A halál illatát bárcsak elkerülhetném

Lelkipásztor családban nőttem fel, ezért gyerekkoromban az emberek elvárásai miatt azt kellett tanulnom, hogy szentnek kell lenni, nem csak annak látszani (pl. nincs kettős élet: iskolában és gyülekezetben). Aztán, miután újjászülettem, és Isten közel vont magához, édesapám látta, hogy nagyon könnyelműen veszem azt, hogy mások mit mondanak. "Valóban az a fontos, hogy Isten előtt szentek legyünk, de ő azért adott "normákat", hogy azokban megszenteltessen, különösen a hozzá közelállókban. Tehát, fiam, nem csak szentnek kell lenni, hanem annak is kell látszani. Rajtunk nagyobb az ítélet." (ezt akkor mondta egyszer, amikor a barátnőkkel való sétából, este elég későn császkáltam haza).
III Mózes 1O: 1-7 "Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az ő temjénezőjöket, és tőnek azokba szenet és rakának arra füstölő szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem parancsolt vala nékik.
Tűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt.
És monda Mózes Áronnak: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.
Áron pedig mélyen hallgata. "

Milyen tisztán tükröződik a kapcsolat az égőáldozati- és az illatoltár között. Az illatoltárra nem lehetett szenet vinni a füstölgésre, csakis a bűnért végzett áldozati oltárról. Nincs illatos szolgálat bűnbánat nélkül. Mi motiválja a szolgálatom? Amennyiben nem egyedül a Krisztus áldozata, az a hála, hogy tiszta lehetek általa, idegen tűzzel "illatozom". Lehet ez a tűz: könnyelműség (talán Áron fiai is azon a napon nem vették olyan komolyan az eljárást, a szívük nem volt benne az áldozatban), a többséggel való dicsőítés, mert most ilyen hangulat van a gyülekezetben, teszem én is...de lehet idegen motiváció a szolgálatra az önmegvalósítás, értékeim keresése, népszerűség-, karrier hajhászat, csupán megélhetés, uralkodásra való vágy Isten népe között, versengés, vagy egyszerűen humanitás. Mivel áldozom Uram? Bocsáss meg, ha idegen parázs is vegyült szolgálatom tűzébe. Mindig szeretnék érzékeny maradni erre, hisz tudom, hogy akik közel vannak hozzád, azokban kell megszenteltetned. Mindig vágytam közeledbe, de most félelem töltött el megint, hogy mivel is jár ez. Tudom, sokan emiatt nem ragaszkodnak hozzád, félnek a "túlságosan" szent élettől. De nem lehet felmérni azt az áldást, dicsőséget, ami ugyancsak ebben a közegben láttatik meg gyermekeiddel. Mégis, tarts közeledben, Uram, kegyelmeddel! Ámen

Isten levédett illatreceptje

A terem végében, a szentek szentélyéhez közel, ott van az elkészítésében az áldozati rézoltárhoz és asztalhoz hasonló aranyoltár. Fából és aranyból készült, szarvakkal, teteje és szegélye aranyból. Illatoltár. Gondoskodnia kellett a papnak, hogy állandóan terjedjen ez az egyedi, Istentől előírt recept szerinti illat (magán senki nem hordhatott ilyent). Csak egyszer egy évben volt szabad engesztelést végezni az oltáron. Ez a hely volt az, ahová napi rendszerességgel még beléphetett a pap. Ennél tovább tilos volt. (II Mózes 3O.részében további részletek)
A nagyfiam néha csak leszól az emeletről (emeletes házban lakunk most) hogy: köszönöm, édesanyám! Megérezte, hogy palacsinta vagy egyéb készül. Érdekes tulajdonsága van az illatnak. Terjed és felfelé száll. Szavak nélkül is kommunikál. Ismerek egy kislányt, akinek ha adok valamit, füzet legyen vagy ruhadarab, először megszagolja, utána nézi meg. A rajtunk viselt illat is sokmindent elmond. Isten felé milyen illatáldozattal kommunikálok? Ezt kérdeztem magamtól ma reggel.
Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen. Zsolt 141:2

mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, amik a szentek imádságai. Jelenések 5:8

Az illatoltár nekem az imáról, a közbenjárásról is beszél. Efézus 5:1 mondja, hogy Jézus illatáldozat volt Istennek. Közbenjárt értünk. Néhány éve nagyon megfedte bennem Isten azt, hogy keveset beszélgetek vele. Amikor teszem, akkor is csak önző önmagamról tudok szólni: segíts meg, kérlek, bocsáss meg. ..
"Mikor fog másokért égni a szíved? Úgy, ahogyan az első szeretet tűzében volt"-kérdezte az Úr. "Emlékszel? Gyerekként odaszántad magad az oltárra, mentél, bizonyságot tettél, másoknak sírva könyörögtél, hogy figyeljenek rám." Nehéz volt beismernem, hogy az imádságban való szegénységem BŰN! Miért? Mert elutasítom azokat az áldásokat, amit Isten általa nyújtana nekem. Gyengébb vagyok a bűn elleni harcban, gyakrabban is elbukom, magam körül forgolódom. És nem utolsó sorban süketté tesz, egy idő után, a szellemi dolgok iránt. Bocsáss meg, Uram, hogy nem vagyok méltó a nevemre se igazán (az Evódia név jóillatot jelent). Keveset tudok mások terhéből előtted hordozni. Sokszor magam próbálom megoldani mások baját. Mint ahogyan tegnap este is történt. Segíts előtted hordozni inkább. A te segítséged kérni. Hogy illatos áldozat legyen minden hozzád intézett sóhajom, szavam és tettem.

"Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre." Kor.II.2,15-16.
Hadd legyek én is jóillatú áldozatod.

Egy asztalnál az Istennel

Gyerekkoromban is sok vendégünk volt. Ha csak lehetett, kikunyeráltam, hogy a vendégekkel egy asztalnál étkezzek. Nagyon szerettem a jó hangulatú beszélgetéseket és a közösséget. Feltétele volt annak, ha gyerekként az eféle ünnepi asztalközösségben részt akartam venni, pl. alapos kézmosás, illedelmes viselkedés, igyekezet késsel és villával enni, kerülni a fölösleges beszédet, olyan témákhoz a hozzászólást, ami nem gyerek dolga stb. Szívesen teljesítettem, mert sokat gazdagodtam egy-egy ilyen estén.

A sátorban a kárpit előtt egyik oldalban a mécsesek, másik oldalon az asztal. Kisebb méretű darab, fából és aranyból készült. A fa a humánum, az élet, az intellektus jelképe, míg az arany a dicsőségé. Isten és ember találkozik. A sátorban az egyik oldalon levő világosság a szabadulásra mutatott, a vele szemben levő asztalra. Rajta 12 szent kenyér (lepény), italáldozathoz szükséges eszközök, közöttük illatos tömjén. II Mózes 25:23-3O
Engem mindkét oldal Jézusra emlékeztet. Ő mondta: én vagyok a világ világossága és az élet kenyere. Ő a híd Isten és ember között. Hála neked Jézus, hogy általad asztalközösségben lehetek Istennel. Köszönöm a megtisztulás lehetőségét, ami tudom, hogy feltétele ennek. Ma is hívsz, hogy nálad találjam meg azt, ami után éhezem.
Ézsaiás 55: 1-2 Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyûjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget.
Köszönöm, hogy rendszeresen hívsz asztalodhoz. Az úrvacsora jut erről most eszembe. Arról pedig a 23. zsoltár is: "Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. " (itt is jelen az olaj, a kenyér, az ital)
Egy jó ideje nem bírom ki az úrvacsorai alkalmat meghatódás nélkül. Nem tömeghatás ez, mert akkor most nem sírnék. Lehet korral is jár, nem tudom. A lényeg az, hogy nagyon hálás vagyok Istenem, hogy asztalodhoz engedsz, mert nem érdemlem. És köszönöm, hogy megelégítesz. Teljes öröm van tenálad. Elégedett vagyok!

Örökmécses

Nagyon szeretem a gyertyákat, az illatosat még jobban. Nem csak nagyobb eseményekkor, de reggelente is jobban esik a lelki eledel és a kávé is a fényénél. Az az idő csak az enyém, és csend van. Van valamilyen varázsa a "sötétben" való világításnak. Köré gyűjti az embereket, meghittséget, csendet követel a léleknek.
Nagy izgalommal tölt el, hogy ma reggel "beléphetek" a szent sátorba. Első tekintetem az egyedüli fényforrásra esik. A déli oldalon, szemben az asztallal, a kárpiton kívül, nagy lámpatartó. Nehéznek tűnik, kb. 45 kilónyi, és az egész ötvösmunka színaranyból készült. Hat ágú és hét mécses ég benne. Gyönyörű virágmotívumokkal van díszítve. Úgy mindenestől a tárgyi értéke ma olyan 75.OOO lej lenne, de lehet tévedek. Sokkal értékesebb! Olajbogyóból préselt olajjal töltik a mécsest, és soha nem aludhat ki a lángja. Külön megbízatása volt ez Mózesnek és Áronnak. II Mózes 25: 31-4O, II Mózes 24: 2, 4.
Az olajfák hegye jutott eszembe. Gecsemáné olajat jelent. Ezen a helyen "töltötted meg" Istenem örökre a mécsest, azáltal, hogy feláldoztad Jézust, a világ világosságát azért, hogy én is fény lehessek. Szent Lelked adtad, aki "olaj", aki által világíthatok. Hadd legyek értékes fényhordozód ma is.
"Mert ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá hanem, hogy a gyertya tartóba tegyék, hogy fényljék mindazoknak akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. " Máté 5: 14-16

A gyakorlatban: eszembe jutottak azok az emberek, akik előttem hatalmas belső értékkel rendelkeznek (drágábbak minden aranynál:), és világosságuk miatt csak úgy vonzzák az embereket magukhoz. Illatoznak is. És hálás vagyok azokért az "örökmécsesekért", akik segítenek Isten jelenlétét megtapasztalni az Úr házában.
Bárcsak én is jóillatú világosság lehetnék az óvodában ma minden Istent kereső és szerető szülőnek (szülőértekezlet volt).

Vezess sátradba, Uram

Mikor Angliában jártunk, nagy dolognak számított, hogy ellátogathattunk a királyi udvarba. Egy jó ideig lestük, hátha találkozunk valakivel a királyi családból, de a találkozás élménye nélkül maradtunk.
Isten maga hív a jelenlétébe és el is vezet odáig. A bűnért való áldozati rézoltárt és a réztükrös mosdómedencét használva a sok sok bíbor, karmazsin, kék és fehér színű függönyök előtt állok. Ezek is mind mondanak valamit. Minden részletet meg sem tudok jegyezni igazán a sátor külsejével kapcsolatban. Sok rétegű tetőzet, rengeteg adat a nagyságára vonatkozóan. Én arra vagyok kíváncsi mi van belül. Bent, ahol ott van személyesen az Isten. Félelmetes, de dicsőséges érzések. Nagy kiváltságnak érzem ma reggel is, hogy nekünk már be lehet menni az Isten jelenlétébe, az Ő házába (ugye a szent sátorba csak a papok, majd a zsinagógába is inkább a férfiak élhettek ezzel). Nőként ezt kétszeresen kiváltságnak tekintem. Jézus rám is gondolt, amikor kifizette az árat, azért, hogy Istennel közösségben lehessek. Azokat az igéket kerestem ki inkább, amelyek Isten hajlékáról szólnak. Az egyik régi kedves igém maradt meg bennem a tegnapi téma után. A zsoltáros elégedett hangjának ad hangot, kimondja magáról, hogy virul, életkedvvel van tele. Nem az Úr szolgálatában betöltött feladat miatt, nem is anyagi helyzete vagy emberi kapcsolatai indítják az örvendezésre:
De én olyan vagyok,
Mint a viruló olajfa,
Isten házában lehetek,
Bízom Isten szeretetében
Most és mindenkor.
Zsoltárok 52,10
Nekem is ez ad ma életörömet Istenem, hogy házadban lehetek. Közeledbe engedsz. Nagyon értékelem, hogy szép imaházunk van, és azt is, hogy gyakran járhatok gyülekezetbe. Ha mindig Isten jelenlétét keresve jönnénk ide, megengedné érezni is jelenlétét. De sokszor nem látok viruló embereket egy-egy padsorban. Néha én is kókadozom. Hadd emlékezzek ezentúl arra, hogy nem természetes, hogy közeledbe engedsz, Istenem. Szeretem a Te házadban való lakozást. Legyen mindig így.

Mostanában sokat dúdolom ezt az éneket, ma reggel imádságban is ezt mondom el:
Vezess sátradba, Uram, szüntelen hívlak. Én Istenem vagy Te, úgy vágyom utánad. Engedd hallanom hangod, hiszen Tőled van az élet. Nem ad boldogságot más, csak a Te jelenléted. Tisztíts meg ó Uram, szent tüzeddel. Szentelj meg a bárány vérével. Vedd izzó parazsad a mennyei oltárról. Érintsd meg ajkaim, hogy szent legyek.

Inkább leszek ajtónálló, vagy ülök az imaházunk küszöbén, mint...

Jobb, ha idézek a mai szívszorító történetből, mint hogy elmesélném. Nagyon nagy hatással volt rám.
"És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván: Ez a tisztök Kéhát fiainak a gyülekezet sátorában: a legszentségesebbekről való gondviselés. IV Mózes 4: 1, 4
Kóré pedig az Iczhár fia, a ki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és.... fogták magokat; És támadának Mózes ellen, és velök Izráel fiai közül kétszáz és ötven ember, a kik a gyülekezetnek fejedelmei valának, tanácsbeli híres neves emberek. És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nékik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttök van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé? És mikor hallá ezt Mózes, arczra borula, És szóla Kórénak és az ő egész gyülekezetének, mondván: Reggel megmutatja az Úr: ki az övé és ki a szent, és kit fogadott magához; mert a kit magának választott, magához fogadja azt. ...
És monda Mózes Kórénak: Avagy keveslitek-é azt, hogy titeket Izráel Istene külön választott Izráel gyülekezetétől, hogy magához fogadjon titeket, hogy szolgáljatok az Úr sátorának szolgálatában, hogy álljatok e gyülekezet előtt, és szolgáljatok néki?És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és az ő háznépeiket: és minden embert, a kik Kóréé valának, és minden jószágukat. És alászállának elevenen a pokolra. És tűz jöve ki az Úrtól, és megemészté ama kétszáz és ötven férfiút, a kik füstölő szerekkel áldoznak vala. " IV Mózes 16. részből

Soha nem gondoltam volna, hogy Isten ennyire haragudni tud olyan emberekre, akik az Ő házában szolgálnak, sőt nem is akármilyen feladattal voltak megbízva. Istent és hűséges embereit (Mózest, Áront is) nagyon tudja bántani a lázadás, az engedetlenség.
Istenem, őrizz meg attól, hogy valamikor is elégedetlen legyek azzal a szolgálattal, ajándékkal, amivel engem áldottál meg. Soha nem szeretnék másokra irigykedni, akik jobban "látnak" királyságodban, vagy akiket különösen megáldasz. Megelégedem azzal a feladattal és "eredménnyel", amit nekem szántál. Azt is szeretném visszaadni neked. Légy megdicsőítve velük, az a vágyam. És ha lennének olyanok, akik rám, ránk irigykednek, segíts Uram rád bízni őket. Mert te igazságos vagy, és kegyelmes, Jézus Kriszuson keresztül. Könyörülj rajtuk, ne ítéld el!

Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában! 84. Zsolt 11.v

Tükröm, tükröm...

Nem tudom veletek, hogy van, de én még mindig nem "nőiesedtem" meg annyira, hogy a retikülömben kistükröt hordozzak magamnál. Talán azért is, mert manapság minden mosdóban van elég, sőt az épületek oldala is tükrözve van (néha rendesen önuralmat kell gyakoroljak, hogy ne nézzem meg magam benne, ahogy elsétálok mellettük:). Reggel mikor felkelek, és a tükörbe nézek, legtöbbször az igazítanivalót látom csak magamon: a kócos hajamat, ráncaim és vélt pattanásaim ... Arra jó a tükör, hogy szembenézzek önmagammal, még a hibáimmal is.

"Megcsinálá (Bésaléel) a mosdómedencét is rézből, és annak lábát is rézből, a szolgálattevő asszonyok tükreiből, a kik a gyülekezet sátorának nyílása elől szolgáltak. " II MÓzes 38:8

A mosómedence a sátor bejáratánál a kéz- és lábmosásra szolgált. Mielőtt áldozatot mutatott be valaki, megtisztulásra volt szüksége. A tükröket még Egyiptomból hozhatták az asszonyok. Nem gondolom mindenkinek volt ilyen drága fényes réztükre. De akinek igen, feláldozta, hogy a tisztálkodás, láthatóan tiszta edényből történjen. Látszik, hogy szolgáló asszonyok voltak.
Mielőtt bűnvallást tennék, hogy megtisztuljak, szembe kell néznem önmagammal. Nem elég hajtogatnom, Uram, bocsásd meg az én vétkeimet. Látnom kell az ige tükrében először, hogy hol a hiba bennem, és mélyen kell érintsen "szépséghibám". Nőként tudom, mit jelent ez. Bárcsak tükörhatású lenne mindig igéd a számomra, hogy teljesen megtisztíthass engem. Ma is látom és nagyon fáj, hogy nem tudtam megtartóztatni a számat a hétvégén. Fáradtságra hivatkozva meggondolatlanul tudok beszélni. Bocsáss meg. Fedezd be Uram véreddel, kérlek, hogy ne ártson másnak. Bár csak építenének ma szavaim.
Köszönöm, hogy tiszta lehetek (I János 1:9). Mostmár szívesen nézek megint a tükörbe, mert láthatom a tiszta ragyogást. Mintha nem is én lennék... Hasonlítok rád, egy kicsit is, Jézusom....?

Ma sem vásároltam kistükröt. De a kis Újszövetséget betettem most is a kistáskámba. Sokszor olyan semmittevően telnek el azok a percek, ha várok valamire, iskolában, hivatalban, fogorvosnál, vagy a buszon utazva. Míg egy-egy nő a sminkjét igazítja ilyenkor, elővehetem én is a Tükrömet. A másikat úgyis szégyellném nyilvános helyen használni:).

Isten árnyéka

"Pünkösd előtt milyen kevés ember részesült abban a kiváltságban, hogy Lelkeddel betöltötted! Egész Izráel népe közül csak néhány: Mózes, Józsué, Othniel, Gedeon, Jefte, Sámson, Saul, Dávid, 7O-en Izráel népének prófétái közül, közöttük Bálám is, néhány hírnököd Saulnál, Zakariás, Ézsaiás, Ezékiel." Beth Moore
Ők az "elitek", mondhatnánk...
Mégis ezek közül is keveseknél döntött úgy Lelked, hogy rajtuk, bennük marad (pl. Saul, Sámson és a többiek, akiktől eltávozott a jelenléted).
De itt van Bésaléelt, az egyetlen, akit ebben az időben, bár nem volt vezető, Szent Lelked betöltött.

Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből.
És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez. Hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni. II Mózes 31: 1-11

Egyszerű munkás, de munkatársad tudott lenni a szent sátor készítésében. Tudatában volt korlátainak (hogy nincs alkalmassága minden munkára), mégis engedelmeskedett.

Nem emlékszem olyan feladatra, amivel valaha is megbíztál, Istenem, és alkalmas lettem volna rá. Mindig látom a hiányosságaim, néha túlságosan is. Ezért kedvenc mondásom a Pál apostoli ige: "gyengén vagyok erős". Vagy "csak eszköz vagyok", ahogyan édesapám szokta mondani. Bár nem vagyok néped között király, vezető vagy próféta, mégis hadd legyek egyszerű nőként Bésaléelted, vagyis az árnyékod. Kegyelmedből használj engem...

megj. Bésaléelt jelentése: Isten árnyéka

Színezzük a világot!

Szeretem a tarkát, összhangban. A konyhám is gazdag, az eget festi elém napsugarakkal. Van egy barátnőm(http://gerzsoka.blogspot.com/), aki még jobban "látja" a színeket, mint én. Sokszor csodálkozom azon, hogy neki minden árnyalat mond valamit.

"Ez pedig az az ajándék, a mit tőlök szedjetek: arany és ezüst és réz.
És kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű fonal, meg len fonal, és kecskeszőr.
És veresre festett kosbőrök, és borzbőrök, és sittim-fa.
....És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam. " II Mózes 25: 1-9

Utána néztem a színek szimbolikájának (biblia magyarázatokban), ami a sátorkészítést illeti.

kék: Izréel népe mindig emlékezhetett arra, hogy a sátor mennyei (égi) eredetű.
bíbor: királyi, előkelő
veres (skarlát): vér, fájdalom, áldozat
a fenti 3 szín ma mindenképpen eszembe juttat valamit:
 • a kék Isten jelenlétét, a mennyei dolgokat
 • a bíbor (sötét bordó) a Királyok Királyát, akinek gyermeke vagyok
 • és a vöröspiros (ez az egyik kedvenc színem is egyébként) ma is hálával tölt el, mert ez által nyert érvényt az előbbi két szín is. Ő megváltott, ma is van bűnbocsánat vétkeimre.

Legyen az én szívem is ilyen termékeny! Sötét zúgjait fessed át, Uram, kegyelmeddel, hogy a végtelenség kékje másoknak a mennyeikre mutasson vele. Így az én szívem is otthonod lehet. Ó, ha valakinek színt hozhatnék hétköznapjaiba, ez a három szín lenne az. Segíts Istenem elmondani ma neki. Lelkesedem...

Arany, ezüst...tetszik nekem:)

csodálkozom, hogy mennyi értékes tárgyat készíttettél magadnak templomodba, Istenem. Mielőtt azt hinném, ma is az az igazi isteni hajlék, ahol sok a kincs, arany és ezüst, kíváncsi vagyok, honnan is erednek ezek az értékek és miről beszélnek.

Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertől, a kit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat. Ez pedig az az ajándék, a mit tőlök szedjetek: arany és ezüst és réz. II Mózes 25:2-3

Ajándékot kérsz tőlünk. Áldozatot (a sátorban az áldozati oltár rézből készült). Az áldozatnak ára van. Izráel fiai Isten parancsára fizettek Mózesnek, az ő megszabadulásuk jelképe gyanánt. Az ezüst a megváltásra utal (ezüstpénz). Az ezüst talpfák a sátorban engem már Jézus áldozatára emlékeztetnek. Ez az áldozat tökéletes, tiszta, erre mutat a sok arany a szent sátorban.

Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen.. Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. II. Kor 3: 12-15

Én is adni szeretnék neked, Uram: áldozatot, tisztát, kedveset. Bármit mit érted teszekk, hadd lenne arany, ami azt jelenti, te vagy szent, és csakis te vagy méltó a dicséretre. Legyen a szolgálatom olyan ezüst, amely megváltott, tiszta szívemből fakad. És akkor jöhet a tűz, az ítélet, megmarad mit Érted tettem.
Szívem templomához gyűjteni akarom ma is az aranyat, ezüstöt, drágaköveket (Jelenések 21: 18-21a)... Szívem temploma a maga egyszerűségében sok sok értéket hordozhat.
Kissé elvont a mai téma, de engem igazi dicséretre hangolt, és újból őszinte, tiszta jócselekedetekre ösztönöz. Bárcsak "arany"-"ezüst" értéke lenne annak is előtted, Uram, hogy a kislányt családunkba fogadtuk! Bocsáss meg, ha a "rezet", csak az áldozatot, láttam eddig ebben a döntésben.

Minden reggel érzem...

A sátorkészítés feltétele: adakozó szív
Néhány igét nézek meg közelebbről, és Mózest is majd, aki kulcsember Isten lakásának készítésében. Mielőtt a sátor megépül Istennek, a szíveket akarja felkészíteni rá.

"És átvevék Mózestől mind azt az ajándékot, a mit az Izráel fiai hoztak vala, a szent hajlék felépítésének szolgálatára. Azontúl is minden reggel önkéntes ajándékot is hoztak. " II Mózes 36:3

Gondoskodsz népedről, amikor szükségben van, amikor hálásak, és akkor is amikor nem szűnnek meg a panasztól. Mert hűséges vagy, nem is tennél másképpen. De eljön az idő, amikor te adsz lehetőséget arra, hogy adjunk neked. Szabadon, önként, azért, hogy örömet leljünk benne. "Mert az önkéntes szabad adakozásnak egy motivációja lehet, az adakozás öröme." B. M. Minden reggel mannára ébredtek, és mintha most ezt a példát követte volna a nép, ők is minden reggel adakoztak neked. Egészen addig, míg már annyit adtak, hogy le kellett állítani őket. Hihetetlen.
Bár ma is le kellene állítani minket az adakozásban. Értem már! Te minden reggel adsz nekem. Élvezem a mannát és mindent ami gondosodásoddal jár. De most te is lehetőséget adsz nekem az adakozás örömére. Nem, nem a tizedről, perselypénzemről van szó, tudom. Az természetes. MINDEN REGGEL tudatosan határozzam el, hogy ma is adok neked, másnak, abból amim van. Anyagiakat is. (Ma már tudom is mi lesz az. Hisz éreztem, hogy szüksége van rá, és nekem többet is adtál belőle.) Használd adakozásom lakóhelyed építésére. De örülök....

Ahol Isten szívesen lakik - rövid sorozat

Eljutottam a szent sátorig. Eszembe jutott, hogy kissé viccesen nekem ajánlották fel ennek tanítását a vasárnapi iskolában. Üzenem tanítótársaimnak, hogy igen, vállalom majd, ha kell, mert már Isten is lehet kéri tőlem:).Szóval elolvasom a GY.E.K. anyagot róla, emlékezem még Beth Morre: God's dwelling place bibliatanulmányozó kérdéseire, és még vannak itt könyvek a témában, lehet lesz időm néha azokba is belenézni, de Lajossal mindenképpen szeretném megbeszélni a gondolataim. Mindig szeretem ahogyan kiegészít, vagy kijavít:) Szerintem úgyis egy-egy ige fog jobban megmaradni bennem, ami éppen a napi üzenet.

Istenem, milyen lehet az a hely, ahol te szívesen lakozást veszel? Lehet az az én szívem is? Izgalommal várom, hogy mit fogsz tanítani nekem.

Mit vegyek fel?

Jól ismert kérdése ez a nőknek. Szeretem a szépet, a stílust,a ruházatban is. Izráel népével vándorolva, azt olvastam ma, hogy nem csak vezetésről, oltalomról (felhő és tűzoszlop), eledelről (manna és hús) gondoskodtál, Uram, hanem azt is mondod:"Mindamellett is vezérlettelek titeket a pusztában negyven esztendeig; nem koptak le a ti ruháitok rólatok, és a te sarud sem kopott le lábadról. " V. Mózes 29:5 Ez tényleg csoda. Igazi márkás holmik. De mégis, mielőtt az lenne az érzésem, hogy olyan ruháról van szó, amelyben a lényeg csak az, hogy ne kopjon, tovább olvasgattam.
 • a Te ruházatodról: dicsőségbe és fenségbe öltöztél Zsolt 1O4:1
 • engem ahogyan ruházol: szebben, mint Salamont, vagy a mező liliomát öltözteted Máté 6: 28-3O ( gyakorlatilag ez hogyan is van? gondolkozom...:)és majd megadod, hogy mint menyasszony, én is felöltözzem fényes, tiszta, fehér gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedete. Jelenések 19:6-8

Ma is szeretném ezt a gyolcsot megelőlegezni. Ezért emlékezem a te ruhádra, amelyre sorsot vetettek Máté 27: 35, és vérbe mártott ruhádra Jel 19:13. Mert ezáltal lehet nekem fehér ruhám. Köszönöm Jézusom!

megjegyzés: 3 alapelvet igyekszem követni, ha ruhát vásárolok

1. ne legyen kihívó (a legfontosabb a tisztességes öltözet)

2. ne legyen kirívó (a kultúrában, közösségben, ahova eljárok)

3. nem vásárolgatok drága ruhákat (ez nem a minőség ellen szól: inkább egyszer egy "drágább" darab, mint többször kelljen kicserélni az "olcsót". Ez lehet márkás darab, de nem lennék Gucci, Prada, Fendi, Armani.... mániás, bármennyire bővölködő életet adna az Úr. Szerintem ettől óv a I Péter 3: 3 Ez az én véleményem. Természetesen kiegészíthető:)

Az anyasággal jár?

Zsolt 90,14.
Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben.
Péld 3o:8
táplálj engem hozzám illendő eledellel.

Ma iskolakezdés volt, és hiába húztam fel az órát a szokásos sulis időpontra, nem sikerült az idővel gazdálkodnom. Anettet elvitte az édesapja iskolába (most egy hétig itthon van, és nála lakik a kölcsönkapott gyermekünk:), de még mindig volt 4 gyerek akikkel iskolába, óvodába siettem. Sajnálta is Lajos, de ő ma nem segíthetett. Ügyintézés, sok dolga van, pont. Megértem.
Nem magyarázkodom Uram, tudom, hogy sikerülhetett volna több időt szánni a beszélgetésünkre. Ha tegnap este még mindig ez lett volna a legfontosabb holnapi programom. De izgultam az új tanév miatt. Mégis, a jó jel, ugye, hogy ANNYIRA SAJNÁLOM hogy már 3. napja kimaradt a tanulmány. No, van kész áhítat, de én jobban szeretem mikor magam készítem az "ennivalót". Nem leszek "mesterszakács" soha, tudom, de mégis szeretem, ha megérthetem szavad magamnak.
Ígérem holnap én is iskolát kezdek, mert tanulnom kell, hogy mostmár több gyerek iskolázása mellett úgy gazdálkodjam az időmmel, hogy a reggeli csendes perceink ne rövidüljenek. Hogy sikerülni fog-e? Hát persze, hogy igen. Volt már ilyen válság a kapcsolatunkban, emlékszem...mikor megszületett a gyerek, mikor betegség volt a családban és sorolhatnám. De mindegyiknél átsegítettél ezen az időnyomoron. Azt hiszem a bűnbeeséssel az időérzék nagyon csorbult az emberben, az örökkévalóság is felfoghatatlan. Kevésbé maradt isteni ez az érzékünk. Végesnek látunk mindent, pedig nem az. A mai napom se. Ezért köszönöm, hogy mégis beszélhettem veled. És most megyek, hogy a lányokkal is megszólíthassunk az imacsoportban. Jó veled! Szeretlek!

Visszajön

Hazajött a család feje is végre, együtt vagyunk mind (még a szüleim is). Mindig olyan érdekes euforikus hangulat vesz rajtunk erőt, mikor visszajön Lajos egy-egy útjáról.
A ma délutáni összejövetelen is a visszajövetel téma ragadt meg bennem. Jézus majd eljön a felhőkben...Hogy Ő nem csak bárány (áldozat), hanem oroszlán (hatalmas) is.
És kétféle síró ember lesz azon a nagy napon: azok, akik félelmükben ordítoznak, mert a Bíró ítélni fog, és lesznek, olyanok, akiknek akkor ér véget sírásuk. Mert akik már sírtak bűneik felett, Jézus letöröl minden könnyet a szemükről.
Személyes:
Bár szeretem a földi életet, én tényleg várom azt a napot! Ha a te közelséged ilyen dicsőséges már most, és mindennél jobb, akkor mennyivel inkább az lesz, ha színről színre meglátlak Istenem. Nem mindig volt ez így, pedig már a gyermeked voltam. Talán azért, mert kevésbé ismertelek. Még most se eléggé, de várom azt a napot. Szeretlek, Uram!

Felolvasott ige: Jelenések 5.

Szülői hivatás

Ma a bibliatanulmányom elmaradt, mert Perecsenben szolgáltam egy rövid üzenettel (vasárnapi iskola tanítók konferenciája), és erre készültem inkább. A téma a taníthatóság volt. Gondolataimból néhány sor:
A Biblia több képet használ a tanítás-tanulási kapcsolatokra: pásztor-bárány, fazekas-agyag, mester-tanítvány (mentorlás), családi kapcsolatok (testvér, atya-gyermek, anya-gyermek)...
Visszaemlékezve, a legnagyobb hatással azok tudtak tanítani,akik szülői szeretettel vettek körül, kissé elfogulva hittek bennem. Családban, iskolában, gyülekezetben. A mai generációban is ez lehet a leghatékonyabb tanítói módszer, nem hiába lett népszerű az otthon-tanítás (home school) már Kelet Európában is. A tanulásra ösztönzés a szereteten, el-és befogadáson, a tanulóra szánt időben, személyes kapcsolatban rejlik. Mindez természetes közegben zajlik, inkább felfedezve a dolgokat, mint írás- és szóbeli ismeretszerzésen.
Lelki szülőkre utaló példák a Bibliában:
Pál Timóteusnak, mint atyja: „az én szeretett fiamnak”.
János a 3. levelében az „úrnő és gyermekei” megszólítást használja
Máriának Erzsébet, és nőknek külön ott a tituszi ige: „az idősebbek tanítsák a fiatalabbakat”.
A tékozló fiú példázata: atya-fiú kapcsolat stb.
A lelki apaság vagy anyaság nem életkortól függő. Ismerek olyan lányt, aki egy ideig a frissen megtért nagynénjének volt lelki anyja. Vagy egy idős vasárnapi iskolai tanító lelki atya lehetett a fiúk-lányok számára, akiket tanított. Isten használja a szülőképet, amikor magáról és rólunk, gyermekeiről szól. Vagy az anyaképet is. „Elfelejtkezhetik-e az anya az ő gyermekéről? Én terólad el nem felejtkezem”. Ézs 49:15
Egy lelki anya főbb jellemzője: befogad, bátorít és meghallgat. Tituszhoz 2:3-5 szerint a gyakorlati dolgokban is eligazítást ad.
Istenre, mint atyára jellemző a Zsolt 1o3:9-13 szerint, hogy TÜRELMES, MEGBOCSÁTÓ, SZERETETTELJES, továbbá vezet, irányt mutat, egyenes (rámutat a hibáinkra még ha fáj is), megvesszőz, de be is kötöz, és gondoskodik (mely atya az, aki ha kenyeret kérnek követ ád...mennyivel én a ti menneyi atyátok..Lk 11).
A vasárnapi iskolában tapasztalják-e ezt a gyerekek a tanítóktól? Hogyan viszonyulunk egymáshoz a szolgatársak? Kinek vagy a lelki atyja, anyja? Mennyire van benned türelem a társad jellemének kiformálódásához. Hogyan gondoskodsz róla? Mer egyáltalán segítséget kérni tőled ?
Bátorítani szeretnék mindenkit, hogy kérje Istent, adjon olyan szívet, amely kész meglátni azt, akiért felelős, akinek segíthet. Vannak olyan személyek, akik még nem születtek meg. Ahogyan egy újszülöttet várnak egy családban, úgy várjuk-e a "barátkozók" újjászületését a vasárnapi iskolában, gyülekezetben? Ha megszületett, tudunk-e lelki szülőként dédelgető szeretettel viszonyulni hozzájuk? Te kihez fordulsz, ha segítségre van szükséged? Lehet kérni Istentől a lelki támaszt. Nekem is Isten több évi imádság után adta meg, hogy vérbeli szüleimen kívül másokban is támaszt leljek, példaképeimtől személyes törődést kapjak. De először neked kell lépni. Itt is érvényes, hogy jobb adni, mint kapni. Amit kaptál Istentől, add tovább. Tapasztalatot, szeretetet, törődést. Adjon Isten ötleteket, hogyan ápoljuk ezeket a családi kötelékeket (imacsoport, közös tevékenységek, bibliatanulmány
).
„Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é?” (Róm. 2:21). Mikor érezted utoljára Isten atyai szeretetét az életedben és hogyan (gondoskodás, vesszőzés, tanítás, türelem) ?Imádkozzunk azért, hogy megújuljon az atya-gyermek kapcsolat Isten és közöttünk, hogy mi is ilyen viszonyban lehessünk azzal, akit Isten ránk bízott. Mert lelki szülőnek lenni az egyik legszebb hivatás!

Lelki dietetika

Mai igém: II Mózes 16-17 rész
Nem tudom más hogy van, de nekem nagyon rosszul esik, amikor a gyermekeim a szerető gondoskodással készített házi kosztot megvetik. Tudják, hogy ez az egészséges és tápláló a számukra, de ők mégis a mikormilyen újabbnál újabb "csipszre" vágyakoznak. Előfordul családunkban is az ilyen.

Izráel népe szabadságot kapott Tőled, Istenem. Megmutattad nekik dicsőséged, jelekkel és csodákkal gazdagítottad, a keserűt édessé változtattad. És a nép egyszeriből, hihetetlen szemtelenséggel(?) azt mondja: visszakívánjuk azt, amit Egyiptomban ettünk. Nem könnyű a nehéz időszakokban, egyiptomi és márai körülmények között kiállni a próbát. Aztán elláttad földi jóval (hús), és mennyeivel. Meghívtad néped a saját asztalodhoz, legbensőbb közösségre veled. Mannát adtál, minden nap frisset. De a panaszkodás marad, nem a hit erősödik.
Isten bőséggel is próbál, nem csak a szükséggel. A bőségben talán nagyobb veszélyben van az emberi jellem. Próbák igazolják nálam is.
Nagyon kívánom Istentől a mennyeit. És van, hogy amikor legjobban eltölt vele, jön a kísértés a régi menüvel. Egy kis világi mentalitás, büszkeség (csak nem vagyok éppen senki, hogy képzeli), a külcsín hangsúlyozása (ilyen világban élünk, muszáj lépést tartani, nem?), saját érdekeim hajszolása (mert megérdemlem szlogennel), egy kis panaszkodás (hogy nem erre teremtett az Isten), öncélú gyermeknevelés (azért születtek, hogy boldog legyek), mind mind olyanok, mint az egyiptomi "húsos fazekak". Nem lehet egyszerre élvezni a világi ízeket az Úr asztalával! Tartsd meg Uram, egészséges étvágyamat a "manna" iránt, és segíts ma is nemet mondani a régi ízekre.

UI. A memorizált igék olyanok, mint a vitaminbomba. Olyankor fejti ki hatását, amikor a lélek immunrendszere legyengül, mert nem jól táplálkozik. Újból elkezdtem "vitamint szedni". Drága hát! Időbe kerül és önfegyelembe. De megtérül a nehéz napokon:)

Rapha, vagyis a gyógyítóm

Izráel népét követe eljutottam Mára pusztájába- II Mózes 15:22-27 . Nem volt víz, zúgolódtak. Lett víz, de keserű. Megint zúgolódtak. Mózes Istenhez fut segítségért, Ő rámutat egy fára, azt vízbe vetik, és a víz megédesedik. Utána azt mondja Isten népének, hogy Ő a gyógyítójuk: Jehova Rapha! "És ezek után jutának Élimbe, és ott tizenkét forrás vala és hetven pálmafa; és tábort ütének ott a vizek mellett. "

Szeretném ma meglátni azokat az eszközöket, amelyekre rámutatsz, ha netalán keserű szájízem lenne valamiért. De te ennél többet is gyógyítottál az életemben. És megígérted gyógyulásom után, hogy elvezetsz a "tizenkét forráshoz", sőt mi több, élő víznek folyamai ömlenek belőlem, mondtad. Elhittem, tapasztaltam, még akarom. Néhány dolog, amiből gyógyítgattál:
 • epés ítélkezéseimből..ha nem is mondtam ki mindig. más szóval kritizáló keserű szavak
 • lustaságból. néha arra hivatkoztam, hogy nem erényem a rendszeresség, így teremtettél. Hej, de sokat tartott ez a kezelés...még mindig hatnak a régi gyógyszereid, Uram!:)kell ma is.
 • tökélybetegségből, ami az előzőt váltotta. hogy akkor tetszem magamnak és neked, sőt a szeretteim is akkor tetszenek, ha minden a lehető legnagyobb rendben van
 • önző gondolatvitelem. minden nap újra kerülget a vírusa. ragályos, kíméletlen, és legtöbbször csak későn érzékelik. Nem is folytatom, mert ebből indul ki minden többi.

Köszönöm, hogy Jézuson keresztül találtam gyógyulást betegségemre, bűnömre, hogy a "keserű" miatt nem a magam és mások panaszával maradtam, hanem édes vízre találok ma is benned.

Felhős öröm


És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok. Mk 9:3
Tegnapi témánkról tovább elmélkedem. Eszembe jutottak tanítványaid, akik a megdicsőülés hegyén felhőkkel volt védve Isten jelenlétében. Vagy Mózes, aki felhőn keresztül szemlélte dicsőséged. És Izráel népének a szentélynél mindig felhőben jelentetted ki önmagad.
Felhők vesznek körül. Chambers is ír róluk, hogy ezek a nehézségek, problémamegoldások azok, amelyek dicsőségedet megmutathatják.
Az Óvoda ügye rendben, hála, hogy csodát tettél. Egyik kérdés továbbá, mi az, amit vállalnom kell a sok szükség, szolgálat, munkalehetőség közül. A családom mellett, amit még tehetek, természetesen. Ködös jövőképem, felhős őszöm van még. DE te megdicsőülsz ezekben a napjaimban, és ezért nem is kívánok "felhőtlen" örömöket, mert így van teljes öröm tenálad.


a felhő meghatározása a wikipédia szerint:

Felhők alatt azokat a diszperz rendsz.ereket értjük, amelyek a fény útjában jól látható akadályt képeznek.

Felhők szárnyán

Őszi kéklő ég, különböző formájú cakkos fellegek vonulása, majd egy oszlop formájú. Mostani igém jut eszembe. Izráel kivonulása.
"Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban" II Mózes 13:21
Ő van a felhőben, ami Isten jelenléte ( Jehova Shamma) és Isten gondviselése (Jehova Jireh) Izráelnek. Nekem is lételem e kettő. Miért is kívánnék akkor felhőtlen vezettetést?!:) Hisz az elmúlt napokban is ebben volt a gondoskodás.

Iskolakezdésre készülünk. Kérem Istenem, hogy járj gyermekeink előtt. Légy nappal felhőoszlopként a védelmük. Óvd őket az úttesten, az iskolában, tartsd távol rosszindulatú embertől, baráttól, könnyelműségtől, tunyaságtól, rendetlenségtől, rossz társaságtól. Én nem tudom őket megvédni. De jelenléted, gondoskodásod befedezheti őket. Köszönöm. És felhők szárnyán suhanok. Nem érzem, de tudom, hogy ez a jelenléted most. Ennyi elég.

Ha hiszek, igazságot, áldást adok örökségként

Ábrahám,, Izsák, Jákób, József életét átolvasva, Ábrahám hite maradt meg bennem most. Milyen örökséget hagyott leszármazottainak. Ha nem hitt volna az ígéretben..
DE ő "az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti.
Azért is tulajdoníttaték néki igazságul." Róma 4:21-22

Hiszek ígéretedben Istenem. Mert, amit te mondasz, az mind igaz. Annyiszor átéltem már ezt, mégis minden esetben újra kell harcolni ezt a hit dolgot: hinni abban, aki vagy és hinni azt, amit mondasz.

Megtapasztalás:
A tegnapi ige után végre kész voltam kimondani, hogy ha nincs is megoldás, megfelelő személy még helyettem az óvodába, nem vállalom a munkahelyet (a kötött munkaidő megvon az 5 gyerektől, foglalt férjtől, akik prioritás, mindenek előtti elhivatás). Nem kéri tőlem Isten ezt a szolgálatot. Nehéz volt ezt megtenni, mert szívemen hordom a gyülekezetnek ezt a misszióját. Úgy gondoltam, ha nincs óvónő, nekem kell megoldani. De te arra tanítottál, hogy higgyem, te fogod ezt megtenni. Ígérted a nyáron, hogy gondoskodsz.Csak én nem tudtam eddig hittel nemet mondani. Tegnap estig. És ezután, ma reggel jött a megoldás, olyan ember személyében, akire nem is gondoltunk: képzett, óvodai gyakorlattal és komoly, megbízható. Jobb, mint akire mi gondoltunk volna. Kiderül holnap, hogy tényleg ez a te megoldásod, Uram?! De most már nem félek. Ezek után, minden lehetséges. Az is, hogy köv. lépésként az én utamról is gondoskodni fogsz. Csodákat élek át. Léptem, és te akkor gondoskodtál.A gondviselés hegyén járok, mint Ábrahám. Köszönöm, hogy minden szavad egyenes és személyes ma is. Áldalak!

A hitpróba jutalma a gondviselés

És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt. És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés. I Mózes 22:8, 14

Tanulgatom, hogy e kettő együtt jár: a hitlépés és gondviselés. De az Úr hegyén járok már. Engedelmeskedünk, hiszünk és "megyünk ketten együtt..."

Nem látom még azt a jövőt Uram, amit ígértél. A körülmények szinte ellenkezőjét éreztetik velem. Sötétben nehéz lépkedni. Most ez a hit számomra. Minden nap egy lépés. Kivárom az áldásaid, a világos vezetést, a győzelmet. Békességem van.

UI. Az óvodának óvónőt kerestünk. Ez a holnap lépése.

Otthon

És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből,...és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel" I Mózes 12. rész

Nem könnyű kimozdulni a kényelmi helyzetből és engedelmeskedni Istennek. Nő vagyok, és szeretem a biztonságot, a kiszámítható lépéseket. Te most új, hitbeli útra hívsz... Veled akarok járni, hisz tudod...de nehéz ez nekem. Hitből élni, feladni munkahelyet, lehetőséget, mindent!Sokszor akartad ezt már nekem tanítani. Amikor gyermekekkel ajándékoztál, "álmokat" adtál és elvettél, mikor nem várt vendéget küldtél, aki áthúzta kiszámítható, kényelmes programomat... Nem is folytatom, ez is elég az ismétléshez. Kis és nagy eszközökkel oktattál. Most újból ezt a leckét tanuljuk, Uram. És én "megyek". Hisz azt már gyerekkorom óta szokom, hogy ahol te vagy, ott az otthonom. Ábrahám és Sára életében is ez volt. És te jutalmaztad, megáldottad őket...
Otthon vagyok benned a nihil érzetemben is.

Szivárvány

Sokszínű átmenet az eső és a napsütés között.
"A régiek elmúltak, íme új jött létre." "Amelyek hátam mögött vannak elfelejtem, és célegyenest futok a cél felé." Nekem ezt jelenti most a szövetség jele. Színes napjaim vannak. Sírással is áztatott imák, napok mögöttem. A cél előttem. DE már süt a nap. Kérdezték ma, hogy vagyok. Mondtam, szivárványos jókedvem van. Miért is ne, ha a hívő még esőben is a felhő mögötti napsütésre gondol...
Te láttad ma a szivárványt?:)

UI. Nóé történetét olvastam. I Mózes 9:16

Szívügy

Kislány koromban ha elméláztam és írószer volt a kezemben sokszor rajzolgattam virágot, szívecskét az előttem álló papirosra. A szívemet. Most sem ismerem eléggé. Csalárdabb mindennél (Jeremiás 17: 9,1o)-mondod Uram. Nem esik jól ez nekem. Szeretném, ha hallgathatnék a szívemre. Még ez se lenne elég? Nem! Te azt akarod, hogy a Te szíved ismerjem jobban. Akkor nem tévedhetek.
És akkor mit tegyek az enyémmel?
 • öntsem ki előtted (Zsolt 62: 8)
 • szeresselek vele téged először (Máté 22: 36,37)
 • ne a múló dolgokkal töltsem tele (Zsolt 62:11)
 • hagyjam rád a kezelését (II Krón 16:9)

Te mondtad Istenem, hogy ahol a kincsetek, ott van a ti szívetek is. Köszönöm, hogy a kincsed vagyok (gyönyörűségedre teremtettél, szemed fényének szólítasz). Ezt azt jelenti, hogy velem van a szíved? Ígérem őrizni fogom közelséged ma is.

Beszélgetünk

Zsolt 13.4-6
Tekints rám, hallgass meg,Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem: Végeztem vele! Ne ujjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom!
Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.

Várom jelenléted kiteljesedését. Hol van az élő vizek zúgása, mely belőlem árad? Ígérted. Elhittem. Volt is ilyen. Még lesz is. De hát éppen erre várok. Köszönöm a várakozás homályát. Mára is csak ennyi jutott. De a fontos az, hogy beszélgetünk.