Húsvét 2018.


Meghalni a réginek, feltámadni egy új életre!


Ha Jézust követjük, akkor fel kell vennünk a keresztet nekünk is és meg kell halnunk például az Énünknek, az önzésnek, a "magunk körül való forgolódásnak", perfekcionizmusnak, hazugságnak... Ugyanakkor, ha Jézust követjük, feltámadunk mi is egy új életre, amelyben már szeretjük azt, amit Krisztusban kaptunk, látjuk, hogy minden jó, amit teremtett, ahogyan Isten is mondta, és saját magunkra is gondot viselünk.
Az önmagunkra való odafigyelés Krisztus szerint soha nem önzés! Ide tartozik, hogy nemet tudunk mondani ételekre, étkezésre, lustaságra az egészségünk érdekében, szeretünk olyan emberekkel időt tölteni, akikkel együtt lenni élvezet, olyan tevékenységekben részt veszünk, amelyek örömet és életkedvet adnak, eleget alszunk és jókat eszünk.
Két végletbe sodorna a Sátán minket. Vannak keresztyének, akik csak önkmaguk szeretetét és elfogadását olvassák ki a bibliából, a bűnös és önző természetüket soha nem akarják meglátni és a keresztet is fölvenni... "örömködő keresztyéneknek" nevezem magam is, amikor erre lennék hajlamos. Aztán volt idő , amikor én is úgy gondoltam, hogy akkor leszek igazán jó hívő, ha folyton az "önmagam öldöklésével" foglalkozom, s hirtelen már nem csak önmagamban ítéltem meg a rosszat, hanem arra lettem figyelmes, hogy olyan könnyen ítélkezem így mindenki felett, "mert én tudom a mércét, s a hívő élet sóját"... aztán egy elnyűtt, savanyú ábrázatú "komolykodó" lettem. Az Úr Jézus erre a "lehetetlen" ellentétre s mégis gyönyörű harcra hív: minden nap felvenni a keresztet, letenni az életünket, énünket, bűneinket, mint nagypénteken. S ugyanakkor minden egyes nap gondot viselni önmagunkra s utána azokra, akiket ránk bízott az Életben. Mindezt életörömmel, kedveteléseink mértékeltességével és Lelkünk templomának a vidám karbantartásával: tehát fussunk, mozogjunk örömmel! Igyunk a friss vízből eleget! Lélegezzünk felszabadultan és szaporán a tavaszi feltámadás ünnepéből! Énekeljünk hangosan a gyülekezettel a holnap is. Mert új életet kaptunk tőle!
Áldott Feltámadási ünnepet!
 Boldog új életet!

"...mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.   Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben." Kolossé 3:1-17
#budaievodia

Nők a nőkért - segítség a szolgálatban

Nem olyan régen abban az örömben volt részem, hogy közel 20 év után a tiniklub szolgálatát átadhattam a fiamnak. Röviden összefoglaltam a tinédzserek között nyert tapasztalataim (iskolában osztályfőnöki órákon és gyülekezetben a klubos tevékenység által), ezt előadásban és jegyzetben is megosztottam. Örültem, hogy segíthettem a visszajelzések szerint. Hálát adok az Úrnak, hiszen amit tovább adtam, Tőle kaptam, én is csak eszköz vagyok. (Ha valakit még érdekel, szívesen elküldöm. Alázattal és szeretettel.)

Így karácsony közeledtével, ajándékozás miatt is, az az indíttatás jött, hogy egy meghatározott idő alatt (január-június) heti levelezésen keresztül osszam meg azokat a gondolatokat és tapasztalatot, amit a női munkában adott a Jó Isten. Figyelem én is az előttem járó asszonyokat, nőket, akik a nők között hatékonyan, szeretettel szolgáltak, szolgálnak. Édesanyámon és anyósomon kívül (akik lelkész-feleségek voltak) két- három nő volt, aki tudatosan "maga mellé vett", hitt bennem, tanított, és példát adott sok-sok szeretettel, bátorítással és figyelmeztetéssel. Carol Porter volt az egyik, aki önzetlenül, 11 évvel ezelőtt, a könyve alapján, levelezésen ás személyes találkozáson keresztül, végig vette velem a női szolgálat alapleveit. Sokat segített. Halála előtt, sikerült meglátogatnom Kaliforniában. Mikor hálálkodtam azért a szellemi örökségért, amit nekem hagyott, azt mondta: nem! A szellemi örökséget azt most adja: megkér, hogy egyszer adjam tovább, amit tőle tanultam...

Sokszor javasoltam női vezetőképzők szervezését, úgy, mint aki igényelte is. Egyszer lehetőség volt Vásárhelyen női szolgálók ötletbörzéjére, ha emlékszik valaki. Sokat nyertem abból is. Majd lányoknak, fiatal asszonyoknak összeállítottam a "Király szolgálatában" jegyzetfüzetet kreatív csoportfoglalkozásra ugyanilyen szükséggel és vággyal... (ha valakinek szüksége van rá, ezt is elküldöm).
 Most, úgy érzem eljött az ideje, hogy továbbadjam azt, amim van, annak, aki fogadja. Alázattal jár mindkét félnek, tudom. De egymás hite által csak így épülhetünk.
Alább felvázoltam a női munka lépcsőit, amit 18 levél formájában szeretnék hetente kiküldeni azoknak, akik jelzik, hogy szeretnének valamit tenni a nőkért, s ez nem azt jelenti, hogy az illető kifejezetten szociális munkás, vagy lelkipásztor felesége. Bárki, aki szeretne segíteni, szolgálni a nőket. Természetesen, inkább fiatalabb nőkre gondoltam, akiket én mint kicsit "idősebb", segíthetek. Szívesen válaszolok is, ha kérdés jön, arra is megpróbálok válaszolni, imádkozni mindenképpen szeretnék. A székelyföldi érdeklődőkkel személyesen is találkoznánk, egyszer a tanulmány közepe táján, s majd júniusban is a végén, hálát adni. Természetesen, ezt azokkal, akik igénylik.
Amennyiben érdekel ez a levelezésen keresztül megosztott gondolat és bibliatanulmány, kérlek írj a budaievodia@gmail.com címre nekem.

A mentori levelező tanfolyam témái: 

 1.  a személyes csendesség fontossága
 2. a szolgálat örömének felfedezése
 3.  a lelki ajándékaid kibontása ill felgerjesztése- A szenvedélyes női szolgálat s annak motivációja
 4. a női munka elkezdése
 5.  cél, látás, misszió
 6.  női szolgálat struktúrája, helyi sajátosságok
 7. a szolgálati feladatok megosztása
 8. a körülöttünk élő nők igazi szükségletei
 9. imacsoport vagy/és bibliatanulmány az alap
 10. a nők mentorlása a szolgálatra
 11. a vezetői csoport megszilárdítása
 12. a szolgálat kibővítése: gyerekek felvigyázása, tanítása, a fiatalok szeretete, idősek, gyengék és szükségben levők támogatása, társadalmi életben „világítás”
 13. elérni a nőket, ahol élnek, szükségeikben
 14. elérni a nőket konferenciák, különleges programok által
 15.  női szolgálat folytonossága
 16. új vezetők képzése, átadása egy-egy területnek
 17. konfliktusok, nehézségek kezelése
 18. más női missziókkal, női szolgálókkal való kapcsolattartás

amíg kisül a húsvéti kalács

...gondolkozom a nagypénteken, a mán. "Értem, helyettem, miattam" visszhangzik bennem a kereszt üzenete.
Isten fia életét adta értünk, úgy szeretett. Mi éljünk másokért s szeressünk hasonlóan. Először a családom, de a rám bízottakat mind:
-Tegyem meg ÉRTE
-Végezzem el HELYETTE
- Szenvedjem el MIATTA

Melyik a 3 közül a nehezebb? Jövök a kereszthez, s kapom a szeretetet. Éppen annyit, amennyi kell a férjemnek, gyerekeimnek itt és távol, barátaimnak és mindazoknak, akikért, akik helyett, akik miatt....
Köszönöm.

Szárnyaszegetten, de a gyógyulás útján

SZOLGÁLNI - SZÁRNYALVA VAGY SZÁRNYASZEGETTEN
A MADÁR
Fiam galambokkal foglalkozott több éven át, és alkalmam volt néhány reptetést végig nézni, illetve a szomszéd madarait is megfigyelni, ahogyan repkedtek. Volt madár, amely természetétől fogva, hol a többiek előtt-felett, hol utánuk-alattuk is röpködött a csapatban, plusz köröket járva, sok energiával, mintegy lelkesítve a többieket, hogy „szép az élet, szárnyalni a legcsodásabb egészen a célig”! Aztán volt olyan madár, aki megbízhatóan, pontosan elindult és végig a középen haladt, mintegy biztos pontként a többiek számára, hogy: „kitartás, elérjük a célt”! A vadludakról is láttam egy felvételt, sokat lehet tőlük tanulni. Nem jó, ha a cél helyett, inkább folyton egymást figyelik…az emberek között ilyenkor van az összehasonlítás csapdájaként az irigység, a büszkeség, ami szárnyaszegetté tesz nagyon hamar. Még mi okozhat sebesülést?! Érzelmi, lelki sebek, akár fizikai betegség, valamilyen külső támadás, ami szinte képtelenné tesz tovább repülni.
Az OKA
Kérdés: ha már nem lennél megbízva ezzel a munkahellyel, szolgálattal, pozíció nélkül is tovább vinnéd-e a terhet s a munkát, ahogyan lehetőséged lenne rá? Gyerekmunkában, bármilyen szolgálatban… Van-e örömed, helyes szenvedély abban, amit teszel?
Van rejtett oka is a megsebesülésnek. A helytelen motiváció. Ha emberek vagy a szükség motiválnak csupán. Ha az értékünk ebben a teljesítményben van.
Milyen madárról van szó a Bibliában?
sasmadár
Elsősorban Isten magát hasonlítja a sashoz, aki úgy gondoskodik rólunk, mint a sasmadár a fiairól, akinek szárnyai soha nem törnek meg, hanem gyógyulást, menedéket találunk alatta.
„És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az õ szárnyai alatt.” Malakiás 4:2
Szárnyaszegetté váltál a küldetésedben? De egyáltalán van-e elhívásod, küldetésed?!
A legjobb közeg a gyógyulásra az Isten közelsége. Szárnyai alatt tudunk felépülni.
1.    otthoni csendesség megerősítése
–imanapló írása
-dicsérő énekek hallgatása éneklése
-hangos ima, beszélgetés igeversek által is Istennel
2. imacsoportok által
-nincs semmilyen hosszú távú szolgálat, akármilyen erős szolgáló-szervező csoportunk is legyen, ha nincs imaszolgálat mögötte. Előbb vagy utóbb bármilyen szolgálat, amit Istenért végzel (még a templomtakarítás, éneklés, szervezés, vagy bármilyen papírmunka stb.), hatékonyságát veszti imaháttér nélkül. Isten elvégezheti munkáját nélkülünk is, de akkor kiégés, megfáradás lesz a sok munka vége. Fáj, ha nem értékelnek, ha nem erősítenek..pedig a küldetést, a megerősítést máshol, mástól kellene várni és megkapni elsősorban, nem akitől éppen várjuk.
Van-e imacsoportod? Kezdeményezz…
Voltam egy olyan állatkertben, ahol egy rezervátum arról szólt, hogy a megsebesült madarakat ápolták, felerősítették, hogy majd vissza reptessék a vadonba.

SZEMÉLYES
Ha visszanézek, nekem is volt néhány szárnyaszegett időszakom az életemben, a szolgálatban. Húszas éveim végén értettem meg, mi az igazán helyes motiváció az Isten és férjem oldalán levő munkában. Isten összetört, de be is kötözött azon a lánykonferencián, hogy aztán szárnyalhassak. Utána is volt, amikor tollaim tépkedték, talán röpködéseimmel "rá is szolgáltam" az irigykedő kritikákra. Az elmúlt két évben a hűség gyümölcse és a kegyelem adott erőt tovább repülni, mindabban, amiben nagyon egyedül éreztem a szolgálat terhét, vagy éppen kevés öröm érlelődött bennem. Mindegyik időszak áldásommá vált. Hálás vagyok a szárnyaszegett napokért, útjaimért. Ezekben a helyzetekben láttam meg többet Isten védelmező szárnyaiból, s erősödött meg az imaszolgálat, ahol nem csak én hordozhattam szolgatársaim, hanem az én kezeimet is tartották a harcban. Nem sokan, de elég volt ahhoz, hogy akár itt laktunk, akár az előző lakhelyünkön, a szolgálatban hűségesek maradjunk. Ezek az imatársak nem szimpátia alapján adatnak az embernek, hanem a tehervállalásban, szükségben, a nehéz időkben adatnak. Az is megadatik, hogy egy-egy ilyen ima(szolga)társi kapcsolatból barátság is alakul. Ezek életre szólnak, hisz a mennybe köttetettek, és továbbra sem rólam vagy róla szólnak elsősorban, hanem Istenről. Nincsenek elvárások egymás iránt, csupán szeretet-szabadság. (Ó, de szeretném, ha ezt még sokan megértenék, átélnék...!) 
A szárnyaszegett időszak még egy áldása, hogy sebeink gyógyítóvá lehetnek mások számára. Amit átéltem, tovább adhatom másoknak, akik éppen elfáradtak: ifjak vagy a legkülönbek közül. Mert ha az Úrban bízunk, ha az Úrra várunk egy ilyen helyzetben:
erőnk megújul, szárnyra kelünk, mint a sasok, futunk és nem lankadunk meg, járunk és nem fáradunk el.” Ézsaiás 40:31

Szárnyalva, szabadon és örömmel írtam e sorokat régebben, s vallom akkor is amikor újra megoszthatom. 😊Konfliktusról, munkatársi kapcsolatról

Egy szeretetteljes dinamikus csoportban, közösségben, családban elkerülhetetlen a konfliktus. Annak a jele, hogy élet van, hogy egészséges személyek alkotják, akik felvállalják véleményeiket, különbözőségüket. A baj akkor van, ha minden kicsiny dolgot "muszáj" felvállalniuk, hiányzik a türelem és empátia, illetve, ha tényleg lényeges dologról van szó s a "békesség kedvéért" szőnyeg alá söprik (aztán csak idő kérdése és mégis kiborul a szemét, s csak lehessen feltakarítani, kezelni a helyzetet....!). Így nem szokják meg az egészséges kommunikációt, mint a konfliktuskezelés eszközét, amelyben rengeteget lehet fejlődni. Olyannyira lehet fejlődni a kommunikációban, hogy egy idő után tényleg ritkává válik a konfliktus, mert már legtöbbször megelőzik azt.
Valaki ezek a gondolatok mellett azt is mondta: "fiam, vannak konfliktusszerzők, konfliktuskeresők, konfliktuskerülők és konfliktusmegoldók".
A saját megfogalmazásom, tapasztalatom szerint (teljesség igénye nélkül) a:
KONFLIKTUSSZERZŐK: azok a domináns személyek, akik úgy születtek, hogy mindenekfelett szeretnek győzni, nehezen tudják elhallgatni a véleményüket, vagy kivárni, hogy más is elmondja az övét. Édesanyaként már most feladatomnak érzem az ilyen kolerikus jegyekkel született gyermekem türelemre, meghallgatásra-elhallgatásra, empátiára nevelni, segíteni. A lányoknál különösen előny, ha minél hamarabb megtanulnak békességszerzők lenni konfliktusszerzők helyett....

KONFLIKTUSKERÜLŐK: csendesebb, visszahúzódottabbak, akik megszokták, hogy jobb, ha hallgatnak, de hosszútávon mégis megterhelődnek és valahol nagyon megszenvednek a hallgatás, a "mindent eltűrök, elviselek" pillanatnyilag erénynek tűnő viselkedés miatt. Amikor mégis kénytelenek szembenézni a sok elhallgatott dologgal vagy lelépnek a megoldás elől (a kapcsolatot teljesen megszakítják, s már nem csak a konfliktust, hanem a személyt is véglegesen elkerülik) vagy olyan sok sebet összeszedtek, hogy nagyon hosszadalmas folyamattá válik a kapcsolat rendezése...már a másik félnek se könnyű! Ide tartozhat olyan eset is, akiket gyerekkorban túlságosan is arra neveltek példával és tettel, hogy hallgatni kell, illetve a "békesség minden áron" fontosabb az igazságnál is! (Felnőtt korban emiatt összetéveszthető a konfliktussal való szembenézés a konfliktuskereséssel, így bűntudat és félelem van jelen, amikor valamit szóvá szeretne tenni az illető.)

KONFLIKTUSKERESŐK: általában kisebbségi komplexus van mögötte, vagy valamilyen múltbeli ok, ami miatt a személy élvezi, ha egy konfliktushoz hozzászólhat, vagy megcsillogtathatja ő is a véleményét. Mivel a motiváció nem helyes, általában nagyobb ügyet kavar az egészből, nem beszélve arról, hogy az ilyen személy nem elég bátor az építő kommunikációhoz, inkább rendre hallgatja meg a személyeket s így formál véleményt, nem beszélve a pletyka az "ültetés" (ellenségeskedés szítása) veszélyeiről...

KONFLIKTUSMEGOLDÓK: természetesnek tartják a különbözőségek okozta véleményeket, nem ijednek meg a feszültségtől, nem azt keresik, hogy kinek van igaza, hanem az igazságot szeretetben elkérik Isten jelenlétében s majd felvállalják is akkor amikor ideje és helye van. Szeretettel... Ők se szenvednek kevésbé, hisz az igazságot nem mindenki fogadja alázattal, csak az, aki teljes a szeretetben s akinek a motivációját megtisztíthatta az Úr. Mert az ilyen ember nem fél megalázkodva bocsánatot kérni, még akkor sem ha a másik félnek jobban illene, nem félti a tekintélyét, hisz tudja, hogy az Úr úgyis bizonyít hosszútávon és az igazság és a testvéri kapcsolat többet jelent, mint, hogy kinek adott a többség igazat, vagy a másik fél beismerte-e...

Eszembe jut akaratlanul is a nevem. Édesapámnak elsősorban a jelentése tetszett meg. Evódia annyit jelent, mint jó illat ( a görögben ez a szó használatos, amikor az ige azt írja: Krisztus jó illata vagyunk. Krisztus Evódiái vagyunk). Más értelmező szerint nagy utazást jelent. De a Bibliában úgy kap helyet, mint akit békességre kellett segíteni a Priszcillával való konfliktusában. Sokszor hallottam már kiragadva a kontextusából ezt az igeverset (Filippi 4:2) tanítva a konfliktusokról, különösen a nők közötti feszültségek veszélyeiről... Érdekes, hogy édesapám teljesen más megvilágításban magyarázta ezt már nekem egészen kicsi koromtól:
1. Filippiben a gyülekezet egy munkás gyülekezet volt, s ezért voltak inkább konfliktusok, az említett igehely is erre mutat. Közel sem azért, mint például a korinthusi gyülekezetben. Ahol élet van, ott munka van, ahol munka van, ott munkások, és ott konfliktus is kerül. Ez természetes. Mekkora áldás, hogy Pálnak Kelemen és mások mellett, voltak női munkatársai is a gyülekezetben.... Légy te is munkatárs!
2. Ha ajándékaid vannak a vezetésre, ez azzal jár, hogy tevékeny vagy, hogy dolgozol, néha túl buzgóan, néha elhamarkodottan... nem mindenki fog segítően melléd állni ilyenkor. De mindig lesznek Pálok és Kelemenek. Az ő tekintélyük sokat segít az Úr védelme után. Mindig legyen a szolgálatod, nőként, férfi vezetés védelme alatt. Mekkora áldás a férj védelme. Nem is értem, hogy miért akarnak sokan kibújni ez alól, vagy éppen versengeni azzal, akinek vezetése védelem és biztonság. Így alkotott bennünket az Isten. Már lányként jó, ha önfegyelmet gyakorolsz, és megtanulsz idejében lépni, szólni, elmondani, s nem utolsó sorban másokat alázattal többre tartani és követni. Isten céllal adott mindenkinek ajándékot, képességet. A nőknek is. A maguk helyén óriási érték a közösségben, társadalomban, nem beszélve a családi körben!

Kívánok egészséges munka- és szolgáló csoportokat a nők között, ahol az irigység, az egymás egyformára szabása távol áll a céloktól, inkább úgy világítsanak, hogy a különbözőségek örömével és ajándékaival megélik az egységet!Ez az egység illatozik, felüdít, ahogyan a kenet és harmat a 133 Zsoltár szerint. Ez kívánatos, ez vonzó mások számára. Kegyelem, hogy már többször és jelenleg is tapasztalhatom. Köszönöm nektek, kedves munkatársaim az Úrban!


Egy tartozás elengedése

"Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." Máté 6:14,15

Gyermekkoromban (8-12 év) többször is féltem esténként elaludni, ugyanis a szekuritáté zaklatásai miatt, sokszor történt valami…dobálták az ablakot, rángatták a kilincset, s ha kimentünk, már nem volt ott senki, illetve csak hallottuk, hogy elszaladt, elszaladtak a tettesek… nem beszélve a fásszínről, amit egyszer felgyújtottak, és hasonlók. Ez általában akkor történt, amikor édesapám nem volt otthon, szombat esténként a falvakba járt prédikálni.  Azért mégis sikerült elaludnom legtöbbször békességben. Imádság által. Egyszer rémálom féle tört rám, kinyitom a szemem, s hát az ablak előtti diófán ott guggol egy alak és befelé néz. Rohantam édesapámhoz, ő kiment egy nagy bottal, s a zaklató elfutott (valószínű, a terv az volt, hogy kikészítsenek minket idegileg).
Az iskolában egyik tanárom hétfőn reggel feleltetett: kérdezte mi volt vasárnap istentiszteleten? Ha válaszoltam az volt a baj, ha nem, akkor rossz jegyet kaptam. Nem volt erény akkor imaházba, templomba járni. Megaláztatásban volt részünk sokaknak. Sok-sok évvel később találkoztam ezzel a tanárral, s valami addig soha nem tapasztalt érzelem öntött el: düh és harag nagymértékben. Nem tudtam akkor köszönni se neki, csak később kértem Istent, hogy adjon alkalmat rá, hogy kifejezzem, nem haragszom, még ha nem is kér bocsánatot.
Többször láttam már magam előtt ilyen nőt egy-egy beszélgetéskor, akinek szemében és arcán hirtelen megjelenik ez a túláradó mindent elsöprő érzés: a mélységes Harag.
1. Szívesen meghallgatom az okát, még ha nem is kellemes és könnyű, hisz kiváltáság ha segíthetek egyszerű lelki-gondozóként.  Hisz tudom, hogy engem is meghallgatott Valaki és más is, így tudtam szembenézni az érzéssel. A következőket szoktam kérdezni ilyenkor: Milyen jellegű bántásról, sérelemről, fájdalomról van szó? Milyen szavakkal tudnád kifejezni, amit érzel? Meg akarsz bocsátani, el akarod engedni az adósságát? Imádkoztál-e már ezért? Az illetőért tudtál-e már imádkozni?  Milyen gyakran gondolsz erre a dologra? Mióta hordozod ez a terhet? Jó szembenézni azzal, hogy mit érzünk, és miért van a keserűség bennünk.  Sokszor „példás hívő emberként” szőnyeg alá söpörjük az érzelmeket, s az igazságot is, ezért nem sikerül évek múlva se egy-egy embernek felszabadulni.  
2. Aztán fontos azzal is szembe nézni, hogy nem csak a harag, netalán bosszú vagy arra való készség, hanem a semlegesnek gondolt „meg nem bocsátás” is bűn. Mi nekem a részem ebben az egész történetben, amiért Isten előtt és a másik fél előtt is megalázkodhatom?  Van-e más bűn, ami terhel, s ezért nem sikerül erre sem szabadulást nyernem  Istentől? Az igazi bűnbocsánat átélése után azonnal ott van az empátia, és egyre jobban meg tudom közelíteni a tényeket a másik fél oldaláról is.
3. Eldöntöttem, hogy megbocsátok. Most és akárhányszor még rám tör ez az érzés a jövőben, s meg akarna kötözni újból… „Hisz boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Nem csak azért bocsátok meg, mert akkor nekem könnyebb és jobb lesz, hanem azért mert szeretem az ellenségem! Ó, de elérhetetlennek tűnik ez néha… Még a magunk békességéért igen, de szeretni azt, aki még bocsánatot se kért? Az igazi megbocsátás azt jelenti, hogy megbocsátok akkor is, ha az illető nem kért bocsánatot, s azért is, mert ő esetleg nem bocsát meg.
4. A szomorúság, a tartozás elengedése: elhatározom, hogy foglyul ejtem gondolataim, ha újból jönnének a múlt fájdalmaival. Istenre és az Ő bocsánatára gondolok inkább: énekelek ilyenkor, lefoglalom magam valamilyen hasznosabb témával. Nem beszélem át mással újra meg újra ezt a témát. És végül, elfogadom (nekem ez elég nehezen megy), ha már nem tehetek semmit a másik helyreállásáért, s azt is, hogy a bizalmi kapcsolat nem minden esetben lehet ugyanolyan, mint azelőtt. Sőt, van, akikkel nem is lehet. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.
Az 1989-as forradalom után Magyarországra utaztunk édesapámmal. A határőrségnél mikor az egyik vámos közeledett felénk, édesapámnak az arca elborult és mély fájdalmat láttam rajta, azt az érzést… „Ő  XY, a zilahi egyik volt szekus, szóval ide helyezték, ide menekült”-súgta nekünk valami általam soha nem ismert mélyen halk hangon… Feszülten figyeltem: mi lesz? A sofőrünkkel beszélt, az kinyitotta neki a csomagtartót, minket nem vett szemügyre. Édesapám hirtelen félhangosan imádkozni kezdett. A megbocsátás kegyelmét kérte, de már nem emlékszem milyen szavakkal. A sofőr beült, hogy mehetünk is. De édesapám határozottan még kiszállt az autóból, odament a vámoshoz és kezet fogott vele Isten áldását kívánva rá. Azzal tovább is hajtottunk.
Addig soha nem láttam valakinél ilyen meghökkentőnek és erősnek a megbocsátást.

UI. Nekem sokat segített  Gary Chapman „A szeretet másik arca: a harag” c. könyv a megbocsátás folyamatában. Valamennyit abból is igyekeztem tovább adni ebben a bejegyzésben. Szeretettel ajánlom.