem hallom, hogy van mas is, hogy van aki az ajandekot ido elott kifossza, ami szep azt tonkrezuzza. de szembe kell nezni masok fajdalmaval!!!

ugyanigy volt ezzel a konyvvel is. nehez volt olvasni azt, hogy megtortenhet az, hogy egy szulopar istenfelelemben nevelt artatlan gyermeket valaki megeroszakolja, megolje. jobb szeretnenk a struccpolitikat alkalmazni, nem?
edesapam istenfelo ember. az elo Istent mutatta be nekem apai szeretetevel es eletevel. hitelesen. szeretett nagyon, volt, hogy gyermek lett, hogy en ember legyek. de melyseges tiszteletet kert igazsagossagaval es szentsegre valo torekvesevel (termeszetesen o nem buntelen, mint Jezus, ezert mindig tudtam, hogyha edesapamat tisztelem, a szent Isten sokkal tobbet erdemel.) ezert nehez volt nekem a konyvet olvasni, mikor latom, hogy vannak, akik valamilyen fajdalom miatt torzitjak az istenkepet. megertem, hogy a foszereplonek Mackenzie-nek, arra volt szuksege, hogy Isten feloldja a felelmeitol, mert azt hitte Isten egy haragos, kegyetlen Isten. de nekem egy szereto Istenem van, akit nem a haveromnak, papanak tekintek, hanem EDESAPAMNAK, nagy betuvel! akit tisztelek, mert tudom, hogy szeretete mellett, nehezen lehet kozeleben maradni a szentsege es igazsagossaga miatt. meg nem lathatom szinrol szinre. bar szivesen meghallgatja panaszom es haragos szivem allapotat is kionthetem elotte, de nem engedi meg, hogy veszekedjek vele!!!! nem gondolnam, hogy o provokalna erre, csak azert, hogy oszinte legyek. a buntudat kitorlese sem az o modszere, inkabb a pszichologusoke. az ove a megbocsatas, amit azert mar szepen leir a konyv. de azt is mondja az iro, hogy nem mindenkinek irodott a konyv, es a hitelesseget sem irja ala mindennek. nem folytatom....

tehat, nehez azonosulni a megtort szivuekkel, ugye? inkabb itelkezunk, megvetunk masokat. ez konnyebb. vagy hallgatunk es elfordulunk. a konyvben van egy jo idezet:
"azert dontesz ugy, hogy korlatozod magad, hogy ezzel elosegitsd, es megbecsulesben reszitsd a kapcsolatot. akar meg egy versenyt is kesz vagy elvesziteni azert, hogy gyozelemre juttasd a szeretetet."
ez az "onkorlatozas" a lenyeg, amit megtartok a konyvbol. ez az onkorlatozas nem kompromisszum. tudom az igazsagot, de nem utom agyon a masikat vele, hanem szolgalok addig vele, mig vilagossag derul a sotetsegre. onkorlatozas, amikor nehez eggye lenni a fogyatekossal, azzal, aki fajdalomban van, azzal, aki nem kivanatos szemely, azt tisztelni, aki nem ugy lat, mint en, vagy nem tiszta az apakepe vagy a gyulekezethez valo hozzaallasa. onkorlatozas, amikor mar tudom, hogy a masik mit akar mondani, s megis meghallgatom. Isten egyebkent nem igy hallgatja az imainkat????
ONKORLATOZAS- ez a szolgai forma, az abszolut onkorlatozas, amikor Jezus miertunk feladta onmagat.

kozben a hargitai noi csendesnapokra gondolok imamban, ami most kezdodott meg. a mai nap nem megyunk sehova, csak szeretnenk csendben maradni Isten elott, hogy munkalkodjon rajtunk keresztul is ezen a New York-i ifjusagi konferencian. ha kell onkorlatozasunk altal: elek pedig tobbe nem en, hanem el bennem a Krisztus!

beiktatás, felavatás a szolgálatra

Cselekedetek 13. rész
"Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam."

Cselekedetek 11.rész és a 13.rész között Heródes Agrippa uralkodik, ekkortájt már Jakabot is kivégezték, Péter eltűnt a börtönből, ami gondolom még jobban felbőszítette a keresztyének üldözőit, de az ige terjedt (Apcsel 12:24). Antiókhiában megalakul az első gyülekezet, erős vezetéssel. Mikor olvastam az előljárók neveit, a sok prófétát, lelki ajándékaikkal szolgálókat ebben a gyülekezetben, azt állapítottam meg, hogy ezeknek az embereknek nem poziciójuk volt, hanem Isten és a szolgálat iránt szenvedélyes odaadásuk. Pontos időzítés: ekkor jelenti ki a Lélek, hogy Barnabás és Saul új megbízást kap. Hát eddig nem dolgoztak, nem szenvedtek? DE igen. Isten mégis úgy rendelkezik, hogy a gyülekezet tudatosan jelölje ki őket a feladatra. Ma is így van azokban a gyülekezetekben, ahol nem rendszer hanem a Lélek működik. Hála az Úrnak, hogy van ilyen! Tehát itt vannak az első nemzetközi misszionáriusok: Pál és Barnabás. A Lélek nem csak kiküld, hanem fel is készít. Segítségül adja hozzájuk János Márkot. Vannak vezető-tanítók és segítők. Mint egy jó missziós csoportban. Érdekes, hogy ettől kezdve nevezi a biblia Pálnak Sault. Pál jelentése: kicsi. Nincs jobb indító igevers egy szolgálati munkára, mint: Aki igazán nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája”.
Pál naggyá lett, de úgy, hogy mindig tudta, ő valójában kicsi és gyenge:"... mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős” II Kor 2:10

Nőként, a missziós csoportokban, vagy éppen most, ahogyan a férjemmel ismét közös szolgálatra készülünk, a Barnabás küldetését érzem magaménak. Szeretnék bátorító lenni úgy, hogy tapasztalom a gyengeségem ellenére az Isten erejét. Hálás vagyok a gyülekezetért, aki megbíz a Lélek indítására szolgálatokra és bátorít is minket! Közben könyörgünk a Márk Jánosokért, az utánpótló segítségekért mindenütt. Eszembe jutott ma reggel az is, hogy hányan és kik vannak a teológián? Kik azok, akiket felavatnak hamarosan a szolgálatra gyülekezeteinkből. Imádkozom azokért is, akiket beiktatnak az idén egy új gyülekezetben, és nem felejthetem az Isten Lelke hangjára figyelő misszionáriusokat, szervezeteket sem. Isten áldja őket, és legyünk kitartóak!

keresztény vagy keresztyén

Az egyik megnevezést inkább a katolikusok, míg a másikat a reformátusok használják (bővebben itt). Nem ezen van a lényeg. Lássuk csak, kiket is hívtak először, keresztyéneknek vagy keresztényeknek? Kicsit odamérve magunkat, megláthatjuk, hogy egyáltalán bármelyik megnevezési formájával a krisztuskövetőnek azonosíthatjuk-e magunkat?Hiszem lesz olyan, aki igen!

"És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek." Apcsel 11:26 ti. Barnabásról és Saulról van szó

Pál megtért, azonnal hirdetni kezdte a Krisztust. Azonnal meg is akarták ölni, természetesen. Ezért elküldték őt az atyafiak Tárzusba. Írásmagyarázók szerint kb. öt év telt el a Tárzusba menetel és a fenti igeversben leírtak között. Mi történhetett az öt év alatt? Nem ír róla a biblia. A levelekben sok szenvedésére utal Pál. Talán valamennyi ekkor érhette őt. Beteljesedett a kijelentés, amit Ananiás kapott felőle: "Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni." Apcsel 9:16
A zsidóktól ötször kapott egy híjján 40 botütést. 2Kor 11:22-27 Talán valamennyit ebben az időszakban?
Isten a szenvedésből, az üldöztetésből is jót hozhat ki. Akkor, a sok fájdalom, üldözés miatt, az első krisztuskövetők Jeruzsálemtől messze kerültek. Ki hova. De ezzel csak terjedt a hit. Egyre messzebb, egyre jobban szétszóródott a mag, Antiókhiáig is. Ekkor újból képbe kerül Barnabás, a bátorítás fia, akit elküldenek Jeruzsálemből ide Antiókhiába, hogy erősítse az új kis közösséget. Ajándék és szükség szerint választják a missziómunkást. Barnabás egyszerű szolgálata az, hogy az újjászületett ember mellé áll, és azt mondja szóval és szelíd, hittel teljes magatartással: "maradj meg az Úrban, tarts ki!"(Apcsel: 11:23-24). De egy idő után, bármilyen jó eszköze is lehetett az Úrnak, felismerhette, felismerhették a szükséget, így elmegy Pálért. Szükség volt egy hozzáértő tanítványozóra, aki ismeretben gazdag tanító lehet az új hívőknek. Micsoda páros: egy tanító és egy bátorító egy éven keresztül . Először itt nevezték a hívőket keresztyéneknek, akik szenvedtek a hitért, ajándékaikat használták a gyülekezetben (lettek még más próféták is ott) és másokat is tanítvánnyá tettek. Természetesen, hogy idővel lett kit Pál (Saul) és Barnabás aztán kiküldjön Júdeába missziómunkásként...
A te gyülekezetedben ki az, aki a vezetők közül bátorító és ki a tanító? Ad, küld-e a gyülekezeted missziómunkást, vagy csak mindig elfogad? Te milyen ajándékkal gazdagítod a közösséget? Szoktál szenvedni azért, mert felvállalod a Krisztust? Igazán keresztyén (vagy keresztény) vagy?
Magamnak tettem fel először a kérdést: mennyire vagyok én hiteles keresztyén????

Péter és Pál - a különbözőség kezelése

Pál szabad volt arra is, amire Péter még nem annyira. Apcsel 10. rész

Péter a vendégfogadó
Azután három esztendő mulva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig. Galata 1:18
Vajon miről beszélgethetett ez a két ember, hisz több mint két héten át együtt lehettek. Nem felejtem, hogy Saul (Pál) nagyon jó tanuló volt. Biztos Péterhez tanulni is jött, sokat kérdezhetett Jézusról. Két különböző ember, az egyik családos, a másik egyedülálló, két különböző missziós küldetés, különböző emberek felé. Ebben a kapcsolatban inkább Péterrel tudok azonosulni.
Érdekes, ahogyan Pétert neveli az Úr. Először Pál által tágítja a látókörét, majd ad egy álmot, végül egy adott eset által, Kornéliuszban vezeti rá Pétert az igazságra. Isten módszere a vezetésben sokszor az ismétlés láncsora, a puzzlekirakó. Péter meggyőződik, hogy igaza van Pálnak is:
"Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek.... És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka."
Szüleim, elődeim már ragaszkodtak Istenhez, van sok jó hagyomány az életemben, amikhez hajlamos vagyok néha túlságosan is ragaszkodni. Tanulom azt, hogy Isten nem személyválogató. Azért, mert valaki nem úgy vette a hitet, mint én, olyan kérdésekben, ami nem üdvösség kérdése, másképpen tudja a választ, mint én, van szabadsága arra, amire nekem (még?) nincs, mégis a testvérem lehet! Szeretnék túllátni nemzetiségen (a romákig is? igen, Uram!), élő evangéliumot hirdető, de különböző vallású embercsoportokon( igen, Uram!), különböző missziós csoportokon, különböző gazdasági vagy társadalmi helyzetű embercsoprtokon is túl! Egészen Krisztusig. Aki nem személyválogató. Itt nem a ma divatos "mindenkinek igaza van", ökuménikus összejövetelekre gondolok, ahonnan eltávozik a Krisztus. Ha valaki fehéren-feketén képviselte az igazságot, akkor Péter és Pál mindenképpen!
DE Isten őrizzen a szellemi elitizmustól! Péterrel együtt hadd legyek Pál követője is, aki Krisztusra mutat! Hátha egyszer Pálhoz még jobban hasonlítani fogok ebben a kérdésben is, hisz követésébe szegődtem... Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé!” (1Kor 11:1). Addig is hálás vagyok a Pálokért az életemben, akik tágítják látásom a misszióban!

Anániások és Józsefek, bocsánat, Barnabások:)

Anániás - eszköz a megtérésben

Istennel kapcsolatban van, vezethető, engedelmes. nem ahhoz megy segíteni, akit ő kiválaszt magának, hanem akihez az Úr küldi. akkor is engedelmeskedik, ha félelem vagy tartózkodás van szívében (Apcsel 9: 13). elvégzi a munkát: eszköz a szabadító és gyógyító munkában.

Jézusom, szeretnék Anániás lenni az elkövetkező konferenciákon. Adj kijelentést, ki az a személy, akihez oda kell mennem, de kész vagyok előtte, vagy utána is engedelmeskedni!

József (vagyis Barnabás) - eszköz a tanítvánnyá tételben
József jelentése: Isten gyarapítson! Apcsel 4:36-37 szerint a tanítványok tovább vitték ezt a nevet, és Barnabás lett József, ami azt jelenti, a vigasztalás fia. Növekedés és bátorítás (vigasztalás). A kettő elválaszthatatlan. A palántának is kell a támasz, mennyivel inkább a friss léleknek. Aranyszabály, hogy gyerekeink is jobban növekednek, ha vigasztalva, bátorítva vannak.
Barnabás nem félt Páltól. Mert a jó tanítványozó félre teszi az előítéleteit, bizalmat ad a tanítványnak minden múlt ellenére. Sőt! Másokat is erre bátorít, hogy fogadják be, tiszteljék és szeressék a bűnöst, aki bocsánatot nyert és kész bizonyságot tenni a Krisztusról. Segít neki a bizonyságtételben. Nem a világ felé, hanem a tanítványok között. Elmondja, hogy hogyan látta a friss tanítványban a Krisztust. Maga mellé veszi a tanítványt, vigasztalva ezzel őt: nézd, ha más még fél is tőled, talán nem hisz neked, lesz ez másképpen. csak tarts ki a Krisztus mellett!
és egyszer a tanítványozó alább száll, hogy a tanítvány azzá legyen, akivé a Krisztus elhívta.

ó, de szép hivatás Józsefnek és Barnabásnak lenni. gyarapítani és bátorítani. Istenem! szeretnék jó támasz lenni elsősorban gyerekeimnek, aztán azok számára, akik fogadják szereteted rajtam keresztül is! adj bátorságot "magam mellé venni" őket, akikkel kapcsolatban így indítasz!

Pálfordulat teszt- azaz igazán megtértem-e?

Apostolok cselekedetei 9:1-20 alapján
1. szembesülés a vaksággal (hogy szellemileg vak vagyok, bűnös, és szükségem van a Világ Világosságára)
2. van Jézus-élmény (találkozom, beszélek az Úrral, végre igazán, nem csak imádságot mondok)
3. állapotom megkeserít annyira, hogy talán enni és inni sem tudok, míg nem jön változás. nem csupán jövő-múló őszinte pillantokról van szó.
4. megalázom magam Isten szolgája (egy Anániás) előtt is, akit Ő eszközként használ a megtérésben, és felszabadulok bűneim sötétségéből, betelek Szent Lélekkel.
5. megkeresztelkedem
6. a tanítványok közösségében (gyülekezetben) megerősödöm
7. azonnal prédikálom a Krisztust(!) életemmel és szavaimmal.

Hányat tudnál bekarikázni a pálfordulat lépései közül?

mennyei fény villant

fel a damaszkuszi úton Saul előtt, aki “fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen", éppen Jézust követő férfiakat és asszonyokat készült összefogni, bebörtönözni.

Saul szenvedélyesen képviselte „szolgálatát”. Okosabbnak tartotta magát a mesterénél is, Gamálielnél. Meglepő volt utánaolvasni, hogyan is gondolkozott ez a Gamáliel (Cselekedetek 5: 33-39). Volt bölcsessége! Saulnak?! Neki volt ambíció, erő, hit. De nem a jóra. Céltévesztés! Ó, képviselhetünk mi is szenvedélyesen egy-egy dolgot, eszményt, ami mellett kardot is törnénk, de nem jézusi a cél. Elképzelésünk van arról, hogy ki és hogyan vezesse ezt és azt a szolgálatot, ki és hogyan alázkodjon meg és rendezze ügyét, ki, hogyan mit csináljon és mit ne... Erre mondja Ézsaiás, hogy kegyelem nélkül „minden igazságos cselekedetünk olyan, mint a szennyes ruha”. Ézsaiás 64:6 Tartalomra, igaz, jézusi célokra, alázatra vágyom, hogy munkám szenvedélyessége hiteles maradjon.

Pál miután találkozott Jézussal és megtért, nem a megbízóival, elődeivel, vagy mondjuk Heródessel hasonlítja össze magát, bűnösségét, hanem azt mondja, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Mikor bizonyságot teszek, példámmal mire segítek másokat? A bűnbánatra és bűnbocsánatban való hitre vagy a maguk igazolására?

Mikor Pál a bűnösségére gondolt egy eset biztosan előtte volt. Amikor egy férfi imádkozott s megkövezése után elaludt. Saul is javasolta megkövezését (Cselekedtek 8:1). „Vajon hogyan nézhette Jézus ezt a két embert? Az egyik (István) érte adja az életét, a másik (Saul) kész ellene is letenni azt. Az egyik férfit befedi a vér, a másikat befedezi az imádsága a haldoklónak. Az egyik nem menthette meg magát emberektől, a másik nem szabadulhatott a bűnétől. Az egyik halott testben, de él a lelkében. A másik él testben, de halott az ő lelkében. És az egyik is a másik is szeretve van Istentől. Ez a kegyelem!” (Beth M)

Igen, a kegyelem megkeres még Damaszkusz legporosabb kegyes, törvényt ismerő utcáin is. Mert lehet teljes szívvel hinni és mégis rossz úton járni. Az őszinteség nem sokat jelent, ha célt téveszt. Pálfordulatot, mennyei fény villanását kérjük ma is, Istenünk!

nagyvárosi élet

"Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább; Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam." Filippi 3:4-6
Jeruzsálemben sok jót tanult Saul. Kétségem nem fér hozzá. Biztos vagyok benne, hogy a "jó törvény" mellett ragadt rá is képmutatás. Látta mi az igazi és látta mi a hamis. Mint egy "jó farizeusnak"a törvény lett az Istene. Ez történik velem is, amikor az engedelmességem mellől elmarad a szeretet. Isten iránti néha rajongó, máskor csendes szeretetem nélkül csak jó próbálok lenni. Semmi nem fárasztóbb. Ismerős ez az érzés? Nekem igen. Igyekeztem szolgálni, engedelmeskedni az Úrnak, jó hívő lenni. HA sikerült, akkor is kegyelemből volt, Isten nem vetett meg, de várta, hogy megadjam magam. Könyörült rajtam, többek között egy lánykonferencián, (néhányan emlékezhettek rá, a Hargitán volt kb. 7 éve) , ahol nekem kellett az élő vízről beszélni. Beszéd közben kaptam a vizet és nem csak "feltört a száraz talaj" (ahogyan Mike József is énekeli). Imádkozom, hogy ne kerüljek messzire a Szeretettől. Mert a törvény önmagában nagyon rideg, taszítóan "tökéletes" és kegyetlen tud lenni.
Nem tudom milyen hatásoknak engedett ez a fiatal fiú a nagyvárosban, amellett, hogy minden reggel imával kezdte és este imával fejezte be a napot.
Sokszor imádkozom azért, hogy Isten jó barátokat adjon a gyerekeimnek. Akik jó hatással vannak, és nem a rosszra csábítanak. Azt hiszem a nagyok esetében ideje változtatni az imáimon:
Uram, könyörgöm, hogy gyermekeim legyenek istenfélő hatással a barátaikra!

felsőbb oktatásban:)

"Én zsidó ember vagyok, születtem a czilicziai Tárzusban, fölneveltettem pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, taníttattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma" Cselekedetek 22:3

Tárzusból Jeruzsálembe 13 évesen. Egyedül a nagy városban. Elképzelem, ahogyan Saul eminens tanulóként járja az utcákat, és Gamálielnek öröm lehetett a tudományt átadni ennek az ismeretre éhes fiatalembernek.
Jeruzsálem, mint legtöbb zsidó gyerek álma. Zsoltárok 137:5-6 azt mondja: Jeruzsálem a legfőbb örömem.

Van-e "Jeruzsálemed", egy olyan hely, akár egy saroknyi is, ami mindig Isten jelenlétére emlékeztet téged?
Körübelül öt évet tölthetett Saul Jeruzsálemben, a legkritikusabb (tinédzser) éveit! Álma valóra vált: farizeus lett (a jelentése ennek a szónak nem csupán képmutató, hanem nagyon pozitív: bővebben itt). Mi több a farizeusnál, Saul mostmár tanár és rabbi. A leveleiben sokszor utal ezekre az évekre, amikor vitázott, ismeretet szerzett, férfi lett.
Ő írja ezt is az I Kor 8:1-3 versekben:
"Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle."
Nem hiszem, hogy Pál semmivé nyilvánította a tanulás éveit az életében. De ma is figyelmeztetés, hogy csupán a bibliaismeret, vagy bármilyen más eszményi érték, végzettség nem tesz bölcsé, hasznossá. Csak, ha az Isten és ember iránti szeretet szolgálatába áll. Ez az imádságom ma nekem is.érdekes tanulmányba

fogtam. Pál apostol életét kezdtem tanulmányozni elsősorban az igéből. Például azzal kezdtem, hogy kicsit utána olvastam milyen lehetett Pál apostolnak zsidó kisfiúként. Mondjak néhány valószínű feltételezést?
 • óriási ceremónia lehetett rendezve a Berit Milah napján, vagyis a körülmetélésekor. ekkor az újszülött nyolc napos lehetett. általában ilyenkor jelen volt a Minyan, vagyis a 10 személyből álló zsidó bizottság, aki kiválasztotta a sandeket. ő tartotta a gyereket mondjuk a térdén, a szertartás alatt. ez a férfi lett a lelki atyja a gyereknek. az újszülött Pál a zsidó apának büszkeség, diadal, győzelem jele volt! a kis Saul is! (ZSoltárok 127: 3-5)
 • Saul (Pál) házának az ajtófélfájára ige volt írva. gyerkkorától emlékezhetett az Istennel kötött szövetségre. (V Mózes 11:13-21)
 • Józsué 1: 8 törvény volt a zsidó fiúnak is. mindig igét olvashatott a kis Pál is elalvás előtt.
 • az apák egyik legkomolyabb felelőssége volt a fiúk nevelése (jobban, mint az anyáké). törvény írta elő mint kellett Sault (Pált) is az édesapja a hitbeli dolgokra megtanítania már kicsi korában. érdekes, hogy Pál az írja az Efézusi levélben, hogy az atyák ne ingereljék gyerekeiket. lehet Pál átélte mit jelent ez, minden jó atyai nevelés ellenére?
 • arra gondoltam, hogy bár nagyon szigorú törvények között nevekedhetett, biztosan sok olyan jó dologban volt része, amit ma jó lenne sok gyerekek élveznie.
 • egy kisfiú három-négy évesen már részt vett a zsinagógában és az előírások szerint áment kellett mondania a megfelelő pillanatokban. képzelem a kis Sault:) (ezt az én fiam is csinálja előírás nélkül is, én meg mondtam ne, mert magára hívta a figyelmet. pedig ennek kellene természetesnek lennie?!)
 • ami még ma is szokás, hogy ünnepekkor az asztalnál a legfiatalabb gyereknek lehetett kérdezni az apától, mint egy provokálásként, hogy mesélje el, hogyan hozta ki Isten Izráel népét a szolgaságból.
 • kb. 5 évesen már olvasott egy héber fiúcska
 • hat éves kora körül Saul megkezdte tanulmányait egy rabbi iskolájában és ekkoriban tanulta meg kívülről az V. Mózes 6:4-9 szakaszt is, ami a házuk ajtófélfájának mélyedésébe volt helyezve egy kis pergamenre írva
 • ilyen kisfiú korában tanulhatott meg kötelezően hat zsoltárt: a 113-118 zsoltárokat.
 • 13 éves korában már a törvény fia volt, és férfiként volt tekintve, használta a tefillint, a két kis bőrtokot a bal kezén ill. homlokán. ebben idézetek voltak a tórából pergamenre írva. II Mózes 13:9
Máris sokat tanultam a gyermek hitbeli neveléséről. Van, ami példa, ugye?

természetesen ebben a tanulmányban újra Beth Moore mellé IS szegődtem.
folyt. köv. Pál életéről, aki azt mondta, legyünk a követői. én most igazából szót akarok fogadni!

a közös bibliatanulmány

ezzel véget ért. mindenkinek köszönöm a részvételt, még ha csak olvasott, vagy személyesen írt is. köszönöm az építő sorokat, azokat, amelyek gondolkozni, töprengeni késztettek vagy bátorítottak, intettek. Isten áldjon meg minden igére és lelki közösségre vágyó olvasót.
a közös bibliatanulmány szünetelni fog egy jó ideig. ám folytatjuk a női alkalmakon:).
de én itt tovább is megosztom, amit az Úrtól kapok, ha nem is mindent. mert Ő még szól!
hozzám is. hála!

Nők a Bibliában 10

Betegségben, szenvedésben: A meggörnyedt asszony

Igehely: Lk 13:10-13

Példaértékű, hogy ilyen állapotban is elment a zsinagógába. Nem olvassuk róla, hogy gyógyulásért ment volna. Állapota miatt, fel sem tudott nézni Jézusra, de Jézus meglátta őt. Gyógyulással ajándékozta meg. Meggörnyedve érkezett, egyenes háttal távozott.

 1. Azt olvassuk az igében, hogy betegség lelke lakott az asszonyban. Szerinted, hogy kell értelmeznünk ezt?
 2. Mit olvashatunk ki ebből a történetből is Jézusnak a betegekhez való viszonyulásáról?
 3. Gyakran halljuk napjainkban a pszihoszomatikus betegség kifejezést. Mit tudunk ezekről és hogyan segíthetünk egy ilyen betegen?
 4. Mit szólsz az olyan mondásokhoz, hogy ha valaki nem gyógyul ki egy betegségből akkor: - nem is igazán hívő, - vagy kicsi a hite, - rosszul és keveset imádkozik

Hogyan igazítanál helyre valakit, aki ilyet mond?

 1. Hogyan képzelsz el egy beteglátogatást? Mit illik vagy nem illik tenni beteglátogatáskor?
 2. Sorolj fel néhányat a beteglátogatás motivációi közül!
 3. Melyek a leggyakoribb hibák, amiket beteglátogatóként ejtünk?
 4. Mi az, ami segít és ami biztosan nem egy betegnek látogatás alkalmával?
 5. Látsz-e magad körül „meggörnyedt asszonyt”, akinek szüksége lenne az érintésedre? Hogyan tudnál segíteni neki?
 6. Megtanulható igeversek:

  Mt 11:28 – Jöjjetek énhozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

  2Kor 1: 3-4 – Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.

  Róm 12:12 – A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.

  Jak 1:27 – Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

  Jak 5:14- Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte....

  Péld 11:25 - ...aki mást felüdít, maga is felüdül

Már csak 1 lecke van

Ennek is a végére értünk. Ahogyan észrevettétek ez a tanulmány nagyon gyakorlatias volt. Nem nagyon lehetett "mesélni", szép bibliai válaszokat adni- ahogyan a barátnőm mondta. Nekem az a meglátásom, hogy a nők közötti bibliatanulmány nem igefejtegetésről szól elsősorban. Ezt jobban szeretem a gyülekezeti bibliaórán, amikor férfi testvéreinkkel együtt keressük az igei igazságokat, illetve rengeteg jó igehirdetést lehet hallani, olvasni ma már minden témában. Nők között a gyakorlati oldal másságára vágyom, amit kis közösségben megvallhatunk. Hát, ez ellentétként csapódott itt le. Mert a kérdés személyes volt, kis csoportnak íródott, de sokan voltunk. Lehetett az "egész világ". Érthető, hogy kevesen mertek válaszolni, inkább személyesen irogattak. Nekem is sokszor kérdés, mennyi építő a blogon való nyíltságból. Mégis hálás vagyok azokért, akik kitartottak, mindegyikért! Külön a hűséges Iriért, hogy hitéből és korából is adódó bölcsességét kitartóan megosztja velünk, mindezt nagyon őszintén.

Minden dicséret a Krisztusé az áldásokért, amit a közös tanulmányból kaptunk.
Köszönöm, Borika (Szilágyi), hogy barátságunkban sokat kaptam tőled az Úrtól, hogy munkatársak is lehetünk. És köszönöm, hogy nem sajnáltad a szemed, az időd, hogy segíts ennek a tanulmánynak a megírásában. Hiszem még mások is épülnek belőle. SDG!

ne felejtsétek, még jön az utolsó lecke!:)

Nők a Bibliában 9

Önértékelésről: Anna és Peninna

Abban az időben egy nő értékét nagy mértékben a gyermekeinek a száma jelezte.

 1. Írd körül, milyennek képzeled el Peninnát! És Annát?
 2. Melyik nő érzéseit érzed közelinek most? Ha nem is a gyermekáldásról van szó.
 3. Egyik nő túlértékelte önmagát, a másik önsajnálatba esett. A történet alapján milyen bűnöket eredményezhet a két állapot?
 4. Hogyan telt el egy ünnep Elkána családjában? Vajon mi ébresztette rá Annát arra, hogy hol keresse a megoldást?
 5. A gyülekezetben kik között szokott előfordulni leggyakrabban ilyenféle probléma?
 6. Mi az önértékelés világi mércéje? És a hívő emberé? Van-e a környezetedben olyan nő, aki felül- vagy alulértékeli önmagát?
 7. Mi az, ami biztos alapokra helyezi önértékelésünket? Hogyan tölti be Isten alapvető érzelmi szükségleteinket?
 8. Mi a véleményed az összehasonlítgatásról (úgy köztünk, nők között szólva:)?
 9. Ha megoszthatod, írd le, hogy megtérésed után milyen területen kellett Isten megváltoztassa az önmagadról való gondolkodásod?
 10. Hogyan tudnád kifejezni a héten valaki iránti nagylelkűségedet, tiszteletedet annak érdekében, hogy növeld benne a befogadottság, az értékesség és az alkalmasságtudatot?

11. Megtanulható igeversek:

Gal 5:19,20 – A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: ...ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység. ...akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.

1Kor 3:3 – Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?

1Kor 6:11 – Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében.

1Kor 13:4-7: A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem rója fel a gonoszt.

Ézs 43:1b – Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.

Nők a Bibliában 8

Szolgatársak az Úrban: Evódia és Szüntükhé

Igehely: Fil 4:2-3, Filippi 2:3

Amit erről a két nőről tudunk: együtt küzdöttek Pállal az evangéliumért, nevük benne van az élet könyvében, és valamiért nézeteltérés, illetve indulatosság keletkezett köztük.

 1. Szerinted milyen természetű lehet két ilyen misszióban szolgáló munkatárs-nő közötti meg nem értés?
 2. Hogyan kapcsolódik ide a Fil 2:3?
 3. Elképzelhető, hogy egy olyan közösségben, aminek a tagjai különböző háttérből jönnek, ne keletkezzen nézeteltérés?
 4. Milyen következménye lehet a közösségre nézve:
  1. Ha két munkatárs között bármi felől nézeteltérés keletkezik?
  2. vagy az, ha a megoldási módból feszültség származik?
 5. Ezekből a versekből mit állapíthatunk meg Pálnak a magatartásáról konfliktushelyzetekben?
 6. Valójában, kik között keletkezhet konfliktus? Milyen pozitív dolgot mondhatunk el erről a két nőről?
 7. Békesség minden áron? Lehet-e egy konfliktus pozitív dolog? Mikor?
 8. Szerinted, van helyes harag is? Hogyan egyezteted a köv. igehelyeket: Efézus 4:26, Jakab 1:20, Márk 11:15-17
 9. Hogyan kezeljük az indulatainkat? Tudnál-e néhány jó lépést, ötletet mondani?
 10. Melyek a konfliktusmegoldás igei alapelvei?
 11. A konfliktusmegoldással kapcsolatban, mi a véleményed arról a mondásról, hogy „megnyertél egy csatát, de elveszítettél egy barátot”? Milyen helyzetben igaz ez?
 12. Van-e olyan megtapasztalásod, hogy egy vitából

i. győztesen

ii. vesztesen kerültél ki?

Milyen érzés volt az egyik, milyen a másik?

11. Fontos igeversek: · 2Tim 3:16 – A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.· Róm 12:18 – Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.· Róm 15:2 – Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára.· 1Kor 3:3 – Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e és nem emberi módon viselkedtek-e?· Gal 5:15 – Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok el ne emésszétek egymást!· Ef 4:32 – Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.· Zsid 12:14 – Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat.· Gal 6:1 – Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.

már csak 3 lecke van hátra

tehát csak 3 hét!!!
várjuk az írásokat Priscillához, mert nemsokára megint péntek:)!

Nők a Bibliában 7

Szolgatársak az Úrban is: Priscilla és Akvila

Igehelyek. ApCsel 18:2-3. 18-19; Róm 16:3-4; 1Kor 16:19;

1. Az olvasottak alapján milyennek képzeled el ezt a házaspárt és a kapcsolatukat?

2. Mit tanulhatunk tőlük a keresztyén élettel és szolgálattal kapcsolatosan?

3. Nem voltak teljes idejű missziómunkások, mégis megtalálták a módját annak, hogy embereket Krisztushoz vezessenek. Te milyen háttérszolgálatot vagy kész vállalni a az evangélium terjedése érdekében?

4. Akvila és Priscilla munkássága nagyon jó példát szolgáltat a házi közösségek hatékonyságáról. Mi az erőssége a gyülekezeti „nagycsoportos” istentiszteletnek és mi a gyengesége? Mi az erőssége a „kiscsoportos” házi összejövetelnek és mi a gyengesége?

5. Szerinted a lelki növekedéshez elég-e a gyülekezetbe való járás, vagy fontos lenne-e a házi közösségek gyakorlása is?

6. Szoktatok-e meghívni barátokat, ismerősöket otthonotokba, ahol beszélhettek nekik Krisztusról?

7. Akvila és Priscilla felismerik egy igehirdetőnek a hiányosságát, miközben az a templomban tanít. Mit tanulhatunk tőlük abból, ahogyan eligazították Apollóst?

8. Van-e olyan megtapasztalásod, hogy valaki kényelmetlen helyzetbe hozott mások előtt. Hogyan fejezted ki érzelmeidet? Mit tettél haragoddal?

9. A sorok között olvasva meggyőződhetünk arról, hogy e házaspár között lelki egységet építő kommunikáció volt. Melyik az a két elem, ami ehhez elengedhetetlenül szükséges?

10. Priscilla és Akvilla életében elég sok változás volt. Mire és hogyan használták ki az új állomásokat és lehetőségeket? Mi az, amit a legjobban szeretnél megtanulni tőlük?

Kedves igeversek:

Ef 5:21-22: Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak.

Préd 9:9-10 – Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján....tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában.

Fil 2:3: Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál.

Kol 3:23: Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy mint az Úrnak, és nem úgy mint az embereknek.

1Kor 13:1-3- Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is... ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok is,...szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.

Péld 1:3: Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!

Péld 11:30b – A bölcs lelkeket nyer meg.

Péld 11:18 – Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít.

Péld 13:14 – A bölcs tanítás az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülésére.

Péld 14:1 – Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le.

Nők a Bibliában 6

Nők a közéletben - Eszter

Igehely: Eszter 2:5-10, 15-18, 4 rész, 7, 8, 9:29-31

 1. Önként jelentkezett-e Eszter a szépségversenyen való megmérettetésre?
 2. A tény, hogy Eszter nem árulta el nemzetiségét, bátorít-e bennünket arra, hogy valamilyen cél érdekében tartsuk titokban, hogy keresztyének vagyunk?
 3. Szerinted melyek a közéletnek azok a területei, ahol nagyon is szükség lenne hívő keresztyén nők jelenlétére?
 4. Szerinted milyen egy politikusnak a felesége lenni?
 5. Milyennek látod Eszter házaséletét?
 6. Eszternek milyen tulajdonságai tükröződnek abból, hogy nem szakítja meg a kapcsolatot nagybátyjával, sőt továbbra is hallgat a tanácsaira?
 7. Megtanulható igeversek: Ézs 62:6b-7, Jn 17:15, Ézs 1:17
 8. Ki lehet-e zsarolni valamit Istentől böjtöléssel? Szerinted, milyen a helyes böjt vagy közbenjárás, ami tetszik Istennek?
 9. Eszter a közbenjárás példaképe. Két síkon tette ezt. Minden Istentől kapott ajándékát felhasználta arra, hogy bölcs döntést hozzon. Melyek ezek a tulajdonságok? Van-e ilyen megtapasztalásod, hogy csatlakoztál a gyülekezethez, vagy egy kisebb csoporthoz, és egyetlen célért böjtöltetek és imádkoztatok? Mi lett az eredmény? Milyen bőjtről tudsz vagy milyent gyakoroltál már?
 10. Miért kellene a hívőknek ott lenniük az olyan politikában, ami tele van hazugsággal, korrupcióval, gyűlölködéssel?
 11. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...

, vagy más megjegyzésed, ha van...

Nők a Bibliában 5

Küldetés a közéletben - Debóra

igerész (kattints rá, hogy elolvasd most): Bír 4:4-10, és 5 rész

 1. Mit jelent, mit foglal magába a közélet megnevezés?
 2. Miután elolvastad a Debóráról szóló leírást, jellemezd őt, figyelembe véve az Istennel, a férjével és a népével való kapcsolatát!
 3. Vajon miért tartotta Isten fontosnak, hogy a Deboráról szóló leírás tartalmazza azt, hogy ő nemcsak próféta nő, hanem Lappidót felesége volt?
 4. A Bibliában közéleti tisztséget betöltő nők vajon megtagadták a férfi tekintélyelvet?
 5. Debórának milyen tulajdonságai lesznek nyilvánvalóvá abból, hogy teljesíti Bárák kérését?
 6. Szerinted, ha valakinek segítségre van szüksége, az gyávaságról vagy gyengeségről tanúskodik? A Biblia alapján mi a véleményed arról a kijelentésről, hogy a „nő gyöngébb eszköze az Úrnak, vagyis nem minden szolgálatra alkalmas”
 7. Mikor vállaljon szerepet a hívő nő a szűk családi körön túl a nagyobb közösségben?
 8. Isten a győzelem érdekében embereket használ fel, még olyanokat is, akiknek hite bátorításra és erősítésre szorul. Látsz-e magad körül valakit, akinek hite bátorításra szorulna a győzelem érdekében, és mi az akadálya annak, hogy te legyél az a személy?
 9. Megtanulható igeversek:

  Gal 3:28b – Krisztusban nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

  Péld 31:10a,15b,18a, 26 – Derék asszonyt kicsoda találhat? Ételt ad háza népének és rendelkezést szolgálóinak,...érzi, milyen hasznos tevékenysége, ...szája bölcsességre nyílik és nyelve szeretetre tanít.

  Fil 2:3-4 – Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból...és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

  1Thessz 4:14b - ...Biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.

 10. Isten olyan emberek által teljesíti akaratát, akik engedelmeskednek neki, akik mernek hitbeli lépéseket tenni. Van-e személyes megtapasztalásod, ami alátámasztja ezt az igazságot.
 11. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...

Nők a Bibliában 4

gyereknevelésről nem csak édesanyáknak!

Lóisz és Euniké

2Tim 1:5

 1. Mit tudunk meg a Bibliából erről a két nőről és családjukról? Mi a véleményed arról, ahol több generáció egy fedél alatt lakik?
 2. Hogyan jellemeznéd a képmutatás nélküli és a képmutató hitet?
 3. Mi a legnagyobb örökség, amit a szülők gyermekeikre hagyhatnak?
 4. Szerinted hány évesnek kell lennie a gyermeknek ahhoz, hogy Isten igéjéről lehessen neki beszélni?
 5. Örökölheti-e a gyermek a hitet?
 6. Megkövetelhetek-e a gyermekemtől valamit, amit én nem csinálok?
 7. Milyen eledellel tápláljuk gyermekeinket ma? Miből van több, népmeséből vagy Igéből?
 8. Lóisz és Euniké nem tudhatta, hogy mi lesz Timóteusból. Ők csak hűségesen hitben éltek és úgy nevelték gyermeküket. Neked mi a véleményed a háttérszolgálatról? Tudod-e, hogy mi a te feladatod a családban, gyülekezetben?
 9. Melyik igeverset fogod megtanulni?

Péld 28:4a – Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket.

Péld 14:1 – Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le.

Péld 13:14 – A bölcs tanítás az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülésére.

Zsid 6:12 – Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.

10. Írj le egy rövid bizonyságtételt, történetet vagy éppen verset, idézetet a témában.

11. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...


Nők a Bibliában 3

gyereknevelésről, várandóságról nem csak édesanyáknak!

Volt-e már, hogy teljesítettél valamit a gyereknek csak azért, mert annyira követelőzött? Mire vagy inkább hajlamos, engedékenyen vagy túl szigorúan viszonyulni a gyerekekhez (iskolában, klubban, saját gyeremekeidhez, unokáidhoz)? Erre a kérdésre a közvéleménynél válaszolhatsz, itt a bal oldali sávban.

Sámson édesanyja

Igehely: Bír 13:3-24, 14:1-4

1. Mit tudunk erről a névtelen nőről? Pl. meddő. (meglepő, hogy a Biblia több nagyszerű nője hosszú ideig gyermektelen volt, és a később született gyermekkel Istennek különös terve volt népe életében.)

2. Milyennek látod az Istennel való kapcsolatát?

3. Érdekes, hogy az angyal neki jelent meg, és nem a férjének...

4. Milyennek gondolod a férjével való kapcsolatát?

5. Vajon Mánóah kételkedett felesége szavában, és azért kérte, hogy az Úr küldje el ismét az ő angyalát?

6. Milyen bizonyítékot kaptak arról, hogy Isten különleges feladot bízott születendő fiukra?

7. Mennyire befolyásolja az édesanya terhesség alatti életmódja a születendő gyermek életét?

8. Vajon elrontottak valamit Sámson szülei a gyermeknevelésben? Helyes-e, hogy a szülő engedjen gyermeke kérésének, annak tudatában, hogy az ellentmond Isten rendelésének? Garancia –e a szülő hite, istenfélő élete arra, hogy gyermeke is azt választja? Felelős-e a szülő felnőtt gyermeke döntéseiért?

9. Melyik igeverset fogod megtanulni?

Ajánlott igék: Péld 13:1, Péld 13:14, Péld 22:6

10. Írj le egy rövid bizonyságtételt, történetet vagy éppen verset, idézetet a témában.

11. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...