17 - család

FELDERÍTÉS
Az apák és az anyák, akik értékesebbek a Dunától (Mississippi-től)
nyugatra élő összes igazgatónál és törvényalkotónál, tartják össze
csendesen a világot.
A. Egyet értünk e a fent leírt véleménnyel? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?
B. Írjuk le, milyen befolyást gyakorolt ránk édesanyánk és édesapánk!

MENETPARANCSOK
Olvassuk el az Efézus 6,4 és Titusz 2,4-5 versét!
A. Az Efézus 6,4 miért az apáknak ad utasításokat (és nem az anyáknak)?
B. Ki kapja a fiatal anyák tanításának feladatát abban a kérdésben,
hogyan építhetnek erős, Istenhez hűséges családot? (Titusz 2,4)?
C. Mi a magyarázata ezeknek az utasításoknak (Titusz 2,4-5)?

CSATASOROK
Kérdezzük meg sorban a családtagjainktól, hogy mi a véleményük arról,
hogyan bánunk velük, hogyan gondoskodunk rólunk. Vegyük komolyan
ezeket a beszélgetéseket, ahol szükségesnek látszik, változtassunk, és
kérjük Istent, hogy építse belőlünk a lehető legerősebb családot.

KÖSZÖNJÜK gerzsokanak A KÉRDÉSEKET.

A köv. kérdéssort, jövő hét elején, kérem, Klári B. válogassa ki, és küldje el nekem keddig. Köszönöm:)

20 - Betlehemben kezdődött

részlet Max Lucado, Harc az óriásokkal című könyvből:
"Története a juhlegelőn indult....Több oldalt szenteltek Betlehem csodagyerekének, mint a történelem bármely más alakjának.... Ugye, mindenki tudja, kiről beszélek? Nem tudjuk? A legelőről. A felkenetésről. Agyerekkori elhívásról. Az ellenségeiről, akik egy életen át üldözték. A pusztáról, Jeruzsálemről. Júdeáról. A magányos halálról. A végtelen örökségről. Ki ez a Betlehemből jött fiú?
Természetesen Dávid.
Vagy talán Jézus.
Vagy...mindkettő? Olvassuk el ezeket az igazságokat és mondjuk meg, kiről írok! Jézusról...vagy önmagunkról?

Anyától született
Ismeri a testi fájdalmat
Élvezi a jó társaságot
Barátai elutasítják
Igazságtalanul vádolják
Vonakodva fizet adót.
Énekel
A kapzsi vallás nem fogadja be.
Sajnálja a magányosokat.
Testvérei nem becsülik meg,
Kiáll az elnyomottakért.
A gondok éjjel sem hagyják nyugodni.
Túl zajosnak mondják.
Fél a haláltól.
Mi magunk? Jézus? Mindketten?.... Olyan nagy ügy ez? Úgy gondolom igen. Jézus megért minket. Egy lett közülünk."
BOLDOG KARÁCSONYT kívánok minden Igét tanulmányozó blogolvasómnak!

16 - Hatalmas összeomlások

Felderítés
1. Vajon Isten távolléte az oka vagy a következménye annak, amit Dávid életében történt? Magyarázzuk meg válaszunkat!

2. Isten szavai nem gyűlöletet, hanem fájdalmat, nem lekicsinylést, hanem megrökönyödést tükröznek.
A. Mi fájt legjobban Istennek Dávid bűnében?
B. Mi fáj legjobban Istennek a bűnünkben?

3. A. Ha az Úr mindent tud, akkor miért olyan nehéz időnként megvallani a bűneinket?
B. A kegyelem miért okozhat olykor nagy szenvedést? Hogyan lehet a fájdalom valaha is a kegyelem eszköze?

Menetparancsok
1. Olvassuk el a Zsolt. 32: 3-5 verseit
A. Hogyan érezte magát Dávid az idő alatt, amíg megpróbálta takargatni a bűneit? Hát mi hogyan érezzük magunkat?
B. Hogyan bánt Isten Dáviddal az alatt az idő alatt, amikor nem volt hajlandó elismerni a bűneit? És velünk hogyan bánik?
C. Mit tett Isten, amikor Dávid végül megvallotta a vétkét? És velünk mit tesz olyankor?

2. Olvassuk el a Zsolt 103: 11-13-at.
A. Kit szeret az Úr nagy szeretettel a 11. vers szerint? Mit jelent félni Istent?
B. Fogalmazzuk meg a saját szavainkkal a 12. vers mondanivalóját!

Csatasorok
Van olyan bűn a közelmúltunkban, amelyet nem neveztünk néven, nem vallottuk meg és nem hagytunk el? Ha van, szánjunk rá időt most és járuljunk az Úr elé, és nevezzük nevén kertelés nélkül.
Adjunk hálát Istenek azért, mert elveti a bűneinket és kérjünk erőt arra, hogy a jövőben elkerüljük ezt a bűnt és boldogan engedelmeskedjünk Neki.

KÖSZÖNJÜK kisvirágnak A KÉRDÉSEKET.

A köv. kérdéssort, jövő hét elején, kérem, gerzsoka válogassa ki, és küldje el nekem keddig. Köszönöm:)

15 - Ritka levegőben

FELDERÍTÉS
1. Saját szavainkkal írjuk le a hegyibetegséget, amiben Dávidot találtuk.

2. Milyen a hallásunk? Meghalljuk azokat a szolgákat, akiket Isten küld? Meghalljuk lelkiismeretünket, amit Isten ébreszt fel? És a látásunk? Látjuk még egyáltalán az embereket? Vagy csak feladataikat látjuk? Látjuk azokat az embereket, akiknek szükségük van ránk, vagy azt látjuk, hogy alattunk állnak?
A. Mit válaszolunk a fenti kérdésekre?
B. Az élet mely területén próbálja Isten jelenleg magára irányítani a figyelmet?

3. Törekedjünk alázatra... Fogadjuk el a szegénységünket... Álljunk ellen a magunk ünnepeltetésének!
A. Mit jelent neked az alázatosság követése?
B. Milyen szegénységünk van, amit el kellene fogadnunk?
C. Hogyan tudnánk legjobban ellenállni az ünnepeltetésnek?

MENETPARANCSOK
Olvassuk el a Péld 16,18 versét!
Hogyan tesz tönkre a büszkeség egy embert?
Hogyan mutatkozott Dávid gőgösnek a Betsabéval való esetben?
Milyen rombolást és bukást látott meg Dávid, amikor Isten felfedte a bűnét?

Olvassuk el az 1Péter 5,6 versét!
Milyen parancsot kapnak a hívők ebben a versben?
Milyen ígéret birtokosai azok, akik a parancsnak engedelmeskednek?
Mikor teljesíti Isten az ígéretét?

CSATASOROK
A Biblia időnként azt mondja, hogy alázzuk meg magunkat. Az élet melyik területén kell leginkább megalázkodnunk? Szánjuk rá az időt, és gondoljuk át, majd készítsünk konkrét tervet, hogyan tehetjük meg a gyakorlatban.Határozzunk meg néhány konkrét, gyakorlati lépést, emlyet ezen a héten tehetünk meg, hogy megalázzuk magunkat ezen a területen. Majd tegyük is meg a lépéseket!

KÖSZÖNJÜK Adinának A KÉRDÉSEKET.

A köv. kérdéssort, jövő hét elején, kérem, kisvirág válogassa ki, és küldje el nekem keddig. Köszönöm:)

14 - NAGY ÍGÉRETEK

FELDERÍTÉS:
1. Dávidot egy ígéret késztette tettére. A király nem azért jó hozzá, mert a fiú megérdemli, hanem azért, mert az ígéret nem évült el.
A. Az évek során mely ígéretek jelentettek nekünk a legtöbbet? Kik tették az ígéreteket? Hogyan tartották be?

B. Miért olyan vigasztaló a betartott ígéret? Elmondhatjuk, hogy a mi ígéreteink is kötelező érvényűek? Magyarázzuk meg válaszunkat!

2. Isten ígéreteket tesz, de soha nem szegi meg őket.
A. Hogyan mutatta meg Isten az életünkben, hogy betartja az ígéreteit?
B. Milyen érzéssel tölt el, hogy tudhatjuk, Isten ígérete az üdvösségünk alapja?

3.. Fáradtak vagyunk. Haragszunk. Csalódtunk. Nem ilyen életet akartunk. Ám a múltunkban ott sejlik egy régen tett ígéret. Bíztathatlak arra, hogy tégy meg mindent a megőrzésére?
A. Az általunk tett ígéretek közül pillanatnyilag melyiket fenyegeti veszély, hogy nem tartjuk be?
B. Hogyan segíthet az ígéretünk betartása abban, hogy jobban megértsük és megbecsüljük Isten irántunk tanúsított szeretetét?


MENETPARANCSOK:

1. Olvassuk el a 2Sámuel 9. fejezetét!
A. Mi késztette Dávidot arra, hogy érdeklődjön Saul családja iránt?
B. Dávid cselekedetei hogyan segítettek abban, hogy Mefibóset szíve megnyugodjon? (7.vers)

2. Olvassuk el 2Péter 1:3-4 versét!
A. Mi hiányzik belőlünk, hogy érett hívőkké váljunk?
B. Milyen fajta ígéreteket kaptunk?
C. Mire tesznek képessé ezek az ígéretek?

CSATASOROK:
A Mózes első könyve a Biblia sok nagyon fontos ígéretét tartalmazza. Szakítsunk időt arra, hogy tanulmányozzuk az alábbi szövetségeket, és gondoljunk arra, milyen kapcsolatban állunk velük: 1Mózes 6:18-22, 9:9-17, 15, 18-19, 17, 2-14, 19-21

KÖSZÖNJÜK Krisztának A KÉRDÉSEKET.

A köv. kérdéssort, jövő hét elején, kérem, Mike Adina válogassa ki, és küldje el nekem keddig. Köszönöm:)