8 - Gyorstüzelők

I. Felderítés
Ne habozzunk imádkozni, keressünk egeszséges tanácsot, és ne adjuk fel!
1. Mi a kapcsolat a rendszeres imádkozás és a kitartásra való képesség között?
2. Kihez fordulhatunk egeszséges tanácsért?
Ne csapjon be a mocsárból felszálló köd! Maradjunk versenyben! Tartsunk ki még egy órát, biztassunk még egy lelket, ússzunk még egy karcsapásnyit!
1. Jelenleg milyen munkát, vagy feladatot szeretnénk leginkább feladni?
2. Írjunk 1 esetet, amikor egy ismerősünk eltökélten befejezett valamit az akadályok ellenére. Milyen hatást gyakorolt ránk ez a példa?

II. Menetparancsok
Olvassuk el a Mt 11, 28 versét!
1. Milyen ígéretről szól a vers?
2. Kinek szól az ígéret?
3. Mit kell tennünk, hogy a versben megadott ígérettel élhessünk?

III. Csatasorok
Jelöljük ki ezt a hetet "pozitív hangsúlyú" hétnek. Tudatosan tegyünk pozitív megjegyzéseket azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk, különösen azoknak, akik talán nem várják: a bolti eladónak, a szomszédnak, a postásnak, a pincérnek. A hét végén figyeljük meg, mi történt velünk és velük.

KÖSZÖNJÜK gerzsokanak A KÉRDÉSEKET.

A köv. kérdéssort, jövő hét elején, kérem, Klári B. válogassa ki, és küldje el nekem keddig. Köszönöm:)

7 - Barbár viselkedés

"Krisztus olyan életet élt, amilyet mi nem tudnánk élni, és elvette azt a abüntetést, amelyet mi nem tudtunk volna elhordozni. Mindezt azért, hogy olyan reménységet kínáljon, amelynek nem tudunk ellenállni"

I. Felderítés
A mi köreink szóhasználatát a birtokos névmások uralják? Az
én pályafutásom, az énálmaim, az én dolgom. Azt akarom, hogy az én elképzelésem és az én időzítésem szerint menjen minden. Ha így van, akkor tudjuk, milyen barbár ez az óriás.
* Gondoljunk vissza a napunkra! Időnkből mennyit vett el, hogy magunkon gondolkodtunk?
* Mi a legnagyobb probléma abban, ha tartósan magunkra nézünk és minden mást kizárunk a napunkból?

Abigail Dávid és Nábál közé állt. Jézus Isten és közénk állt. Jézus hagyta, hogy a menny megbüntesse az én bűnömért és a te bűnödért. Abigail elfordította Dávid haragját. Nem védett-e meg Krisztus minket is Isten haragjától?
* Mi indíthatta Abigailt arra, hogy így cselekedjen?
* Megvédett-e Krisztus Isten haragjától? Magyarázzuk meg válszunkat. Ha éltünk át és eszünkbe jut olyan eset, amikor megláttuk, megtapasztaltuk konkrétan ezt a védelmet, akkor osszuk meg, esetleg írjuk körül, mit éreztünk, honnan tudtuk, hogy védve vagyunk.

II. Menetparancsok
Olvassuk el a Filippi 4:5-öt.
* Mit jelent szelídnek lenni?
* Ki felé kell tanusítsuk ezt a vonást? Könnyű ez vagy nehéz nekünk? Miért?
* Milyen váratlan gondolattal van ez összekapcsolva? Hogyan magyarázzuk ezt a kapcsolatot? Fogalmazzuk meg és írjuk le, mit jelent ez személyesen nekünk.

III. Csatasorok
Van-e valaki, akit megbántottuk, megsértettünk vagy ellenségünkké tettünk? Kérjük Istent, adjon kegyelmet és alázatot (meg bátorságot) odamenni ahhoz a személyhez és bocsánatot kérni tőle!
Amikor pedig úgy érezzük, nincs merszünk Isten elé menni bocsánatot kérni gondoljunk arra, hogy Jézus Isten és közénk állt.

KÖSZÖNJÜK kisvirágnak A KÉRDÉSEKET.

A köv. kérdéssort, jövő hét elején, kérem, gerzsoka válogassa ki, és küldje el nekem keddig. Köszönöm:)

6 - Bánathozók

I. Felderítés
Ellenségeink is szerepelnek Isten tervében. Ha úgy tekintünk rájuk, mint az Isten munkájára, Őt dicsőítjük.
Miben segít nekünk ez a látásmód/hozzáállás? Ha van már tapasztalatod ilyen téren, oszd meg velünk, kérlek.
Képzeld csak el: Isten direkt a javunkra használja fel ellenségeinket, sőt megdicsőül(het) általuk, vagyis a kialakult cikis helyzetekben! Vajon hogyan?

A megbocsátás nem mentegetés, nem színlelés. Dávid nem szépítgette, és nem kerülte meg Saul bűnét. Közvetlenül szembeszállt vele. Nem a kérdést, hanem Sault kerülte.
Összeegyeztethető egymással, ha megbocsátunk valakinek, mégis céltudatosan kerüljük? Magyarázd meg válaszodat.
Tulajdonképpen mi a megbocsátás? Hogyan bocsátunk meg? Jelenleg kinek kell megbocsátanunk?

II. Menetparancsok
A Róma 12,14-21 igeszakasz fényében válaszoljunk:
Mit vár Krisztus tőlünk, hogyan bánjunk ellenségeinkkel? Hogy szoktuk ezt konkrétan gyakorolni?
Miért tilos Isten gyermekeinek bosszút állni? A bosszúállás helyett milyen taktikát ajánl Isten?

Mért kell megbocsátani tudatosan azoknak is, akik ellen "csak" a szívünkben hordozunk panaszt? A Kol 3,13 - ban megvan rá a válasz, fogalmazzuk meg első személy, egyes számban.

III. Csatasorok
Van-e valaki, akit a tanulmány során hozott elénk az Úr, mert eddig nem tudtunk őszintén megbocsátani neki? Imádságban határozzuk el, hogy megbocsátunk annak az embernek. Próbáljunk meg kibékülni vele. Ne mérgezze meg lelkünket a keserűség! Szabad szívvel szolgáljunk!

KÖSZÖNJÜK Adinának A KÉRDÉSEKET.

A köv. kérdéssort, jövő hét elején, kérem, kisvirág válogassa ki, és küldje el nekem keddig. Köszönöm:)


5 - Száraz évszakok

I. FELDERÍTÉS

A puszta a kapcsolatok megszakadásával kezdődik, és csalással folytatódik.
a.) Mi történt életünkben, amikor megszakítottuk fontos kapcsolatainkat?
b.) Miért követi gyakran csalás a megszakadt személyes kapcsolatokat? Mihez vezet a megszakadt kapcsolat és a csalás?

"Sohasem fogjátok megtudni, hogy csak Jézusra van szükségetek, amíg Jézus nem válik mindenetekké, amitek csak van."
a.) Egyetértünk a fenti kijelentéssel? Miért vagy miért nem?
b.) Volt már olyan idő az életünkben, amikor nem volt semmink, csak Jézus? Ha volt ilyen, írjuk le!

A pusztában vagyunk? Vessük bele magunkat Istenbe, ahogyan a menekülő a barlangba veti magát! Találjunk menedéket az Úrnál és vigaszt Isten népe között. Ez a kulcsa annak, hogy túléljük a pusztát.
a.) Írjunk le egy olyan időszakot, amikor menedéket kerestünk Istennél!
b.) Megvigasztalt már Isten népe? Mi, az Isten népéből valók hogyan adtunk vigasztalást másoknak?

II. MENETPARANCSOK

Olvassuk el az 1Korinthus 1:26-31 verseit!
a.) Hogyan beszél Pál a gyülekezet tagjairól? Miért érdekes ez?
b..) Isten miért azokat választja ki, akiket kiválaszt? Mit remél elérni?
c.) Eszerint az igeszakasz szerint, milyen jövőképe legyen a Krisztusban hívőnek?

III. CSATASOROK

Gyakran éppen azok nem kockáztatják meg a segélykérést, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Tegyük fel az antennánkat, és nézzünk körül, ki érezheti magát egyedül, ki érzi úgy, hogy megszakadtak kapcsolatai! Hívjuk meg ezt az embert ebédre vagy sétáljunk vele egyet! Ne készüljünk fel rá beszéddel, csak legyünk ott vele- és kérjük Istent, hogy használja fel erőfeszítéseinket, segítse ezt az embert, hogy benne találjon menedéket!

KÖSZÖNJÜK Krisztának A KÉRDÉSEKET.

A köv. kérdéssort, jövő hét elején, kérem, Adina (a Mike Józsefé:) válogassa ki, és küldje el nekem keddig. Köszönöm:)


Philip Yencey, Max Lucado, Rick Warren és más "bestseller" keresztyén írók

Nem tudom ti hogy vagytok, de én egy jó könyvet sem tudok kritika nélkül olvasni. Nem a rosszindulat, vagy különcség miatt, hanem általában a nagyon felkapott könyv az "tetszik a közönségnek", kicsit embertetszés kereső... Pl. annyira az irgalom részét hangsúlyozzák, hogy kicsit várom, hol van az a Jézus, aki azért a bűnt gyűlöli, tiszta, szent és igazságot is tesz, esetleg fenyít?! Ez biztosan nem tetszene sokaknak. Egy ítéletet hirdető bibliai igazságokon alapuló könyv... pedig az is aktuális lenne. NO persze, vannak irigyei is minden bestseller írónak, pro és kontra vélemények minden könyvvel kapcsolatosan. Mindegyiket meg lehet támadni és ki lehet védni. Ezért kell a jó szűrő egy-egy könyv olvasásakor nekem. Ez a szűrő a Biblia. Mert azért nem jó az sem, ha a gyereket a fürdővízzel kiönteném, hogy akkor ez se, az se jó...
Milyen jó, hogy a Biblia megvan nekünk. Mindig ez marad számomra a bestseller. A többi könyv is sokszor hatékony, pl. a mostani Max Lucadotól is. De csak a Szűrővel és Isten Lelke segítségével.

Ja, és a stílusról még nem is beszéltem. Linda, Max Lucado könyveinél (hogy most itt csak ezeket említsem) néha ezen is túl kellett lépjek. Hisz én nem vagyok amerikai:D

MÉGIS! Azt kell mondanom, hogy az említett könyvek nekem mind jelentős fejlődést hoztak a lelki életembe! Hálás vagyok Isten eszközeiért. A könyvekért is.